Giải Sách Giáo Khoa Lớp 6

  -  

Giải Toán 6 bài 14: Phép cùng và phép trừ số nguyên sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp những em học sinh lớp 6 tham khảo phương pháp giải phần Hoạt động, Luyện tập, Vận dụng, cùng lời giải 10 bài bác tập SGK Toán 6 tập 1 trang 62, 63, 64, 65, 66.

Bạn đang xem: Giải sách giáo khoa lớp 6

Với giải thuật Toán 6 trang 62 - 66 cụ thể từng phần, từng bài xích tập, các em dễ ợt ôn tập, củng vậy kiến thức, luyện giải Chương III: Số nguyên - Toán 6 tập 1 Kết nối học thức với cuộc sống thuật nhuần nhuyễn. Mời các em cùng mua miễn phí bài viết:


Giải Toán 6 bài bác 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên Kết nối trí thức với cuộc sống

Giải Toán 6 Kết nối học thức với cuộc sống - Hoạt độngGiải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống - Luyện tậpGiải Toán 6 Kết nối trí thức với cuộc sống thường ngày - Vận dụngGiải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống thường ngày trang 66 tập 1

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống đời thường - Hoạt động

Hoạt hễ 1

Từ cội O trên trục số, di chuyển sang trái 3 solo vị tới điểm A (H.3.10). Điểm A màn trình diễn số nào?

Gợi ý đáp án:

Vì từ nơi bắt đầu O trên trục số, di chuyển sang trái 3 đơn vị đến điểm A ta đạt điểm A trình diễn số -3.


Hoạt rượu cồn 2

Di sự chuyển tiếp giữa sang trái thêm 5 1-1 vị tới điểm B (H.3.11). B đó là điểm biểu diễn kết quả của phép cộng (-3) + (-5). Điểm B màn biểu diễn số nào? Từ kia suy ra quý hiếm của tổng (-3) + (-5).

Gợi ý đáp án:

Vì từ điểm A (điểm màn trình diễn số -3) di chuyển sang trái 5 đơn vị chức năng ta đạt điểm B. Vì vậy điểm B màn biểu diễn số -8.

Mà B chính là điểm biểu diễn kết quả của phép cùng (-3) + (-5) nên (-3) + (-5) = -8

Hoạt cồn 3

Từ điểm A biểu diễn số - 5 trên trục số di chuyển sang yêu cầu 3 đơn vị chức năng (H.3.15) đến điểm B. Điểm B biểu diễn hiệu quả phép cộng nào?

Gợi ý đáp án:

Từ điểm A trình diễn số - 5 bên trên trục số dịch chuyển sang nên 3 đơn vị đến điểm B ta lấy điểm B màn trình diễn số -2. Điểm B trình diễn của phép cùng (-5) + 3.

Hoạt rượu cồn 4

Từ điểm A dịch chuyển sang nên 8 đơn vị (H.3.16) tới điểm C. Điểm C biểu diễn hiệu quả của phép cùng nào?

Gợi ý đáp án:

Từ điểm A màn trình diễn số - 5 trên trục số di chuyển sang đề xuất 8 1-1 vị đến điểm C ta đạt điểm B trình diễn số 3. Điểm C màn biểu diễn của phép cùng (-5) + 8.

Hoạt đụng 5

Tính và đối chiếu giá của a + b với b + a cùng với a = - 7, b = 11.

Gợi ý đáp án:


Ta có:

a + b = -7 + 11 = 11 – 7 = 4 (do 11 > 7)

b + a = 11 + (-7) = 11 – 7 = 4 (do 11 > 7)

Vì 4 = 4 cần a + b = b + a

Vậy a + b = b + a.

Hoạt đụng 6

Tính và đối chiếu giá trị của (a + b) + c và a + (b + c) với

Gợi ý đáp án:

(a + b) + c = <2 + (-4)> + (-6)

= - (4 - 2) + (-6) (do 4 > 2)

= - 2 + (-6)

= - (2 + 6)

= - 8

a + (b + c) = 2 + <(-4) + (-6)>

= 2 + <-(4 +6)>

= 2 + (-10)

= - (10 - 2) (do 10 > 2)

= - 8

Vì - 8 = - 8 bắt buộc (a + b) + c = a + (b + c)

Vậy (a + b) + c = a + (b + c).

Hoạt cồn 7

Nửa tháng thứ nhất một cửa hàng kinh doanh nhỏ lãi được 5 triệu đồng, nửa tháng sau bị lỗ 2 triệu đồng. Hỏi tháng đó siêu thị lãi tuyệt lỗ từng nào triệu đồng?

Giải bài toán trên bằng hai cách:

Cách 1. Tính hiệu thân số tiền lãi và số chi phí lỗ.Cách 2. đọc lỗ 2 triệu là “lãi” – 2 triệu nhằm quy về tính tổng của nhị số nguyên.

