Làm Bài Tập Toán Hình

  -  
*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài bác hát Lời bài bác hát tuyển sinh Đại học, cđ tuyển sinh Đại học, cao đẳng

Sách bài bác tập Toán 7 bài xích 1 (Cánh diều): Hình vỏ hộp chữ nhật. Hình lập phương


2.342

Với giải sách bài bác tập Toán 7 bài 1: Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương sách Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh dễ dãi xem với so sánh giải thuật từ đó biết cách làm bài xích tập vào SBT Toán 7. Mời chúng ta đón xem:

Giải SBT Toán lớp 7 bài bác 1: Hình vỏ hộp chữ nhật. Hình lập phương

Giải SBT Toán 7 trang 87 Tập 1

Bài 1 trang 87 SBT Toán 7 Tập 1:

a) Tính thể tích và ăn mặc tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật ởHình 7a.

Bạn đang xem: Làm bài tập toán hình

b) Tính thể tích và ăn diện tích xung quanh của hình lập phương ởHình 7b.

*

Lời giải

Hình 7a:

Hình vỏ hộp chữ nhật có cha kích thước: chiều dài là a, chiều rộng lớn là b, độ cao là c (a, b, c cùng đơn vị chức năng đo).

Công thức tính thể tích của hình hộp chữ nhật trên là:

V = abc (đơn vị thể tích).

Công thức tính diện tích s xung xung quanh của hình hộp chữ nhật bên trên là:

Sxq= 2(a + b)c (đơn vị diện tích).

Do đó:

Thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật này là:

V = 3.2.2 = 12 (cm3).

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật này là:

Sxq= 2.(3 + 2).2 = 20 (cm2).

Vậy V = 12 cm3và Sxq= đôi mươi cm2.

Hình 7b:

Hình lập phương gồm độ độ lâu năm cạnh là d.

Công thức tính thể tích của hình lập phương trên là:

V = d3(đơn vị thể tích).

Công thức tính diện tích xung quanh của hình lập phương bên trên là:

Sxq= 4d2(đơn vị diện tích).

Do đó:

Thể tích của hình hộp chữ nhật này là:

V = 23= 8 (cm3).

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật này là:

Sxq= 4.22= 16 (cm2).

Vậy V = 8 cm3và Sxq= 16 cm2.

Bài 2 trang 87 SBT Toán 7 Tập 1:Tính độ dài cạnh của hình lập phương, biết thể tích của hình lập phương đó bằng thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật có bố kích thước: chiều dài là 8 dm, chiều rộng là 4 dm, chiều cao là 2 dm.

Lời giải

Thể tích của hình hộp chữ nhật có ba kích thước chiều nhiều năm là 8 dm, chiều rộng là 4 dm, chiều cao là 2 dm là:

8.4.2 = 64 (dm3).

Gọi d (dm) (d > 0) là độ nhiều năm cạnh của hình lập phương.

Khi đó thể tích của hình lập phương là: d3(dm3).

Do thể tích của hình lập phương bằng thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật trên đề nghị ta có:

d3= 64.

Suy ra d3= 43

Do đó d = 4 (dm).

Vậy độ nhiều năm cạnh của hình lập phương là 4 dm.

Bài 3 trang 87 SBT Toán 7 Tập 1:Người ta xếp những hình lập phương bao gồm độ nhiều năm cạnh là 2 cm để được một hình hộp chữ nhật có cha kích thước: chiều nhiều năm là 12 cm, chiều rộng là 8 cm, chiều cao là 10 cm. Hỏi đề xuất dùng tất cả bao nhiêu hình lập phương nhằm xếp được hình vỏ hộp chữ nhật đó?

Lời giải

Thể tích của hình hộp chữ nhật có ba form size chiều nhiều năm là 12 cm, chiều rộng lớn là 8 cm, chiều cao là 10 centimet là:

12.8.10 = 960 (cm3).

Thể tích của hình lập phương gồm độ nhiều năm cạnh là 2 cm là:

23= 8 (cm3).

Số hình lập phương yêu cầu dùng toàn bộ để xếp được hình vỏ hộp chữ nhật kia là:

960 : 8 = 120 (hình).

Vậy phải dùng tất cả 120 hình lập phương nhằm xếp được hình hộp chữ nhật đó.

Bài 4 trang 87 SBT Toán 7 Tập 1:Cho hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A"B"C"D" (Hình 8). Diện tích của những mặt ABCD, BB"C"C cùng CC"D"D thứu tự là 2 cm2, 6 cm2, 3 cm2. Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A"B"C"D".

*

Lời giải

Gọi các kích cỡ của hình hộp chữ nhật ABCD.A"B"C"D" như sau: AB = a (cm), AD = b (cm), AA" = c (cm) (a > 0, b > 0, c > 0).

Khi đó thể tích của hình hộp chữ nhật ABCD.A"B"C"D" là: V = abc (cm3).

Xem thêm: Em Hãy Đóng Vai Binh Tư Kể Lại Câu Chuyện Lão Hạc, Đóng Vai Binh Tư Kể Lại Câu Chuyện Lão Hạc

• diện tích s của khía cạnh ABCD là:

SABCD= ab (cm2)

Mà theo bài SABCD= 2 cm2.

