ĐỀ THI VIOLYMPIC GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG LỚP 3 VÒNG 4

     

Để giúp các em học viên có thêm các tài liệu ôn tập chuẩn bị cho các vòng tiếp theo sau của kì thi Violympic Toán lớp 3, thucdemcungban.vn xin gởi đến chúng ta đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 4 năm 2017 - 2018. Đề thi có đáp án đi kèm sẽ giúp đỡ các em dễ dãi kiểm tra kỹ năng và kiến thức của bạn dạng thân cùng rút khiếp nghiệm cho những vòng thi giải Toán qua mạng lớp 3 sắp tới. Chúc các em ôn tập tốt!


Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng một năm 2017 - 2018 (Có đáp án)

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 2 năm 2017 - 2018 (Có đáp án)

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 3 năm 2017 - 2018 (Có đáp án)


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 3

12 bé GIÁP

Câu 1: Mỗi vỏ hộp bánh Trung thu có 6 dòng bánh. Một shop có 12 hộp bánh như thế và 3 loại bánh rời. Hỏi shop đó tất cả bao nhiêu mẫu bánh Trung thu?


Trả lời: cửa hàng đó có …… loại bánh. (75)

Câu 2: Tính: (93)

Câu 3: tìm kiếm x biết: x : 6 – 16 = 38

Trả lời: x = ….. (324)

Câu 4: Tính: (24)

Câu 5: tra cứu x biết:

Trả lời: x = ….. (5)

Câu 6: Tính: (42)

Câu 7: 1/6 số gạo vào bao là 3kg. Hỏi vào bao gồm bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Trả lời: Số gạo vào bao là: …….. Kg. (18)

Câu 8: Tính: 60 : 6 + 147 = …….. (157)

Câu 9: kiếm tìm số gồm 3 chữ số, biết rằng chữ số hàng chục bằng 50% chữ số hàng trăm, chữ số hàng đơn vị bằng 1/4 chữ số sản phẩm chục.

Bạn đang xem: đề thi violympic giải toán trên mạng lớp 3 vòng 4

Trả lời: Số nên tìm là ……. (841)

Câu 10: Tính: 48 : 6 = …… (8)

Câu 11: tra cứu x biết: 8 x 6 - x = 20

Trả lời: x = …… (28)

Câu 12: Tính: 46 x 8 - 46x 4 = ...(184)

Câu 13: Tính: 35 x 2 + 230 = ...(300)

Câu 14: Tính: 6 x 9 + 238 = ...(292)

Câu 15: Tính: 42 x 2 = ... (84)

Câu 16: Tính: 51 x 3 + 51 x 2 = ...(255)

Câu 17: từng đoạn ruy băng lâu năm 2dm 5cm. Mong muốn cắt được 4 đoạn ruy băng như thế thì đề nghị một tua dây ruy băng dài ….. M. (1)


Câu 18: tìm kiếm x biết: x x 6 + 142 = 196

Trả lời: x = ….. (9)

Câu 19: Tính: 36 : 6 = …… (6)

Câu 20: Tính: 43 x 2 - 37 = (49)

Câu 21: tra cứu x biết: 6 x x 6 + 6 = 60

Trả lời: x = …… (9)

Câu 22: chống trên bao gồm 45 quyển sách. Số sách ở phòng dưới các hơn 1/5 số sách ở ngăn trên 15 quyển. Hỏi phòng dưới tất cả bao nhiêu quyển sách?

Trả lời: Số sách ở ngăn dưới là ……. Quyển. (24)

Câu 23: Tính: 24 x 2 + 116 = (164)

Câu 24: kiếm tìm chữ số a, biết: 3a x 6 = 20a

Trả lời: a = 4

Câu 25: Tính: 28 x 3 -17 =

Trả lời: = 67

Câu 26: Tuổi Lan bây chừ ít hơn 1 tháng 5 tuổi người mẹ là 3 tuổi. Tuổi mẹ hiện nay là 35 tuổi. Vậy tuổi Lan bây giờ là: …… tuổi. (4)

ĐẬP DẾ

Câu 1: Tính:

A. 124 B. 144 C. 154 D. 114

Câu 2: search x biết: x : 6 = 30

Trả lời: x = …

A. 5 B. 24 C. 36 D. 180

Câu 3: của 16m là:

A. đôi mươi B. 12m C. 4 D. 4m

Câu 4: của 21 là:

A. 7m B. 18m C. 7 D. 24

Câu 5: Tính: 54kg : 6 + 81kg = …

A. 72kg B. 89kg C. 139kg D. 90kg

Câu 6: tìm kiếm x biết:

