Hình bình hành có 1 góc vuông

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Câu 5: Tứ giác gồm hai cạnh đôi tuy nhiên song và hai đường chéo cánh bằng nhau là:

A. Hình thang vuông B. Hình chữ nhật C. Hình thang cân D. Hình bình hành

Câu 6: Hình bình hành có 1 góc vuông là:

A. Hình thang B. Hình chữ nhậtC. Hình thoi D. Hình thang cân nặng

Câu 7: Hình chữ nhật gồm hai đường chéo vuông góc là:

A. Hình thoi B. Hình bình hành C. Hình vuông D. Hình thang cân

Câu 8: Hình chữ nhật có một đường chéo là phân giác của 1 góc là:

A. Hình thoi B. Hình bình hành C. Hình vuông vắn D. Hình thang cân

Câu 9: Hình thoi gồm một góc vuông là:

A.Hình chữ nhật B. Hình bình hành C. Hình vuông D. Hình thang cân

Câu 10. Hình thang cân ABCD, AB // DC) gồm B= 50° thì số đo 3 bằng:

A. 500 B. 800 C. 1000 D . 1300

 


Lớp 8 Toán
1
0
*

Câu 5: Tứ giác bao gồm hai cạnh đôi tuy vậy song với hai đường chéo cánh bằng nhau là:

A. Hình thang vuông B. Hình chữ nhật C. Hình thang cân D. Hình bình hành

Câu 6: Hình bình hành có một góc vuông là:

A. Hình thang B. Hình chữ nhậtC. Hình thoi D. Hình thang cân

Câu 7: Hình chữ nhật tất cả hai đường chéo cánh vuông góc là:

A. Hình thoi B. Hình bình hành C. Hình vuông D. Hình thang cân

Câu 8: Hình chữ nhật gồm một đường chéo cánh là phân giác của 1 góc là:

A. Hình thoi B. Hình bình hành C. Hình vuông D. Hình thang cân

Câu 9: Hình thoi gồm một góc vuông là:

A.Hình chữ nhật B. Hình bình hành C. Hình vuông D. Hình thang cân

Câu 10. Hình thang cân nặng ABCD, AB // DC) tất cả B= 50° thì số đo 3 bằng:

A. 500 B. 800 C. 1000 D . 1300


Đúng 1
bình luận (0)

1,Trắc nghiệm

a,Tứ giác ABCD gồm A=120 độ,B=80 độ,c=100 độ

A,D=150 độ B,D=90 độ C,D=40 độ D,D=60 độ

b,Nhóm hình nào đều phải sở hữu trục đối xứng

A,Hình bình hành,hình thang cân, hình chữ nhật

B,hình thang cân, hình thoi, hình vuông.

Bạn đang xem: Hình bình hành có 1 góc vuông

C,hình thang cân, hình chữ nhật, hình thoi,

D, hình thang cân, hình bình hành, hình chữ nhật, hình vuông.

 


Lớp 8 Toán
1
0
Gửi bỏ

1.

a) D, (widehatD)= 60o

b) B, Hình thang cân, hình thoi, hình vuông


Đúng 0

phản hồi (0)
Câu 1 :Một tứ giác là hình vuông vắn nếu nó

A. Có tía góc vuông. B. Là hình thoi gồm một góc vuông.C. Là hình bình hành tất cả một góc vuông. D. Là hình thang bao gồm hai góc vuông.Câu 2: xác minh nào sau đây sai ?A. Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật.B. Hình bình hành tất cả hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.C. Hình bình hành có hai đường chéo cánh vuông góc với nhau là hình chữ nhật.D. Tứ giác gồm bốn góc bằng nhau là hình chữ nhật.


Lớp 8 Toán Phân thức đại số
1
0
gởi Hủy

Câu 1: B

Câu 2: C


Đúng 1

bình luận (0)

 Khẳng định làm sao sau đấy là đúng? A. Hình thang bao gồm 2 bên cạnh bằng nhau là hình thang cân. B. Tứ giác bao gồm hai cạnh song song là hình bình hành. C. Hình bình hành có 2 đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật. D. Hình thang có 1 góc vuông là hình chữ nhật.


Lớp 8 Toán Ôn tập chương I : Tứ giác
3
0
Gửi hủy

C


Đúng 0

comment (0)

Nhầm là A


Đúng 0
comment (0)

A


Đúng 0
phản hồi (0)

Câu 38.  Khẳng định làm sao sau đấy là đúng ?

A. Hình thang tất cả 2 sát bên bằng nhau là hình thang cân.

B. Tứ giác tất cả hai cạnh tuy vậy song là hình bình hành.

C. Hình bình hành bao gồm 2 đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.

D. Hình thang có một góc vuông là hình chữ nhật.

Câu 39. Mang lại hình 1, biết rằng AB // CD // EF // GH. Số đo x, y trong hình 1 là:

*

A. x = 4 cm, y = 8 cm B. X = 7cm, y = 14 cm

C. X = 12 cm, y = 20 cm D. X = 8 cm, y = 10 cm

Câu 40: cho tam giác ABC. Hotline D, E, F theo vật dụng tự là trung điểm của AB, BC, CA. Call M, N, P, Q theo vật dụng tự là trung điểm của AD, AF, EF, ED. ΔABC có điều kiện gì thì MNPQ là hình chữ nhật?

