Giải toán lớp 7 tập 2 hình học

     

Cho tam giác(DEF) cân tại(D) với mặt đường trung tuyến(DI.)a) bệnh minh(ΔDEI = ΔDFI.)b) cho biết thêm số đo của nhì góc(DIE)và(DIF.)c) Biết(DE = DF = 13cm,) (EF = 10cm,)hãy tính độ dài mặt đường trung tuyến(DI.)
Bạn đang xem: Giải toán lớp 7 tập 2 hình học

*

a) Xét(ΔDEI) và(ΔDFI) có:(DE = DF)((ΔDEF) cân)(DI)là cạnh chung.(IE = IF)((DI) là trung tuyến)(Rightarrow ΔDEI = ΔDFI)(c.c.c)(Cách khác: nếu như khách hàng thay điều kiện(DI) là cạnh chung bằng điều kiện(widehatDIE = widehatDIF) thì họ có cách chứng tỏ theo trường đúng theo c.g.c)b) Ta có(ΔDEI = ΔDFI)(chứng minh trên)(Rightarrow widehatDIE = widehatDIF)(cặp góc tương ứng)Mà(widehatDIE + widehatDIF = 180^o) (cặp góc kề bù)(Rightarrow widehatDIE = widehatDIF =dfrac180^o2 = 90^o)c)(I) là trung điểm của(EF) nên(IE = IF = 5cm)(ΔDIE)vuông tại(I )(Rightarrow DI^2 + EI^2 = DE^2)(định lí Pi-ta-go)(Rightarrow DI^2 = DE^2 – EI^2 )(Rightarrow DI^2 = 13^2 – 5^2 = 144)(Rightarrow DI = 12 ,(cm))

Nhận xét:

Trong tam giác cân nặng đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh vuông góc với cạnh đáy.


*

Tham khảo giải thuật các bài bác tập bài 4: đặc thù ba con đường trung đường của tam giác - rèn luyện (trang 67) khác • Giải bài xích 23 trang 66 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Cho(G) là trọng... • Giải bài 24 trang 66 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 mang đến hình 25. Hãy điền... • Giải bài bác 25 trang 67 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Biết rằng: vào một... • Giải bài 26 trang 67 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 chứng tỏ định lí: Trong... • Giải bài xích 27 trang 67 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Hãy chứng tỏ định lí... • Giải bài xích 28 trang 67 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 mang lại tam giác(DEF)... • Giải bài xích 29 trang 67 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Cho(G) là trọng... • Giải bài 30 trang 67 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Gọi(G) là trọng...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng tuy vậy song - Hình học tập 7 •Chương 2: Hàm số và đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học 7 •Chương 3: thống kê - Đại số 7 •Chương 3: dục tình giữa những yếu tố vào tam giác. Những đường đồng quy vào tam giác - Hình học 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7


Xem thêm: Top 13 Bài Giải Thích Câu Tục Ngữ Lá Lành, Please Wait

bài trước bài bác sau
Giải bài bác tập SGK Toán 7
Bài 4: đặc thù ba đường trung con đường của tam giác - luyện tập (trang 67)
• Giải bài 23 trang 66 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài bác 24 trang 66 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài bác 25 trang 67 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài 26 trang 67 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài 27 trang 67 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài xích 28 trang 67 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài 29 trang 67 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài xích 30 trang 67 - SGK Toán lớp 7 Tập 2


Xem thêm: Top 9 Tên Các Loại Thuốc Trừ Sâu Bệnh Hại 2022, Tên Các Loại Thuốc Trừ Sâu

Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song Chương 2: Hàm số với đồ thị Chương 2: Tam giác Chương 3: thống kê lại Chương 3: quan hệ tình dục giữa những yếu tố vào tam giác. Các đường đồng quy vào tam giác Chương 4: Biểu thức đại số