GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP 5 UNIT 1

  -  

Đối với từng thầy cô giáo, giáo án luôn là tài liệu quan trọng đặc biệt nhất. Giáo án càng rực rỡ thì càng ham mê và hiệu quả hơn đến học sinh. Nội dung bài viết ngày hôm nay, Step Up sẽ cung cấp cho các bạn giáo án giờ đồng hồ Anh lớp 5, chủng loại giáo án giờ đồng hồ Anh lớp 5 new trọn bộ unit 1. Các bạn cùng tham khảo nhé!

*

Giáo án giờ đồng hồ Anh lớp 5 Unit 1 – Lesson 1

What’s your address?

A.Objective

At the over of the lesson, students can ask and answer questions about someone’s address.Develop Listening – Speaking skills

B. Language input

Vocabulary: address, towerModal Sentences: What’s your address? – It’s…….

Bạn đang xem: Giáo án tiếng anh lớp 5 unit 1

C. Teaching aids:

Teaching aids: recording.

Resources: student’s book, workbook

D.Teaching methods

Communicative approach.

Techniques:

Ask & answer (individually)Work in pairs/ groups lớn discuss

E/ Procedures:Time: 40’-45’

I.Warm up

– Asking the students to lớn sing a song “Our Class” 

II. New lesson

1. Look, listen and repeat.

– Asking the Students to lớn identify the characters.

Who is this?

Who are they?

– Asking the students to lớn listen and repeat the short conversation

– Have students play role khổng lồ read the dialogue in groups.

– Calling some pairs to lớn read the conversation.

– check Students understanding:

2.Point & say:

– Asking the Students lớn look at the pictures a, b, c and d on page 6 to lớn name people in each picture. Asking the students to lớn guess & complete the speech bubbles.

Asking them lớn act out the dialogue 1.

Repeating the step with some other pairs for pictures

– vì as an example with picture a.

Teacher: What’s your address? – It’s……..

Student 1: – It’s……..

– vị the same

– Asking the students khổng lồ work in pairs khổng lồ play roles

Calling on some pairs khổng lồ perform the task at the front of the class. Then, asking the whole class repeat all the phrases in chorus khổng lồ reinforce their pronunciation.

Let’s talk

– Asking everyone to mở cửa their students’ books on page 7.

– Asking them khổng lồ look at modal sentences

– Asking the students to work in pairs to lớn play roles 

III. Consolidation

Calling some pairs lớn greet each other

IV.Conclusion và homework

– Asking the students to do Exercises A,B at home.

*

PHẦN DỊCH

Giáo án tiếng Anh lớp 5 Unit 1 – Lesson 1

What’s your address?

Học sinh sẽ tiến hành rèn luyện khả năng nghe nói, củng cố gắng ngữ pháp giờ đồng hồ Anh ngơi nghỉ Lesson 1.

A. Mục tiêu

Sau khi học xong, học sinh có thể hỏi và vấn đáp những câu hỏi về địa chỉ.Phát triển khả năng nghe – nói

B. Hấp thụ ngôn ngữ

Từ vựng: address, towerCấu trúc: What’s your address? – It’s…..

C. Đồ cần sử dụng giảng dạy

Đồ dùng giảng dạy: đàiNguồn tài liệu: Sách bài tập, sách giáo khoa

D. Phương pháp giảng dạy

Phương pháp giao tiếp

Kỹ thuật: 

Hỏi và trả lời (cá nhân)Thảo luận theo nhóm

E. Quá trình giảng dạy: thời gian: 40-45 phút

I. Ổn định lớp

Yêu cầu cả lớp thuộc hát bài “ Lớp bọn chúng mình”

1. Dạy bài xích mới

2. Look, listen and repeat

Yêu cầu học sinh xác thực định được quánh điểm

Who is this?

Who are they?

Yêu cầu học viên nghe cùng nhắc lại đoạn đối thoại ngắnCho học sinh đóng vai để đọc đoạn hội thoại theo nhómGọi một trong những đôi để đọc đoạn hội thoạiKiểm tra sự hấp thu của học sinh

3. Point và say

Yêu cầu học viên nhìn vào các bức tranh a,b,c,d ngơi nghỉ trang 6 để gọi tên từng fan trong bức tranh, tiếp nối đoán và kết thúc các khung trò chuyệnYêu cầu học sinh thực hành cùng với đoạn hội thoại 1

Thực hành lại với một số trong những nhóm không giống theo các bức tranh

Ví dụ với bức tranh a

Cô giáo: What’s your address? – It’s…

Học sinh: – It’s…

Thực hành tương tựYêu cầu học viên đóng vai và thao tác theo nhóm

Gọi một vài nhóm lên tiến hành trước lớp. Sau đó, yêu cầu cả lớp đề cập lại tất cả các cụm từ trong khúc thân bài để củng nắm phần phạt âm

4. Let’s talk

Yêu cầu học sinh mở sách giáo khoa trang 7, theo dõi kết cấu và đóng vai rèn luyện theo nhóm

III. Củng cố

Gọi một số trong những cặp lên nhằm thực hành

IV. Tổng kết, bài tập về nhà

Yêu cầu học viên làm bài xích tập A,B sinh hoạt nhà

Giáo án tiếng Anh lớp 5 Unit 1 – Lesson 2

What’s your address?