A.Tam giác ABC cân tại A

B. Tam giác ABC cân tại B

C.Tam giác ABC cân tại C

D. Tam giác ABC vuông trên A.

Xem thêm: Mn Giúp Em Với Ạ Em Đang Cần Gấp Ạ, I'M Sure That Someone Forgot To Lock The Door


Lớp 8 Toán
1
0
Gửi bỏ

38C

39C

40D


Đúng 1

bình luận (0)

Chứng minh:Tứ giác tất cả 3 góc vuông là hình chữ nhật .

Chứng minh:hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật.

Chứng minh:hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật.

Chứng minh:hình bình hành có 2 đường chéo cánh bằng nhau là hình chữ nhật.


Lớp 8 Toán
1
0
Gửi diệt

+ Tổng các góc trong của một tam giác là 360 độ => Tứ giác bao gồm 3 góc vuông thì góc còn lại = 360-3.90=90 độ => tứ giác là HCN (Tứ giác có 4 góc vuông)

+ Giải sử có hình thang cân nặng ABCD (AB ^B=90 (góc nghỉ ngơi đáy)

Ta gồm AB//CD => ^D=180-^A=180-90=90 (Hai góc trong cùng phía bù nhau)

=> ^C=180-^B=180-90=90 (hai góc trong thuộc phía bù nhau)

=> ^A=^B=^C=^D=90 => ABCD là hình chữ nhật

+ Hình bình hành có 1 góc vuông cũng áp dụng đặc thù hai góc trong cùng phía bù nhau nhằm c/m


Đúng 0

comment (0)

Câu 13: lựa chọn câu đúngA. Hình bình hành bao gồm hai đường chéo cánh vuông góc là hình vuông B. Hình chữ nhật tất cả hai đường chéo bằng nhau là hình vuông vắn C. Hình bình hành tất cả hai đường chéo vuông góc là hình chữ nhật D. Hình bình hành tất cả một góc vuông là hình chữ nhật Câu 14: chọn câu saiA. Hình bình hành tất cả hai đường chéo cánh vuông góc là hình thoi B. Hình chữ nhật bao gồm hai đường chéo vuông góc là hình vuông vắn C. Tứ giác bao gồm hai cạnh đối đều bằng nhau là hình bình hànhD. Hình bình hành tất cả hai cạnh kề cân nhau là hình thoi


Lớp 8 Toán
1
0
Gửi diệt

Câu 13: lựa chọn câu đúng

A. Hình bình hành có hai đường chéo cánh vuông góc là hình vuông vắn B. Hình chữ nhật có hai đường chéo cánh bằng nhau là hình vuông

C. Hình bình hành tất cả hai đường chéo cánh vuông góc là hình chữ nhật

D. Hình bình hành tất cả một góc vuông là hình chữ nhật

Câu 14: lựa chọn câu sai

A. Hình bình hành tất cả hai đường chéo vuông góc là hình thoi

B. Hình chữ nhật gồm hai đường chéo vuông góc là hình vuông

C. Tứ giác bao gồm hai cạnh đối đều nhau là hình bình hành

D. Hình bình hành tất cả hai cạnh kề đều nhau là hình thoi


Đúng 0
phản hồi (0)

Nhóm tứ giác nào bao gồm tổng số đo nhì góc đối bằng 180o?

A. Hình thang cân, hình chữ nhật, hình vuông.

B. Hình thang cân, hình thoi, hình vuông.

C. Hình thang cân, hình chữ nhật, hình thoi.

D. Hình bình hành, hình thang cân, hình chữ nhật.


Lớp 8 Toán Tứ giác
2
0
Gửi diệt

a


Đúng 0

phản hồi (0)

Nhóm tứ giác nào bao gồm tổng số đo nhì góc đối bởi 180o?

A. Hình thang cân, hình chữ nhật, hình vuông.

B. Hình thang cân, hình thoi, hình vuông.

C. Hình thang cân, hình chữ nhật, hình thoi.

Xem thêm: Chiếu Bức Xạ Có Bước Sóng 0 405, Chiếu Bức Xạ Có Bước Sóng

 

D. Hình bình hành, hình thang cân, hình chữ nhật.

 


Đúng 0
comment (0)

Trong các hình sau hình như thế nào ko gồm tâm đối xứng là 

A h vuông b h thang cân c hình bình hành d h thoi

Hình thang cân gồm một góc vuông là hình gì

 


Lớp 8 Toán Phép nhân với phép chia những đa thức
1
0
Gửi bỏ

Chọn B


Đúng 0

bình luận (0)

Câu: Hình nào tiếp sau đây vừa bao gồm tâm đối xứng, vừa bao gồm trục đối xứng?

A. Hình bình hành B. Hình thoi C. Hình thang vuông D. Hình thang cân


Lớp 8 Toán Tứ giác
6
0
Gửi bỏ

B


Đúng 1

bình luận (0)
Đúng 0
comment (0)

B


Đúng 1
comment (0)

Lớp học tập trực tuyến

thứ lí- Cô Minh Anh Sinh học 8- Cô Ánh Hoá học 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học tập 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
thucdemcungban.vn