IOE: HẤP DẪN

     

Không thẻ bỏ qua các nhóm để nhận các tài liệu giỏi 1. Ngữ văn THPT2. Cô giáo tiếng anh THCS3. Thầy giáo lịch sử4. Cô giáo hóa học5. Cô giáo Toán THCS6. Gia sư tiểu học7. Giáo viên ngữ văn THCS8. Gia sư tiếng anh tiểu học9. Giáo viên vật líIOE tiếng anh các cấp_Tài liệu hay. Trong bài viết này xin giới thiệu IOE tiếng anh những cấp_Tài liệu hay. IOE giờ đồng hồ anh các cấp_Tài liệu tốt là tài liệu tốt giúp những thầy cô tìm hiểu thêm trong quy trình dạy IOE giờ anh các cấp. Hãy sở hữu ngay IOE giờ anh những cấp_Tài liệu hay. thucdemcungban.vn chỗ luôn cập nhật các kỹ năng và kiến thức mới nhất. Chúc chúng ta thành công!!!!!!.. Coi trọn bộ IOE tiếng anh các cấp_Tài liệu hay.Bạn vẫn xem: De thi cap tinh ioe lop 7

Spinning Đang sở hữu tài liệu... download file Word cài đặt file PDFTài liệu này miễn phí tải xuống

Xem hướng dẫn

0 các bạn hãy đăng nhập để review cho tư liệu này De thi cap tinh IOE lop 7.doc
*

ko thẻ bỏ qua những nhóm để nhận những tài liệu tuyệt 1. Ngữ văn THPT2. Thầy giáo tiếng anh THCS3. Giáo viên lịch sử4. Gia sư hóa học5. Giáo viên Toán THCS6. Giáo viên tiểu học7. Cô giáo ngữ văn THCS8. Thầy giáo tiếng anh đái học9. Cô giáo vật líIOE giờ đồng hồ anh các cấp_Tài liệu hay. Trong nội dung bài viết này xin reviews IOE giờ đồng hồ anh các cấp_Tài liệu hay. IOE giờ anh các cấp_Tài liệu hay là tài liệu xuất sắc giúp các thầy cô tham khảo trong quá trình dạy IOE tiếng anh những cấp. Hãy sở hữu ngay IOE tiếng anh các cấp_Tài liệu hay. thucdemcungban.vn nơi luôn cập nhật các kỹ năng mới nhất. Chúc chúng ta thành công!!!!!!.. Coi trọn bộ IOE tiếng anh các cấp_Tài liệu hay. 0

5 - Rất hữu ích 0

4 - tốt 0

3 - mức độ vừa phải 0

2 - Tạm gật đầu 0

1 - Không có lợi 0

Mô tả

CÂU HỎI THI IOE TIẾNG ANH LỚP 7

1.

Bạn đang xem: Ioe: hấp dẫn

happy to/hear from/more than/I am/you.

2.

easier/technology./getting/Life is/thanks to

3.

The factory workers work from seven in the morning __l five in the afternoon.

4.

The stars shine _ night.

5.

nghe

6.

nghe

7.

Xem thêm: Ngữ Văn Lớp 6 Bài Sự Tích Hồ Gươm, Soạn Văn 6 Trang 22 Chân Trời Sáng Tạo

pictures/of their/are drawing/pets./The children

8.

This year/our Tet/for nine days./only lasts/ holiday

=>

9.

Her new ____c is a great success.

10.

you should eat ___l, exercise và you will be fit and healthy

11.

The principal should …… the speech of welcome first.

a. Vày b. Make c.have

d.speak

12.

Choose the word which has diffirent căng thẳng pattern

a. Begin b.cartoon

c. Teacher d.today

13. Building./is a nice/ stone/His house/old

14.with the view/a great/There is/rose’s garden/to the sea.

Xem thêm: Nhóm Đất Phèn Phân Bố Chủ Yếu Ở :, Nhóm Đất Phèn Phân Bố Chủ Yếu Ở:

15. You have to lớn work h_____ when you grow up.