GIẢI TIẾNG ANH QUA MẠNG LỚP 3

     

Luyện thi IOE giờ Anh lớp 3 vòng 1 mang đến vòng 35 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố, cũng như hệ thống lại con kiến thức sẵn sàng cho những vòng thi IOE lớp 3 giờ Anh đạt hiệu quả cao.

Bạn đang xem: Giải tiếng anh qua mạng lớp 3

Mời các em cùng tham khảo nội dung cụ thể dưới đây:

Luyện thi IOE giờ đồng hồ Anh lớp 4 vòng 1 đến vòng 35

Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 5 vòng 1 đến vòng 35

Bộ đề thi Olympic giờ Anh lớp 3

Vòng 1:

Section 1: Cool Pair Matching_Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.


Section 2:

1. Alice ....... A cat.

A. You B. He C. She D. Has

2. My ..... Is Jenny.

A. Your B. Name C. Trò chơi D. Name"s

3. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary:- ........, Bob.

A. Nice to lớn meet you B. See you later

C. Goodbye D. Good night

4. I ..... Andy

A. Are B. Am C. Is D. You

5. Stand ......, please.

A. Down B. Up C. In D. On

6. You ........ Long

A. Is B. Be C. Are D. Am

7. Goodbye ........

A. Nice to meet you. B. See you laterC. Goodmorning D. Goodevening

8. ...... Lớn ...... You, Nam.

A. Nice – meet B. Fine – hiC. You – me D. He – she

9. Sit ......., please.

Xem thêm: Ở Người Già Trong Khoang Xương Chứa Gì ? Ở Người Già Trong Khoang Xương Có Chứa Gì

A. Down B. Up C. In D. On


10. ......... Your name?

A. What B. What"s C. How"s D. Why"s

Section 3: Fill the blank

Fill in each blank with ONE word or ONE letter to make a complete sentence or a meaningful

1. EI _ HT

2. My name _ _ Peter

3. TAB _ E

4. SCHOOL - B _ G

5. TH _ EE

6. T _ ank you very much

7. Hi, Alice. I _ _ Tommy

8. TEACH _ R

9. Hello, Mary. How _ _ _ you?

10. Hi. How _ _ _ you?

Vòng 2:

Section 1: Find the honey- Answer the question.

Section 2: The teacher is coming

Put the words or letter in the right order khổng lồ make a complete sentence or a complete words


Section 3: Smart monkey

Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 lớn 10

Vòng 3:

Section 1: Cool Pair Matching

Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.


Section 2: Fill the blank

Fill in each blank with ONE word or ONE letter to lớn make a complete sentence or a meaningful

1. Wh _ t is this?

2. Lis _ en khổng lồ me, please.

3. Let"s sing a s _ ng.

4. St _ nd up!

5. See _ _ _ again 6.Bye. See you late _.

7. Is this a penc _ l?

8. This is _ doll.

9. _ ice to meet you.

Xem thêm: Làm Thế Nào Để Rèn Luyện Lòng Dũng Cảm : Dàn Ý & Bài Văn Mẫu Chọn Lọc

10. No, it is n _ t.

Section 3: Safe Driving

Vòng 4:

Section 1: Defeath the Goal Keeper


Section 2: Find the honey

Section 3: Smart monkey

Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 khổng lồ 10

Tải file Doc hoặc PDF để xem thêm nội dung cụ thể Luyện thi IOE giờ đồng hồ Anh lớp 3


Chia sẻ bởi:
*
Tuyết Mai
tải về
312
Lượt tải: 15.950 Lượt xem: 76.749 Dung lượng: 799,1 KB
Liên kết cài về

Link thucdemcungban.vn chính thức:

Luyện thi IOE giờ đồng hồ Anh lớp 3 vòng 1 đến vòng 35 thucdemcungban.vn Xem

Các phiên phiên bản khác cùng liên quan:


Sắp xếp theo mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Tài liệu xem thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới nhất trong tuần
Tài khoản reviews Điều khoản Bảo mật liên hệ Facebook Twitter DMCA