GIẢI TOÁN 9 BÀI 8

     

Giải bài 8: Luyện tập trang 124. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Câu 1: Trang 124 sách VNEN 9 tập 1

Điền các từ thích hợp vào chỗ chấm (…)

a) Tâm của các đường tròn có bán kính 2cm tiếp xúc ngoài với đường tròn (O; 4cm) nằm trên…………

b) Tâm của các đường tròn có bán kính 2cm tiếp xúc trong với đường tròn (O; 4cm) nằm trên…………


Câu 2: Trang 124 sách VNEN 9 tập 1

Cho hai đường tròn (O; 3cm) và (O’; 2cm) tiếp xúc ngoài tại A. Từ O và O’ kẻ hai bán kính OC và O’D song song với nhau và cùng thuộc một nửa mặt phẳng bờ chứa đường thẳng OO’.

Bạn đang xem: Giải toán 9 bài 8

a)Chứng minh rằng AD và AC vuông góc với nhau;

b)Kéo dài CD cắt OO’ tại K. Tính độ dàu KO’.


Câu 3: Trang 125 sách VNEN 9 tập 1

Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Gọi I là trung điểm của AO. Vẽ đường tròn tâm I đường kính AO.

a) Chứng minh đường tròn (O) và (I) tiếp xúc với nhau tại A.

b) Qua A vẽ đường thẳng cắt (O) tại C và cắt (I) tại D (C, D khác A). Chứng minh ID // OC và OD // CB.

c) Lấy K trên đoạn CB sao cho BK = 2KC. Chứng minh AK đi qua trung điểm của OC.


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

Câu 3: Trang 126 sách VNEN 9 tập 1

Cho đường tròn (O) và (O") cắt nhau tại A và B. Từ A kẻ lần lượt các tiếp tuyến với (O) và (O"), các tiếp tuyến này cát đường tròn (O) và (O") lần lượt tại D và C. Gọi I là trung điểm của OO". Lấy K sao cho I la trung điểm của AK.

a) Chứng minh OO"https://KB và KB $\perp $ AB.

b) Chứng minh tứ giác OAO"K là hình bình hành.

Xem thêm: Thể Tích Khối Lập Phương Có Đường Chéo Bằng A, Please Wait

c) Chứng minh $\Delta $KAD và $\Delta $KAC cân.

d) Lấy E đối xứng với A qua B. Chứng minh bốn điểm A, C, E, D cùng nằm trên một đường tròn.


=> Xem hướng dẫn giải

E. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Câu 1: Trang 125 sách VNEN 9 tập 1

Cho hai đường tròn (O) và (O") tiếp xúc ngoài tại A. Kẻ tiếp tuyến chung ngoài MN với M thuộc (O) và N thuộc (O"). Từ M và N kẻ các dường vuông góc với OO" chúng cắt (O) và (O") thứ tự tại P và Q.

a) Tứ giác MNQP là hình gì? Vì sao?

b) Chứng minh rằng PQ là tiếp tuyến chung của hai đường tròn (O) và (O").

c) So sánh MN + PQ và MP + NQ.


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 126 sách VNEN 9 tập 1

Cho hai đường tròn đồng tâm (O; 2cm) và (O; 5cm). Vẽ đường tròn (O"; 3cm) sao cho OO" = 10cm. Kẻ tiếp tuyến O"A với (O; 2cm), kéo dài OA cắt (O; 5cm) tại B. Kẻ bán kính O"C song song với OB (B, C nằm cùng trên một nửa mặt phẳng bờ OO".)

a) Xác định vị trí tương đối của hai đường tròn (O; 5cm) và (O").

b) Chứng minh rằng BC là tiếp tuyến chung của hai đường tròn (O; 5cm) và (O"; 3cm).

c) Tính độ dài BC.

Xem thêm: Những Đoạn Văn Mẫu Viết Bài Văn Về Gia Đình Bằng Tiếng Anh Hay Nhất Mọi Thời Đại


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 127 sách VNEN 9 tập 1

Cho hai đường tròn (O; R) và (O"; R") tiếp xúc ngoài với nhau tại A (R > R"). Vẽ tiếp tuyến chung ngoài BC của hai đường tròn (B $\in $ (O), C $\in $ (O")).

a) Tính BC theo R và R"

b) Đường tròn (I; r) tiếp xúc với hai đường tròn trên và tiếp xúc với BC tại M. Tính r theo R và R"


=> Xem hướng dẫn giải
Từ khóa tìm kiếm: giải bài 8 luyện tập, luyện tập trang 124 vnen toán 9, bài 8 sách vnen toán 9 tập 1, giải sách vnen toán 9 tập 1 chi tiết dễ hiểu

Bình luận


Giải bài tập những môn khác
Giải SGK lớp 9
Soạn văn 9 tập 1
Soạn văn 9 tập 2
Soạn văn 9 tập 1 giản lược
Soạn văn 9 tập 2 giản lược
Giải sgk toán 9 tập 1
Giải sgk toán 9 tập 2
Giải sgk sinh học 9
Giải sgk hoá học 9
Giải sgk vật lí 9
Giải sgk địa lí 9
Giải sgk lịch sử 9
Giải sgk GDCD 9
Giải sgk tiếng Anh 9
Giải mĩ thuật 9 Đan Mạch
Giải sgk lớp 9 VNEN
Soạn văn 9 tập 1 VNEN
Soạn văn 9 tập 2 VNEN
Soạn văn 9 VNEN siêu ngắn
Soạn văn 9 VNEN tập 1 giản lược
Soạn văn 9 VNEN tập 2 giản lược
Giải toán 9 tập 1 VNEN
Giải toán 9 tâp 2 VNEN
Giải khoa học tự nhiên 9
Giải khoa học xã hội 9
Giải GDCD 9 VNEN
Giải công nghệ 9 VNEN
Giải tin học 9 VNEN
Giải sgk tiếng anh 9 - mới
Giải tiếng anh 9 mới - Tập 1
Giải tiếng anh 9 mới - Tập 2
Trắc nghiệm lớp 9
Trắc nghiệm ngữ văn 9
Trắc nghiệm toán 9
Trắc nghiệm sinh học 9
Trắc nghiệm vật lí 9
Trắc nghiệm hóa học 9
Trắc nghiệm lịch sử 9
Trắc nghiệm địa lí 9
Trắc nghiệm tiếng Anh 9
Trắc nghiệm GDCD 9
Trắc nghiệm công nghệ 9
Trắc nghiệm tin học 9
Giáo án lớp 9
Giáo án ngữ văn 9
Giáo án toán 9
Giáo án vật lý 9
Giáo án hóa 9
Giáo án sinh 9
Giáo án tiếng Anh 9
Giáo án địa lý 9
Giáo án GDCD 9
Giáo án công nghệ 9
Giáo án tin học 9
Giáo án âm nhạc 9
Giáo án Mỹ Thuật 9
Giáo án thể dục 9
Giáo án lịch sử 9
Tài liệu lớp 9

Văn mẫu lớp 9Đề thi lên 10 ToánĐề thi môn Hóa 9Đề thi môn Địa lớp 9Đề thi môn vật lí 9Tập bản đồ địa lí 9Ôn toán 9 lên 10Ôn Ngữ văn 9 lên 10Ôn Tiếng Anh 9 lên 10Đề thi lên 10 chuyên ToánChuyên đề ôn tập Hóa 9Chuyên đề ôn tập Sử lớp 9Chuyên đề toán 9Chuyên đề Địa Lý 9Phát triển năng lực toán 9 tập 1Bài tập phát triển năng lực toán 9