Xem thêm: Hoàn Cảnh Sáng Tác Sống Chết Mặc Bay, Sống Chết Mặc Bay

Gợi ý đáp án:

Cách 1. Hiệu giữa số chi phí lãi và số chi phí lỗ là: 5 - 2 = 3 (triệu đồng)

Vậy tháng đó shop đó lãi 3 triệu đồng.

giải pháp 2. Lỗ 2 triệu đ nghĩa là lãi (-2) triệu đồng

Cửa hàng đó lãi: 5 + (-2) = 3 (triệu đồng)

Vậy mon đó cửa hàng đó lãi 3 triệu đồng.

Hoạt hễ 8

Hãy quan sát cha dòng đầu với dự đoán công dụng ở hai cái cuối:

3 - 1 = 3 + (-1)

3 - 2 = 3 + (-2)

3 - 3 = 3 + (-3)

3 - 4 = ?

3 - 5 = ?

Gợi ý đáp án:

Dự đoán: 3 – 4 = 3 +(-4)

3 – 5 = 3 + (-5)

Giải Toán 6 Kết nối học thức với cuộc sống đời thường - Luyện tập

Luyện tập 1

Thực hiện những phép cộng sau:


a) (- 12) + (- 48)


b) (- 236) + (- 1 025)


Tìm số đối của từng số 5 cùng -2 rồi màn biểu diễn chúng trên cùng một trục số.

Gợi ý đáp án:

- Số đối của 5 là -5;

- Số đối của -2 là 2.

Biểu diễn trên trục số:

Luyện tập 3

Thực hiện những phép tính:

a) 203 + (- 195); b) (- 137) + 86.

Gợi ý đáp án:

a) 203 + (- 195) = 203 - 195 = 8 (do 203 > 195);

b) (- 137) + 86 = - (137 - 86) = - 51 (do 137 > 86).

Luyện tập 4

Tính một bí quyết hợp lí:

a) (-2019) + (-550) + (-451)

b) (-2) + 5 + (-6) + 9

Gợi ý đáp án:

a) (-2 019) + (-550) + (-451)

= <(-2 019) + (-451)> + (-550) ---> (tính chất giao hoán cùng kết hợp)

= - (2 019 + 451) + (-550)

= (- 2 470) + (- 550)

= - (2 470 + 550)

= - 3 020

b) (-2) + 5 + (-6) + 9

= <(-2) + (-6)> + (5 + 9)---> (tính chất giao hoán và kết hợp)

= - (2 + 6) +14

= (-8) + 14

= 14 – 8 = 6

Luyện tập 5

Tính những hiệu sau:

a) 5 – (-3) b) (-7) - 8

Gợi ý đáp án:

a) 5 – (-3) = 5 + 3 = 8

b) (-7) – 8 = (- 7) + (- 8) = - (7 + 8) = -15

Lu

Giải Toán 6 Kết nối học thức với cuộc sống đời thường - Vận dụng

Vận dụng 1

Sử dụng phép cộng hai số nguyên âm để giải việc sau (H.3.12):


Một loại tàu ngầm nên lặn (coi là theo phương trực tiếp đứng) xuống điểm A mặt đáy biển. Khi tàu tới điểm B ở độ dài – 135 m, sản phẩm đo báo rằng tàu còn phương pháp A một khoảng chừng 45 m. Hỏi điểm A nằm ở độ cao bao nhiêu mét?

Gợi ý đáp án:

Tàu ở chiều cao -135m với còn buộc phải lặn thêm 45m, có nghĩa là đi -45m nữa mới đến A.

=> A nằm ở vị trí độ cao: (-135) + ( -45) = - (135 + 45) = - 180 (mét)

Vậy điểm A nằm ở vị trí độ cao - 180 mét.

Vận dụng 2

Sử dụng phép cộng hai số nguyên khác dấu để giải bài toán sau:

Một thứ thăm dò đáy đại dương ngày hôm trước chuyển động ở độ cao – 946 m (so cùng với mực nước biển). Ngày hôm sau fan ta mang lại máy nổi lên 55 m đối với hôm trước. Hỏi ngày hôm sau thiết bị thăm dò đáy biển chuyển động ở chiều cao nào?

Gợi ý đáp án:

Ta có: Máy di chuyển theo chiều dương

(Vì vật dụng nổi lên 55 m đối với hôm trước)

=> Ngày hôm sau, lắp thêm thăm dò chuyển động ở độ dài là:

(- 946) + 55 = - (946 -55) = -891 (m)

Kết luận: Ngày hôm sau đồ vật thăm dò hoạt động ở chiều cao -891 m.

Xem thêm: Phân Tích Khăn Thương Nhớ Ai, Phân Tích Bài Ca Dao Sau: “Khăn Thương Nhớ Ai

Vận dụng 3

Nhiệt độ bên phía ngoài của một máy bay ở độ dài 10 000 m là – 480C. Lúc hạ cánh, ánh sáng ở trường bay là 270C. Hỏi nhiệt độ phía bên ngoài của máy bay khi ở độ cao 10 000 m cùng khi hạ cánh chênh lệch bao nhiêu độ C?

Gợi ý đáp án:

Sự chênh lệch sức nóng độ bên ngoài của máy cất cánh ở chiều cao 10 000m và khi hạ cánh là:

27 - (- 48) = 27 + 48 = 750C

Kết luận: nhiệt độ chênh lệch nhau 750C.

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 66 tập 1

Bài 3.9

Tính tổng nhị số cùng dấu