Giải toán bài tập lớp 5

     

1.

Bạn đang xem: Giải toán bài tập lớp 5

a) Tổng nhị số là 100. Tỉ số của hai số sẽ là (3 over 7) . Tìm nhị số đó.

b) Hiệu nhì số là 55. Tỉ số của nhì số là (4 over 9). Tìm nhì số đó.

2. Một thúng đựng trứng con gà và trứng vịt có tất cả 116 quả. Số trứng gà bởi (1 over 3) số trứng vịt. Hỏi vào thúng bao gồm bao nhiêu trái trứng gà,bao nhiêu quả trứng vịt?

3. sân vườn hoa của nhà trường là hình chữ nhật gồm chu vi 160m và chiều rộng bằng (2 over 3) chiều dài.

a) Tính chiều dài, chiều rộng của vườn cửa hoa đó.

Xem thêm: Phát Biểu Sai Khi Nói Về Hệ Điều Hành ? A Phát Biểu Nào Là Sai Khi Nói Về Hệ Điều Hành

b) bạn ta nhằm (1 over 24) diện tích sân vườn hoa làm lối đi. Hỏi diện tích lối đi bởi bao nhiêu mét vuông?

Đáp án

1. a) Tổng nhì số là 100. Tỉ số của hai số sẽ là (3 over 7) . Tìm nhì số đó.

Ta có sơ đồ:

*
 

Bài giải:

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 7 = 10 (phần)

Số bé xíu là: (100 imes 3 over 10 = 30)

Số to là: 100 – 30 = 70 hoặc (100 imes 7 over 10 = 70)

Đáp số: Số bé: 30

Số lớn: 70

b) Hiệu nhì số là 55. Tỉ số của hai số là . Tìm nhì số đó.

*
 

Bài giải:

Hiệu số phần cân nhau là: 9 – 4 = 5 (phần)

Số bé bỏng là: (55 imes 4 over 5 = 44)

Số to là: 55 + 44 = 90 hoặc (55 imes 9 over 5 = 99)

Đáp số: Số bé:44

Số lớn: 99

2. Một thúng đựng trứng con kê và trứng vịt có toàn bộ 116 quả. Số trứng gà thông qua số trứng vịt. Hỏi trong thúng bao gồm bao nhiêu quả trứng gà,bao nhiêu trái trứng vịt?

 

*

Bài giải:

Tổng số phần đều bằng nhau là: 1 + 3 = 4 (phần)

Số trứng con kê đựng trong thùng là: 116 : 4 = 29 (trứng gà)

Số trứng vịt đựng vào thùng là: 116 – 29 = 87 (trứng vịt)

Hoặc : (116 imes 3 over 4 = 87) (trứng vịt)

Đáp số: Số bé: 29

Số lớn: 87

3. sân vườn hoa ở trong phòng trường là hình chữ nhật tất cả chu vi 160m và chiều rộng bởi (2 over 3) chiều dài.

Xem thêm: Trải Nghiệm Về Nơi Em Sống Hoặc Từng Đến, Chia Sẻ Một Siêu Hay

a) Tính chiều dài, chiều rộng của vườn hoa đó.

Bài giải

Tổng số phần đều bằng nhau là : 2 + 3 = 5 (phần)

Tổng chiều dài và chiều rộng vườn hoa là:

160 : 2 = 80 (m)

Chiều rộng vườn hoa hình chữ nhật:

(80 imes 2 over 5 = 32(m))

Chiều lâu năm vườn hoa hình chữ nhật:

80 – 32 = 48 (m) hoặc (80 imes 3 over 5 = 48,,(m))

Đáp số: Chiều rộng: 32m

Chiều dài: 48m

b) tín đồ ta để (1 over 24) diện tích vườn cửa hoa làm lối đi. Hỏi diện tích s lối đi bởi bao nhiêu mét vuông?