LOẠI KHOÁNG SẢN KHÔNG CÓ Ở BIỂN ĐÔNG

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Loại khoáng sản nào dưới đây có tiềm năng rất nhiều ở biển Đông nước ta?

A. Dầu mỏ.

B. Titan.

Bạn đang xem: Loại khoáng sản không có ở biển đông

C. Muối biển.

D. Khí từ bỏ nhiên.Loại tài nguyên nào sau đây có tiềm năng rất nhiều ở biển lớn Đông nước ta?

A. Dầu mỏ. 

B. Titan.

C. Muối biển. 

D. Khí từ bỏ nhiên.


*

Chọn đáp án C

Muối biển bao gồm tiềm năng vô tận vị việc khai thác muối biển đó là làm bốc hơi nước biển lớn để nhận được muối. đều tài nguyên tài nguyên khác đều sở hữu sản lượng nhất định đề xuất khi khai quật cần chú ý có chiến lược phù hợp.


Loại tài nguyên có tiềm năng vô tận ở đại dương Đông việt nam là

A. cát trắng

B. titan

C. muối biển

D. dầu khí


Loại khoáng sản có tiềm năng vô vàn ở biển cả Đông nước ta là muối biển, biển nước ta là nguồn muối bột vô tận (sgk Địa lí 12 trang 191) => Chọn giải đáp C 


Loại khoáng sản có tiềm năng vô tận nghỉ ngơi vùng biển việt nam là:

A. Muối biển.

B. Dầu khí.

C. Titan.

D. Cát trắng.

Xem thêm: Để Diệt Chuột Trong Một Nhà Kho, Câu Hỏi Của Trần Thanh Ngọc


dòng nào sau đây nói về tài nguyên khoáng sản vùng biển cả nước ta

A. Dầu mỏ cùng khí đốt, hải sản, a-pa-tít.

B. Dầu mỏ với khí đốt, than đá muối.

C. Dầu mỏ với khí đốt, hải sản, cat trắng, muối.

D. Hải sản, muối, mèo trắng.


dòng nào dưới đây nói về tài nguyên tài nguyên vùng biển cả nước ta

A. Dầu mỏ với khí đốt, hải sản, a-pa-tít.

B. Dầu mỏ và khí đốt, than đá muối.

C. Dầu mỏ và khí đốt, hải sản, cat trắng, muối.

D. Hải sản, muối, mèo trắng.


Loại tài nguyên có tiềm năng, giá trị kinh tế lớn tuyệt nhất ở hải dương Đông việt nam là

A. Dầu khí

B. muối hạt biển

C. Titan

D. mèo trắng


Loại khoáng sản có tiềm năng, giá chỉ trị tài chính lớn tuyệt nhất ở biển lớn Đông vn là dầu khí (sgk Địa lí 12 trang 38) => Chọn lời giải A


Dầu mỏ, khí đốt là loại khoáng sản tập trung hầu hết ở vùng biển cả nào của nước ta hiện nay?

A. Bắc Trung Bộ

B. Đồng bởi sông Hồng

C. Đông nam giới Bộ

D. Tây Nguyên


Đáp án: C

Giải thích: khoáng sản dầu mỏ, khí đốt là loại khoáng sản đem lại giá trị kinh tế cao mà chúng ta đang khai quật ở những vùng của biển Đông dẫu vậy dầu mỏ, khí đốt phân bố đa số ở vùng biển khơi Đông Nam bộ với một số trong những mở nổi tiếng như Rồng, Rạng Đông, Bạch Hổ,… và một ít ở cực Nam Trung Bộ, vùng Đồng bằng sông Cửu Long.


Ở hải dương Đông vn đang khai thác:

A. Muối, than, dầu mỏ, khí đốt

B. Dầu mỏ, khí đốt, muối, a-pa-tít

C. Cat trắng, muối, dầu mỏ, khí đốt

D. Khí đốt, dầu mỏ, cat trắng, sắt


Ở hải dương Đông việt nam đang khai thác:

A. Muối, than, dầu mỏ, khí đốt

B. Dầu mỏ, khí đốt, muối, a-pa-tít

C. Mèo trắng, muối, dầu mỏ, khí đốt

D. Khí đốt, dầu mỏ, cat trắng, sắt


Nhận định nào sau đây không bao gồm xác: Giáp biển lớn Đông buộc phải nước ta:

A. Thủy hải sản phong phú

B. Dầu khí tương đối nhiều

C. Nhiệt độ thất thường

D. Nguồn muối vô tận


Đúng ghi Đ, sai ghi S

Nêu phương châm của biền Đông đối với nước ta?

*
 Biển Đông là kho muối hạt vô tận, đồng thời có tương đối nhiều khoáng sản, hải sản quý và gồm vai trò điều hoà khí hậu.

*
 Biển Đông gồm ít tài nguyên và thủy sản quý.

Xem thêm: Bài Tập Tiếng Anh 11 Unit 10 Nature In Danger Of Extinction, Bài Tập Tiếng Anh 11 Unit 10 Nature In Danger

*
 Ven bờ có tương đối nhiều bãi đại dương đẹp, nhiều vũng, vịnh tiện lợi cho vấn đề phát triển du ngoạn và xây dựng các cảng biển.