Do đó ab = 2.

Tương tự ta có:

• SBB"C"C= bc = 6 (cm2). Vì vậy bc = 6.

• SCC"D"D= ac = 3 (cm2). Cho nên vì thế ac = 3.

Suy ra: (ab).(bc).(ac) = 2.6.3

Hay a2b2c2= 36

Suy ra (abc)2= 62

Do đó abc = 6.

Vậy thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A"B"C"D" là 6 cm3.

Giải SBT Toán 7 trang 88 Tập 1

Bài 5 trang 88 SBT Toán 7 Tập 1:Một bể trống rỗng không chứa nước có mẫu mã hộp chữ nhật với chiều dài là 2,2 m, chiều rộng là 1 trong m, độ cao là 0,75 m. Người ta thực hiện một lắp thêm bơm nước có công suất 25 lít/phút để bơm phía trên bể đó. Hỏi sau từng nào giờ thì bể đầy nước?

Lời giải

Thể tích của bể chính là thể tích của hình hộp chữ nhật gồm chiều lâu năm là 2,2 m, chiều rộng là 1 m, chiều cao là 0,75 m.

Do kia thể tích của bể kia là:

2,2.1.0,75 = 1,65 (m3) = 1 650 (l).

Người ta áp dụng một lắp thêm bơm nước có năng suất 25 lít/phút nhằm bơm phía trên bể đó bắt buộc cứ một phút bể bơm được 25 lít nước.

Thời gian nhằm bể đầy nước là:

1 650 : 25 = 66 (phút) = 1,1 (giờ).

Vậy sau 1,1 giờ đồng hồ thì bể đầy nước.

Bài 6 trang 88 SBT Toán 7 Tập 1:Một căn hộ có dạng hình hộp chữ nhật với chiều nhiều năm là 5 m, chiều rộng là 3,2 m, độ cao là 3 m. Người ta ước ao sơn phía trong tư bức tường và cả trần của căn phòng. Tính số tiền mà fan đó nên trả, hiểu được diện tích các cửa của căn hộ đó là 7 m2và tầm giá sơn mỗi m2 (bao tất cả tiền công và nguyên trang bị liệu) là 10 500 đồng.

Lời giải

Diện tích bao phủ hay diện tích s bốn tường ngăn kể cả các cửa của ngôi nhà (diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật) là:

2. (5 + 3,2). 3 = 49,2 (m2).

Diện tích trần của hộ gia đình (diện tích mặt đáy hình hộp chữ nhật) là:

5.3,2 = 16 (m2).

Diện tích bắt buộc quét sơn của căn nhà là:

49,2 + 16 – 7 = 58,2 (m2).

Số tiền fan đó đề nghị trả để quét sơn căn nhà là:

58,2 . 10 500 = 611 100 (đồng).

Vậy tín đồ đó cần được trả nhằm quét tô là 611 100 đồng.

Bài 7 trang 88 SBT Toán 7 Tập 1:Một hồ bơi có làm nên hộp chữ nhật cùng với chiều lâu năm là 12 m, chiều rộng lớn là 5 m, chiều sâu là 1,75 m. Người thợ yêu cầu dùng từng nào viên gạch men để lát lòng và bao quanh bể đó? biết rằng mỗi viên gạch có hình dạng chữ nhật với chiều lâu năm là 25 cm, chiều rộng là đôi mươi cm và ăn mặc tích mạch vữa không xứng đáng kể.

Lời giải

Diện tích đáy bể bản thiết kế hộp chữ nhật là:

12.5 = 60 (m2).

Diện tích bao bọc bể dạng hình hộp chữ nhật là:

2. (12 + 5). 1,75 = 59,5 (m2).

Diện tích buộc phải lát gạch men men là:

60 + 59,5 = 119,5 (m2).

Diện tích của từng viên gạch ốp men là:

25.20 = 500 (cm2) = 0,05 (m2).

Số viên gạch ốp men mà tín đồ thợ phải dùng để làm lát lòng và xung quanh thành bể kia là:

119,5 : 0,05 = 2 390 (viên).

Vậy bạn thợ yêu cầu dùng 2 390 viên gạch men để lát lòng và bao bọc bể đó.

Bài 8 trang 88 SBT Toán 7 Tập 1:Hình 9được ghép bởi vì 3 hình vỏ hộp chữ nhật. Tính thể tích của hình được ghép với những số đo bên trên hình tính theo đơn vị mét.

*

Lời giải

Hình 9được ghép bởi:

–Hai hình hộp chữ nhật bé dại có chiều lâu năm 17 m, chiều rộng 5 m và độ cao 8 m;

• Thể tích của từng hình hộp chữ nhật bé dại là:

17.5.8 = 680 (m3).

• Thể tích của hai hình vỏ hộp chữ nhật nhỏ là:

2.680 = 1 360(m3).

Xem thêm: Văn 7 Cuộc Chia Tay Của Những Con Búp Bê Lớp 7, Soạn Bài Cuộc Chia Tay Của Những Con Búp Bê Lớp 7

– Một hình hộp chữ nhật lớn có chiều nhiều năm 25 m, chiều rộng lớn 17 m và chiều cao 10 m.