Giải Toán Lớp 9 Sgk Tập 1

  -  

Giải bài xích tập trang 14, 15 bài bác 3 liên hệ giữa phép nhân cùng phép khai phương SGK Toán 9 tập 1. Câu 17: Áp dụng luật lệ khai phương một tích, hãy tính...

Bạn đang xem: Giải toán lớp 9 sgk tập 1


Bài 17 trang 14 sgk Toán 9 - tập 1

Bài 17. Áp dụng luật lệ khai phương một tích, hãy tính:

a) ( sqrt0,09.64); b) ( sqrt2^4.(-7)^2);

c) ( sqrt12,1.360); d) ( sqrt2^3.3^4).

Hướng dẫn giải:

a)

(sqrt0,09.64=sqrt(0,3)^2.8^2)

(=sqrt(0,3)^2.sqrt8^2=0,3.8=2,4)

b)

(sqrt2^4.(-7)^2=sqrt4^2.sqrt(-7)^2=4.7=28)

c)

(sqrt12,1.360=sqrt121.36)

(=sqrt11^2.6^2=sqrt11^2.sqrt6^2=11.6=66)

d)

(sqrt2^3.3^4=sqrt2.2^2.(3^2)^2)

(=sqrt2.sqrt2^2.sqrt9^2=sqrt2.9.2=18sqrt2)

 

Bài 18 trang 14 sgk Toán 9 - tập 1

Bài 18. Áp dụng nguyên tắc nhân những căn bậc hai, hãy tính:

a) (sqrt7.sqrt63); b) (sqrt2,5.sqrt30.sqrt48);

c) (sqrt0,4.sqrt6,4); d) (sqrt2,7.sqrt5.sqrt1,5).

Hướng dẫn giải:

a)

(sqrt7.sqrt63=sqrt7.63=sqrt7.7.9=sqrt7^2.3^2=7.3=21)

b)

(sqrt2,5.sqrt30.sqrt48=sqrt2,5.30.48)

(=sqrt25.3.16.3=sqrt5^2.3^2.4^2=5.3.5=60)

c)

(sqrt0,4.sqrt6,4=sqrt0,4.6,4)

(=sqrt0,04.64=sqrt(0,2)^2.8^2=8.0,2=1,6)

d)

(sqrt2,7.sqrt5.sqrt1,5=sqrt2,7.5.1,5)

(=sqrt27.5.0,15=sqrt9.3.3.0,25)

(=9.0,5=4,5)

 

Bài 19 trang 15 sgk Toán 9 - tập 1

Bài 19. Rút gọn các biểu thức sau:

a) ( sqrt0,36a^2) với a 1; d) ( frac1a - b).( sqrta^4.(a - b)^2) với a > b.

Xem thêm: Hãy Giải Thích Câu Tục Ngữ Uống Nước Nhớ Nguồn (13 Mẫu), Giai Thich Cau Tuc Ngu Uong Nuoc Nho Nguon

Hướng dẫn lời giải:

a) ( sqrt0,36a^2) = ( sqrt0,36a^2) = 0,6.│a│

Vì a 1 buộc phải 1 - a b buộc phải a -b > 0, vì đó│a - b│= a - b.

Vậy ( frac1a - b) : ( sqrta^4.(a - b)^2) = ( frac1a - b) : (( a^2)(a - b)) = ( frac1a^2.(a - b)^2).

 

Bài đôi mươi trang 15 sgk Toán 9 - tập 1

Bài 20. Rút gọn những biểu thức sau:

a) ( sqrtfrac2a3).( sqrtfrac3a8) với a ≥ 0;

b) ( sqrt13a.sqrtfrac52a) với a > 0;

c) ( sqrt5a.sqrt45a) - 3a cùng với a ≥ 0;

d) ( (3 - a)^2- sqrt0,2.sqrt180a^2).

Xem thêm: Giải Cùng Em Học Toán Lớp 3 Tuần 9 Trang 33, Giải Bài Tập Cùng Em Học Toán Lớp 3 Tuần 9

Hướng dẫn giải:

a)

(sqrtfrac2a3.sqrtfrac3a8=sqrtfrac2a.3a3.8=sqrtfraca^24=fraca2) (vì (ageq 0))

b)

(sqrt13a.sqrtfrac52a=sqrtfrac13.52aa=sqrt13.13.4=13.2=26) (vì (a>0))

c)

Do (ageq 0) nên bài toán luôn được xác định có nghĩa.

(sqrt5a.sqrt45a- 3a=sqrt5.5.9.a^2-3a=15a-3a=12a)

d)

((3 - a)^2- sqrt0,2.sqrt180a^2)

((3-a)^2-sqrt2.18.a^2=(3-a)^2-6|a|=a^2-6a-|6a|+9)

TH1:(ageq 0Rightarrow |a|=aRightarrow) ((3 - a)^2- sqrt0,2.sqrt180a^2=a^2-12a+9)