*

OBJECTIVES

At the over of the lesson, students can:

Asking & answering questions about what a village/town/city Listening and reading for specific information.Develop Listening, reading and speaking skills

B.Teaching methods

Communicative approach.Techniques:+ Ask and answer (individually)Work in pairs/ groups to lớn Discuss Language focus:Vocabulary: quiet, like, crowded, prettyModal Sentences: What’s the …like?_ It’s……. Teaching aids:

Teacher’s: student’s và teacher’s book, pictures, cassette.

Students’: books, notebooks, workbooks.

Procedures. Time: 40’-45’

I.Warm up:

– Asking the students lớn sing a tuy vậy “Our Class” 

New lesson Look, listen & repeat.

Asking the students lớn look at the book at page 8.

Bring out the character and have the students guess what they are saying.

Set the situation: we are going khổng lồ ask & answer questions about one’s nationality.

Asking the students to lớn listen khổng lồ the recording as they read the lines in the speech bubbles

Play the recording againđ for the students to repeat the lines in the speech bubbles two times.

Dividing the class into two groups.

Playing the recording again for the whole class lớn repeat each line in the speech bubbles to reinforce their pronunciation. 

Point và say

– Asking the students look at the picture and identify the characters.

-Teaching vocabulary: quiet, like, crowded, pretty

– Modal Sentence: What’s the …like?_ It’s…….

– do picture A as a model.

Xem thêm: Diện Tích Hình Bình Hành, Cách Tính Chính Xác Nhanh Nhất, Cách Tính Diện Tích Hình Bình Hành Hay, Chi Tiết

What’s the village like?_ It’s small and quiet.

– Asking the students to work in pairs to practice.

– Calling some pairs to talk in front of the class.

Let’s talk

Asking the students khổng lồ work in pair khổng lồ ask & answer questions:

– Where vì you live? – I live……

– What’s it like? _ It’s…….

– Who vị you live with? – I live with….

III. Consolidation

Conclusion & homework:

– Asking the students to vày Exercises in Part E.

PHẦN DỊCH

Giáo án tiếng Anh lớp 5 Unit 1 – Lesson 2

1. What’s your address?

Mục tiêu:

Sau lúc học xong, học sinh có thể

Hỏi và vấn đáp một số thắc mắc về xã mạc, thị trấn, thành phốNghe và đọc được một trong những thông tin cầm thểPhát triển năng lực nghe, nói cùng đọcPhương pháp giảng dạy

Phương pháp giao tiếp

Kỹ thuật: 

Hỏi và vấn đáp (cá nhân)Thảo luận theo nhómTrọng tâm ngôn ngữTừ vựng: quiet, like, crowded, prettyCấu trúc: What’s the …like?_ It’s…….Đồ sử dụng giảng dạy

Dành cho giáo viên: sách giáo viên, sách giáo khoa, tranh ảnh, đài

Dành mang đến học sinh: sách giáo khoa, vở, sách bài xích tập

Tiến trình giảng dạyỔn định lớpYêu cầu cả lớp cùng hát bài “ Lớp chúng mình”Dạy bài bác mớiLook, listen và repeatYêu cầu học viên đọc sách trang 8Đưa ra các điểm sáng để học viên đoán xem những họ vẫn nói gìĐặt tình huống: chúng ta sẽ hỏi và vấn đáp một số câu hỏi về quốc tịch của người nào đóYêu cầu học viên nghe băng lúc họ đang đọc những dòng trong khung trò chuyệnYêu cầu học viên luyện tập lại 2 lầnChia lớp thành 2 đội lớn: tái phát băng, cả lớp hiểu lại những dòng vào khung trò chuyện để củng núm phần phân phát âmPoint & sayYêu cầu học viên xem tranh và xác minh các đặc điểmDạy từ bỏ vựng: quiet, like, crowded, prettyDạy cấu trúc: What’s the …like?_ It’s…….Thực hành kết cấu với bức ảnh A

What’s the village like?_ It’s small và quiet.

Yêu cầu học viên thực hành theo đôiGọi một số trong những đôi lên thực hành thực tế trước lớpLet’s talk

Yêu cầu học sinh làm bài toán nhóm nhằm hỏi và trả lời các thắc mắc sau:

– Where do you live? – I live……

– What’s it like? _ It’s…….

– Who bởi you live with? – I live with….

III. Củng cố

IV. Tổng kết với giao bài tập về nhà

Yêu cầu học sinh làm bài bác tập phần E

Giáo án giờ Anh lớp 5 Unit 1 – Lesson 3

What’s your address?

