GIẢI TOÁN SÁCH BÀI TẬP LỚP 8

  -  
Giải SBT toán lớp 8 trang 11, 12 tập 1: Chia đơn thức cho đơn thức bằng phương pháp phối thích hợp nhiều cách thức đầy đủ cung cấp các em học sinh củng cố kiến thức và kỹ năng và gọi rõ phương thức giải những dạng bài tập trong sách bài xích tập


Bạn đang xem: Giải toán sách bài tập lớp 8

Giải bài bác tập Sách bài tập Toán 8 tập 1 bài bác 10: Chia đơn thức cho đối chọi thức được sưu tầm, tổng hợp chi tiết và rõ ràng. Dưới đây là lời giải hay mang đến các câu hỏi năm vào sách bài bác tập của chương trình huấn luyện và đào tạo môn Toán lớp 8 sẽ được chúng tôi tổng hợp và chọn lọc, mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo. 

Giải Bài 39 trang 11 Tập 1 SBT Toán lớp 8 

Làm tính chia:

a. X2yz : xyz

b. X3y4 : x3y

Lời giải:

a. X2yz : xyz = (x2 : x)(y : y)(z : z) = x

b. X3y4 : x3y = (x3 : x3)(y4 : y) = y3

Giải Bài 40 Toán lớp 8 trang 11 SBT Tập 1

Làm tính chia:

a. (x + y)2 : (x + y)

b. (x – y)5 : (y – x)4

c. (x – y + z)4 : (x – y + z)3

Lời giải:

a. (x + y)2 : (x + y) = x + y

b. Ta có: y – x= -1.(x – y) nên ( y - x)4 = <-1. (x - y)4> = (- 1)4. (x - y)4 = (x - y)4

(x – y)5 : (y – x)4 = (x – y)5 : (x – y)4 = x – y

c. (x – y + z)4 : (x – y + z)3 = (x – y + z)

Giải Bài 41 Toán lớp 8 SBT trang 11 Tập 1

Làm tính chia:

a.

Xem thêm: Bài 10 Trang 111 Sgk Toán 7 Tập 1 0 Trang 111 Sgk Toán 7 Tập 1


Xem thêm: Bài 22 Lịch Sử 12 - Lý Thuyết Sử 12: Bài 22


18x2y2z : 6xyz

b. 5a3b : (-2a2b)

c. 27x4y2z : 9x4y

Lời giải:

a. 18x2y2z : 6xyz = (18 : 6)(x2 : x)(y2 : y)(z : z) = 3xy

b. 5a3b : (-2a2b) = <5 : (-2)>.(a3 : a2)(b : b) = - 5/2.a

c. 27x4y2z : 9x4y = (27 : 9)(x4 : x4)(y2 : y).z = 3yz

Giải Bài 42 SBT trang 11 Toán lớp 8 Tập 1

Tìm số tự nhiên n nhằm mỗi phép phân chia sau là phép chia hết:

a. X4 : xn

b. Xn : x3

c. 5xny3 : 4x2y2

d. Xnyn+1 : x2y5

Lời giải:

a. X4 : xn = x4-n là phép phân chia hết nên 4 – n ≥ 0 ⇒ 0 ≤ n ≤ 4

suy ra: n ∈ 0; 1; 2; 3; 4

b. Xn : x3 = xn- 3 là phép phân tách hết yêu cầu n – 3 ≥ 0 ⇒ n ≥ 3

c. 5xny3 : 4x2y2 = 5/4 (xn : x2)(y3 : y2) = 5/4 xn-2.y là phép phân chia hết

Suy ra: n – 2 ≥ 0 ⇒ n ≥ 2

d. Xnyn + 1 : x2y5 = (xn : x2)(yn+1 : y5) = xn-2.yn-4 là phép phân chia hết

Giải Bài 43 SBT Toán lớp 8 trang 11 Tập 1

Tính giá trị của biểu thức sau:

(- x2y5)2 : (- x2y5) tại x = một nửa và y = - 1

Lời giải:

Ta có: (- x2y5)2 : (- x2y5) = - x2y5

Thay x = một nửa và y = - 1 vào biểu thức ta được:

-(1/2 )2.(-1)5 = -1/4 .(-1) = 1/4

Giải Bài tập xẻ sung trang 12 SBT Tập 1 Toán 8

1. Làm tính chia:

a) (5/7 x2 y)3 : (1/7 xy)3

b) (-x3 y2 z)4 : (-xy2 z)3

Lời giải:

b. (-x3 y2 z)4 : (-xy2 z)3

= <(-1)4.x3.4 .y2.4.z4 >: ( - x1.3.y2.3.z1.3)

= x12 y8 z4 : (-x3 y6 z3) = -x9 y2z

2. Tính giá trị của biểu thức:

−(x7 y5 z)2 : (-xy3 z)2 tại x = 1; y = −10; z = 101

Lời giải:

CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để download Giải sách bài tập toán lớp 8 tập 1 trang 11, 12 tệp tin word, pdf hoàn toàn miễn phí