Giải Violympic Toán Lớp 8 Vòng 1

     

Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1 năm 2016 - 2017 là đề thi giải Toán qua mạng có đáp án đi kèm, hy vọng giúp các em học viên ôn tập với củng nắm kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp sau của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học năm 2016 - 2017.

Bạn đang xem: Giải violympic toán lớp 8 vòng 1

Bài 1: tra cứu cặp bằng nhau


Bài 2: Cóc tiến thưởng tài ba

Câu 1: cho phân số 13/29. Yêu cầu thêm vào cả tử số và chủng loại của phân số đó với số k để được phân số mới có mức giá trị bằng 1/3. Lúc đó k = ...

A) 5 B) -5 C) 10 D) -10

Câu 2: đến ΔABC = ΔMNP. Biết A = 50º; B = 70º. Số đo của phường là:

A) 30º B) 60º C) 45º D) 120º

Câu 3: cực hiếm của biểu thức là:...

A) 5/9 B) 0 C) 1 D) 2013

Câu 4: giả dụ √x = 2 thì x² bằng:

A) 4 B) 2 C) 8 D) 16

Câu 5: cho tam giác ABC gồm A = 70º; B = 80º. Tia phân giác của góc A và B giảm nhau trên I. Số đo của góc AIB là:

A) 150º B) 135º C) 125º D) 105º


Câu 6: lúc x = -1/2 thì |x + 1| + |x - 2| + |x| bởi giá trị nào bên dưới đây?

A) 7/2 B) 2 C) 5/2 D) 3/2

Câu 7: Tập hợp những giá trị của x vừa lòng I x - 3/4I = 4/5 là:

A) -1/20 B) 31/20 C) -1/20; 35/20 D) -1/20; 31/20

Câu 8: cho ΔABC = ΔDBC. Biết  = 140º và AB = AC. Số đo của góc DBC là:

A) 30º B) 20º C) 40º D) 45º

Câu 9: giá trị của biểu thức: M = x + 2y + 3z biết (x + 2y)² + (y - 1)² + (x - z)² = 0 là:

A) -8 B) 6 C) -6 D) 4

Câu 10: Số là số có bố chữ số khác biệt mà = 11( a + b + c) thì là:

A) 198 B) 891 C) 189 D) 819

Bài 3: Điền tác dụng thích đúng theo vào địa điểm (...)

Câu 1: Một hình thang có thể có không ít nhất ..... Góc tù

Câu 2: mang lại tứ giác ABCD. Bao gồm góc A = 123º, góc B = 99º, góc C = 86º. Kiếm tìm số đo góc D?

Câu 3: thông số của x² trong biểu thức A = (2x - 1)(3x² - 5x + 6) là ....

Xem thêm: Viết Đoạn Văn Tiếng Anh Về Môn Thể Thao Yêu Thích, Viết Về Môn Thể Thao Yêu Thích Bằng Tiếng Anh


Câu 4: quý giá của biểu thức (x + y)(x - xy + y²) tại x = 4 với y = -3 là:

Câu 5: cực hiếm của x vừa lòng (x - 2)(x² + 2x + 4) + 35 = 0 là ...

Câu 6: mang đến tứ giác MNPQ gồm góc M bởi góc N, góc N = 135º, góc Q = 87º. Số đo góc M là ....º

Câu 7: mang lại tam giác ABC vuông tại C trung đường CM. Biết CA = 3cm, CB = 4cm. Độ dài cm là ... Cm

Câu 8: cực hiếm của biểu thức (x - y)(x² + xy + y²) trên x = 1 cùng y = -2 là ...

Câu 9: Số cặp số nguyên dương (x,y) nhằm biểu thức phường nhận quý hiếm là số nguyên là ....

Xem thêm: Bruh Girl Nghĩa Là Gì ? Những Bruh Meme Hot Nhất Trên Mxh Hiện Nay

Câu 10: cực hiếm của biểu thức x(x + y) + y(y - x) tại x = 6 cùng y = -8 là ....

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 1

Bài 1: tìm kiếm cặp bởi nhau

(1) = (20); (2) = (7); (3) = (15); (4) = (13); (5) = (9); (6) = (14); (8) = (12); (10) = (11); (16) = (19); (17) = (18)