GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 5 TẬP 2 BÀI 112

     
*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài bác hát tuyển sinh Đại học, cđ tuyển sinh Đại học, cđ

Vở bài bác tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 32, 33 bài bác 112: Mét khối


tải xuống 3 489 1

Với giải vở bài tập Toán lớp 5 trang 32, 33 bài xích 112: Mét khối hay, cụ thể giúp học sinh dễ dãi xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập vào VBT Toán 5. Mời chúng ta đón xem:

Giải vở bài bác tập Toán lớp 5 trang 32, 33 bài 112: Mét khối

Video giải Vở bài xích tập Toán lớp 5 trang 32, 33 bài 112: Mét khối

Vở bài xích tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 32 bài bác 1:Viết số đo hoặc chữ tương thích vào ô trống (theo mẫu):

Mười tám mét khối

18m3

302m3

2005m3

310 m3

0,308m3

Năm trăm mét khối

Tám nghìn ko trăm hai mươi mét khối

Mười hai xác suất mét khối

Không phẩy bảy mươi mét khối

Lời giải

Mười tám mét khối

18m3

Ba trăm linh hai mét khối

302m3

Hai nghìn ko trăm linh năm mét khối

2005m3

Ba phần mười mét khối

310 m3

Không phẩy bố trăm linh tám mét khối

0,308m3

Năm trăm mét khối

500m3

Tám nghìn ko trăm nhì mươi mét khối

8020m3

Mười hai xác suất mét khối

12100m3

Không phẩy bảy mươi mét khối

0,70m3

Vở bài bác tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 33 bài xích 2:a) Viết những số đo sau bên dưới dạng số đo có đơn vị chức năng là đề-xi-mét khối:

1m3= …….dm3

87,2m3= …….dm3

15m3= …….dm3

35m3 = …….dm3

3,128m3= …….dm3

0,202m3= …….dm3

b) Viết các số đo sau bên dưới dạng số đo có đơn vị là xăng-ti-mét khối:

1dm3= …….cm3

19,80m3= …….cm3

1,952dm3= …….cm3

913,232413m3= …….cm3

34m3= ……. Cm3

Lời giải:

1m3= 1000dm3

87,2m3= 87200dm3

15m3 = 15000dm3

35m3 = 600 dm3

3,128m3= 3128dm3

0,202m3= 202dm3

b) Viết những số đo sau bên dưới dạng số đo có đơn vị là xăng-ti-mét khối:

1dm3 = 1000cm3

19,80m3= 19800000cm3

1,952dm3= 1952cm3

913,232413m3= 913232413cm3

34m3 = 750 000 cm3

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 33 bài 3:Đúng ghi Đ, không đúng ghi S.

Số 0,305m3 đọc là:

a) ko phẩy ba trăm linh năm mét khối      

b) không phẩy bố trăm lăm phần ngàn mét khối      

c) tía trăm linh năm ngàn mét khối      

Lời giải

a) ko phẩy cha trăm linh năm mét khối  Đ  

b) không phẩy ba trăm lăm phần nghìn mét khối   S