Trả lời: x = …

A. 3 B. 18 C. 108 D. 102

Câu 7: lúc 10 giờ đồng hồ sáng, một ô tô đi từ tỉnh giấc A mang lại tỉnh B và ô tô đến B lúc 1 giờ chiều. Thời hạn ô sơn đi từ bỏ A mang lại B là:


A. 1 giờ đồng hồ B. 11 tiếng C. 9 giờ D. 3 giờ

Câu 8: Tính:

A. 122cm B. 122 C. 112cm D. 112

Câu 9: mang lại dãy số: 2; 6; 12; 20; 30; … . Số hạng tiếp sau của hàng là:

A. 52 B. 38 C. 42 D. 40

Câu 10: tìm kiếm số bao gồm 3 chữ số, biết rằng nếu mang chữ số hàng ngàn chia đến 6 thì được chữ số hàng 1-1 vị, đem chữ số hàng đơn vị cộng với 2 thì được chữ số mặt hàng chục.

Trả lời: Số phải tìm là:

A. 621 B. 613 C. 631 D. 620

Câu 11: Tính: 18 + 20 + 22 + 24 + 26 + … + 36 = …

A. 324 B. 246 C. 250 D. 270

Câu 12: gồm 42 lít dầu chia hầu hết vào các can, từng can 6 lít. Hỏi phân tách được tất cả bao nhiêu can?

A. 6 can B. 8 can C. 7 lít D. 7 can

Câu 13: tìm kiếm x biết: x : 5 = 25

Trả lời: x = …

A. 125 B. Trăng tròn C. 5 D. 30

Câu 14: kiếm tìm x biết: x : 5 – 15 = 24

Trả lời: x = … A. 45 B. 195 C. 1545 D. 185

Câu 15: Tính: 42 + 45 + 48 + … + 57 = …

A. 287 B. 387 C. 297 D. 397

Câu 16: mỗi bao gạo đựng 35kg. Hỏi 4 bao như vậy gồm bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

A. 120kg B. 39kg C. 140kg D. 1220kg

Câu 17: từng hộp gồm 6 cái cốc. 15 hộp có bao nhiêu chiếc cốc?

A. 80 cái B. 60 chiếc C. 90 chiếc D. 630 chiếc

Câu 18: của 20kg là:

A. 15kg B. 4 C. 4kg D. 100kg


Câu 19: Tính:

A. 210 B. 310 C. 67 D. 300

Câu 20: kiếm tìm x biết:

Trả lời: x = …

A. 36 B. 12 C. 48 D. 8

Câu 21: thời điểm 7 giờ đồng hồ 15 phút An ban đầu đi tự nhà mang đến trường. An mang lại trường cơ hội 8 giờ đồng hồ kém trăng tròn phút. Thời hạn An đi từ nhà cho trường là:

A. 25 phút B. đôi mươi phút C. Nửa tiếng D. 35 phút

Câu 22: Sau khi dùng hết số vở thì Bình còn lại 24 quyển. Hỏi thuở đầu Bình có bao nhiêu quyển vở?

A. 12 quyển B. 36 quyển C. 24 quyển D. 8 quyển

Câu 23: Có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số khác biệt mà tất cả các chữ số những chẵn?

A. 60 số B. 16 số C. 48 số D. 32 số

Câu 24: Có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số không giống nhau mà tất cả các chữ số các lẻ?

A. 80 số B. 60 số C. 900 số D. 90 số

Câu 25: người mẹ có 36 quả táo. Bà bầu cho An 1/6 số quả táo. Sau khoản thời gian cho An, mẹ còn lại … quả táo.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Câu Tường Thuật Dạng Câu Hỏi Và Bài Tập Về Câu Tường Thuật

A. 32 quả B. 24 trái C. 30 quả D. 6 quả

Câu 26: Đường cấp khúc ABCDE tất cả 4 đoạn trực tiếp dài bằng nhau, độ dài mỗi đoạn là 2m 4dm. Độ dài mặt đường gấp khúc đó là:

A. 28dm B. 28m C. 96dm D. 96m

Câu 27: Một shop có 35 hộp bánh. Sau thời điểm bán 01/05 số vỏ hộp bánh thì siêu thị còn lại … hộp bánh.

Xem thêm: Bài Văn Tả Cảnh Buổi Sáng Trong Công Viên Vào Buổi Sáng Hay Chọn Lọc

A. 5 vỏ hộp B. 30 vỏ hộp C. 28 hộp D. 7 hộp

Câu 28: Một bạn mang 28 trái trứng đi chợ bán. Người này đã bán 1/4 số trứng cùng 4 quả. Số trứng đã buôn bán là:

A. 6 trái B. 15 trái C. 8 trái D. 11 quả

Câu 29: Tìm một vài tự nhiên, biết rằng nếu đem 1/6 số đó cộng với 128 rồi phân tách cho 2 thì được công dụng là 200.