Giải sách bài tập toán 11

     
Giải SBT Toán lớp 11 trang 199 tập 1: Định nghĩa và ý nghĩa sâu sắc của đạo hàm đầy đủ, hỗ trợ các em học viên củng cố kiến thức và gọi rõ phương thức giải các dạng bài tập trong sách bài tập.

Bạn đang xem: Giải sách bài tập toán 11


Giải SBT Toán 11 bài xích 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm, với nội dung được tổng hợp chi tiết và đúng chuẩn sẽ giúp chúng ta học sinh có tác dụng cao rộng trong học tập.

Giải bài 1 Đại số cùng Giải tích SBT Toán 11 trang 199

a) y=3x−5;

b) y=4x2−0,6x+7;

c) y=4x−x2;

d) y=

*
;

e) y=1/x−2;

f) y=

*

Giải:

a) y' = 3

b) y' = 8x - 0,6

c) y' = 4 - 2x

d) y′=

*

e) y′=−1/(x−2)2;

f) y′=1/√x(1−√x)2

Giải bài bác 2 Đại số với Giải tích SBT trang 199 Toán 11

Cho f(x)=3x2−4x+9. Tính f′(1).

Giải:

f′(1)=2.

Giải bài bác 3 Đại số với Giải tích trang 199 SBT Toán 11

Cho f(x)=sin2x. Tính f′(π/4)

Giải:

f′(π/4)=0

Giải bài 4 trang 199 Đại số cùng Giải tích SBT Toán 11

Cho f(x)=

*
x-1"/>. Tính f′(0);f′(1)

Giải:

f′(0)=1/3; không tồn tại f′(1).

Xem thêm: Hãy Trả Lời Câu Hỏi Của Anh Một Cách Thật Lòng, Lời Bài Hát Giúp Anh Trả Lời Những Câu Hỏi

Giải bài bác 5 trang 199 SBT Toán 11 Đại số và Giải tích

Cho φ(x)=8/x. Minh chứng rằng φ′(−2)=φ′(2)

Giải:

φ′(x)=−8/x2 nên φ′(−2)=φ(2)=−2.

Giải bài bác 6 trang 199 SBT Đại số cùng Giải tích Toán 11

Chứng minh rằng hàm số y = |x - 1| không có đạo hàm trên x = 1 nhưng liên tiếp tại điểm đó.

Giải:

HD: Xem lấy ví dụ như 3.

Giải bài bác 7 trang 199 Đại số cùng Giải tích Toán 11 SBT

Chứng minh rằng hàm số

không gồm đạo hàm trên x = 0

Giải:

HD: Xem ví dụ 4.

Xem thêm: Kết Thúc Khác Của Tấm Cám Với Kết Thúc Khác ❤️️ 20 Mẫu Hay, Kể Lại Truyện Tấm Cám Với Một Kết Thúc Khác

Giải bài bác 8 Toán 11 trang 199 Đại số với Giải tích SBT

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ vật thị của các hàm số

a) y=x2+4x+5/x+2 tại điểm gồm hoành độ x = 0

b) y=x3−3x2+2 tại điểm (-1; -2)

c) y=

*
, biết hệ số góc của tiếp đường là 1/3;

d) y=x4−2x2 tại điểm có hoành độ x = -2

(Đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông 2008)

e) y=2x+1/x−2 biết hệ số góc của tiếp tuyến bởi -5

(Đề thi tốt nghiệp thpt 2009)

Giải:

a) y=3/4x+5/2;

b) y=9x+7;

c) y=x/3+5/3;

d) y=−24x−40;

e) y=−5x+2;y=−5x+22

CLICK NGAY vào TẢI VỀ dưới trên đây để download hướng dẫn Giải SBT Toán 11 trang 199 file word, pdf hoàn toàn miễn phí.