Giải toán hình lớp 8 tập 1

     

Giải bài xích tập trang 118 bài bác 2 diện tích hình chữ nhật sgk toán lớp 8 tập 1. Câu 6: diện tích s hình chữ nhật đổi khác như nạm nào nếu:...

Bạn đang xem: Giải toán hình lớp 8 tập 1


Bài 6 trang 118 sgk toán lớp 8 tập 1

 Diện tích hình chữ nhật biến đổi như thay nào nếu:

a) Chiều dài tăng 2 lần, chiều rộng ko đổi?

b) Chiều dài cùng chiều rộng tăng 3 lần?

c) Chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm 4 lần ?

Hướng dẫn giải:

 Công thức tính diện tích s hình chữ nhật là S = a.b, như vậy diện tích s S của hình chữ nhật vừa tỉ lệ thuận với chiều dài a, vừa tỉ lệ thuận với chiều rộng lớn b của nó.

a) nếu như a" = 2a, b" = b thì S" = 2a.b = 2ab = 2S

Vậy diện tích s tăng 2 lần.

b) nếu như a" = 3a, b"= 3b thì S" = 3a.3b = 9ab = 9S

Vậy diện tích s tăng 9 lần.

c) ví như a" = 4a, b"= (fracb4) thì S" = 4a(fracb4) = ab = S.

Vậy diện tích không đổi.

Bài 7 trang 118 sgk toán lớp 8 tập 1

Một gian phòng bao gồm nền hình chữ nhật với form size là 4,2m và 5,4m bao gồm một cửa sổ hình chữ nhật form size là 1m và 1,6m với một cửa đi ra vào hình chữ nhật kích cỡ là 1,2m và 2m.

Ta coi một gian chống đạt mức chuẩn về ánh sáng nếu diện tích những cửa bằng 20% diện tích nền nhà. Hỏi gian chống trên tất cả đạt mức chuẩn về ánh nắng hay không?

Hướng dẫn giải:

Diện tích nền nhà: S = 4,2.5,4 = 22,68 (m2)

Diện tích cửa sổ: S1= 1. 1,6 = 1,6 (m2).

Xem thêm: Tóm Tắt Truyện Con Hổ Có Nghĩa (Chi Tiết), Soạn Bài Con Hổ Có Nghĩa (Chi Tiết)

Diện tích cửa ra vào: S2 = 1,2.2 = 2,4 (m2).

Diện tích những cửa: S" = S1+ S2 = 1,6 + 2,4 = 4 (m2).

Ta có (fracS^"S) = (frac422,68) ≈ 17,64%

Bài 8 trang 118 sgk toán lớp 8 tập 1

Đo cạnh (đơn vị mm) rồi tính diện tích tam giác vuông tiếp sau đây (h.122):

Hướng dẫn giải:

Đo hai cạnh góc vuông, ta được AB= 30mm, AC= 25mm.

Áp dụng công thức tính diện tích tam giác vuông, ta được:

S=  AB. AC = . 30.25

Vậy S= 375mm2

Bài 9 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

ABCD là một hình vuông cạnh 12cm. AE = x(cm) (h.123). Tính x sao cho diện tích tam giác ABE bằng (1over3) diện tích hình vuông ABCD.

Hướng dẫn giải:

Diện tích tam giác vuông ABE là S" =  AB.AE =  .12.x = 6x

Diện tích hình vuông vắn là S= 12.12 = 144

Theo đề bài bác ta gồm S" =  hay 6x = 

Suy ra x= 8 (cm)

Bài 10 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

Cho một tam giác vuông. Hãy so sánh tổng diện tích s của hai hình vuông vắn dựng trên nhì góc vuông với diện tích hình vuông vắn dựng trên cạnh huyền.

Hướng dẫn giải:

Giả sử tam giác vuông ABC gồm cạnh huyền là a cùng hai cạnh góc vuông là b, c (hình a).

Diện tích hình vuông vắn dựng bên trên cạnh huyền a là a2

Diện tích các hình vuông dựng trên hai cạnh góc vuông b, c theo lần lượt là b2 + c2

Theo định lí Pitago, tam giác vuông ABC có: a2  = b2 + c2

Vậy: trong một tam giác vuông, tổng diện tích s của hai hình vuông dựng trên hai cạnh góc vuông bằng diện tích hình vuông vắn dựng trên cạnh huyền.

Xem thêm: Top 19 Một Bếp Điện 230V-1Kw

Chú ý: Ta gồm một cách minh chứng khác đinh lyd Pitago bằng diện tích. Bên trên hình b, hai hình vuông ABDE và GHIK cùng có cạnh bằng b + c.