OBJECTIVES

At the kết thúc of the lesson, students can:

 Correctly the word stress ‘city”, ‘village”, ‘mountain”, ‘tower”Develop listening, reading, writing skills. Language input:

Vocabulary: city, village, mountain, tower

Modal Sentences:

Where vị you live? – I live……What’s it like? _ It’s……. Teaching aids:Teacher’s: student’s và teacher’s book, cassette, flash cards of the day.Students’: books, notebooks, workbooks. Teaching methodsCommunicative approach.Techniques:+ Ask and answer (individually)Work in pairs/ groups lớn Discuss Procedures: Time: 40’-45’ Warm up

– Greetings and check attendance 

– Asking the students to lớn sing a song “Our class”

New lesson  Listen & repeat.

– Play the CD & ask the students to lớn repeat each line of the chant. Then change the role.

-Introducing the word bức xúc ‘city, ‘village, ‘mountain và ‘tower

-Asking the students to practice the sounds carefully

-Play the CD and ask the students lớn read, Then say the sentences aloud.

Listen và circle a or b

– Asking the students lớn look at the sentences and guess the suitable words to circle 

– Playing the recording two times, students listen and circle.

– Playing the recording, students kiểm tra their answers. Teacher gives the key:

– Asking the students lớn write on the board the sentences.

– check and correct.

Let’s chant.

– Introducing the Chant Hello

-Turn on the tape.

– Asking the students to listen to the tape and repeat the chant.

-Teacher reinforce their pronunciation

 III. Consolidation

IV.Conclusion & homework

– Asking the students to vì chưng exercises in (page 5, 7 in workbook) at home.

DỊCH NGHĨA

Giáo án tiếng Anh lớp 5 Unit 1 – Lesson 3

What’s your address?

Ở Lesson 3, học sinh sẽ triệu tập học các quy tắc về phát âm, trọng âm, phạt triển kĩ năng nghe, đọc, viết.

Mục tiêu

Sau khi học xong, học sinh có thể

Đọc đúng trọng âm các từ: ‘city”, ‘village”, ‘mountain”, ‘tower”Phát triển các tài năng nghe, đọc, viếtNạp ngôn ngữTừ vựng: city, village, mountain, towerCấu trúc: Where vì you live? – I live……

What’s it like? _ It’s…….

Dụng cầm cố giảng dạy

Dành mang đến giáo viên: Sách giáo khoa, sách bài tập, đài, thẻ trường đoản cú vựng về những ngày

Dành mang lại học sinh: sách giáo khoa, vở, sách bài tập

Phương pháp giảng dạy

Phương pháp giao tiếp

Kỹ thuật: 

Hỏi và trả lời (cá nhân)Thảo luận theo nhómTiến trình giảng dạy: thời hạn 40-45 phútỔn định lớpChào hỏi, kiểm soát sĩ sốYêu ước cả lớp thuộc hát bài “Lớp bọn chúng mình”Dạy bài xích mớiNghe và nhắc lạiBật đài, yêu cầu học viên nhắc lại những lời bài bác hát, kế tiếp đổi vaiGiới thiệu trọng âm các từ: ‘city, ‘village, ‘mountain và ‘towerYêu cầu học sinh thực hành những âm một phương pháp cẩn thậnBật đài, yêu cầu học sinh đọc khổng lồ lại các câuListen and circle a or b.Yêu cầu học sinh nhìn các câu với đoán những từ thích hợp để khoanh trònCho học sinh nghe hai lần để chọn đáp ánGiáo viên chữa trị bàiYêu cầu học sinh viết các câu lên bảngLet’s chantGiới thiệu bài xích hát HelloBật đài, yêu thương cầu học viên nghe và hát theoGiáo viên củng cố gắng và vạc âm

III. Củng cố

IV. Tổng kết, bài bác tập về nha

Làm bài tập trang 5,7 trong sách bài xích tập

Trên đó là mẫu giáo án tiếng Anh đến bé lớp 5 mới trọn bộ unit 1: What’s your address? các bạn cũng có thể tham khảo, giáo trình tiếng Anh lớp 5 mẫu công ty chúng tôi soạn dựa vào chương trình mới của bộ Giáo dục vì thế rất phù hợp với tài liệu mà các thầy cô sẽ tìm kiếm.

Xem thêm: Thời Gian Trôi Qua Mau Chỉ Còn Lại Những Kỷ Niệm Xưa, Lời Bài Hát Mong Ước Kỷ Niệm Xưa

Để các con học tiếng Anh tác dụng hơn, các bậc bố mẹ và các thầy cô đề nghị tham khảo, tìm hiểu thêm các cuốn sách dạy dỗ tiếng Anh đến trẻ em, đưa những trò chơi, hình ảnh, vận động sáng tạo, học tập tiếng Anh qua bài xích hát cho các con. Step Up hi vọng nội dung bài viết hôm nay sẽ giúp ích cho những thầy cô vào sự nghiệp huấn luyện của mình.