Giải bài 31, 32, 33, 34 trang 110 sách bài tập toán lớp 7 tập 1

  -  

Giải bài xích tập trang 110 bài bác 66 từ vuông góc đến song song Sách bài xích Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 31: Tính số đo x của góc AOB nghỉ ngơi hình dưới, cho biết thêm a // b....

Bạn đang xem: Giải bài 31, 32, 33, 34 trang 110 sách bài tập toán lớp 7 tập 1


Câu 31 trang 110 Sách bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Tính số đo x của góc AOB ở hình dưới, cho thấy thêm a // b.

Giải

Qua O kẻ mặt đường thẳng c // a

Vì a // b phải c // b

(widehat A = widehat O_1) (hai góc so le trong)

Mà (widehat A = 35^circ ) nên (widehat O_1 = 35^circ )

Vì (widehat O_2) và (widehat B) là hai góc trong cùng phía của hai đường thẳng tuy vậy song cần (widehat O_2 + widehat B = 180^circ )

(eqalign & Rightarrow widehat O_2 = 180^circ - widehat B cr & Rightarrow widehat O_2 = 180^circ - 140^circ = 40^circ cr và x = widehat AOB = widehat O_1 + widehat O_2 = 35^circ + 40^circ = 75^circ cr)

 

Câu 32 trang 110 Sách bài xích Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

a) dùng êke vẽ hai tuyến phố thẳng a, b thuộc vuông góc với đường thẳng c.

b) lý do a // b?

c) Vẽ con đường thẳng d giảm a, b thứu tự tại C, D. Đánh số những góc đỉnh C, đỉnh D rồi viết tên những cặp góc bởi nhau.

Giải

a) Hình vẽ:

b) c cắt a với b, trong các góc tạo nên thành gồm cặp góc đồng vị bằng nhau và bằng 90° bắt buộc a // b.

 

Câu 33 trang 110 Sách bài bác Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

a) Vẽ a // b với (c ot a)

b) Quan tiếp giáp xem c tất cả vuông góc với b giỏi không.

Xem thêm: Đặc Điểm Nào Sau Đây Không Phải Của Virus, Đặc Điểm Nào Sau Đây Không Thuộc Virut

c) Lí luận vì sao nếu a // b với (c ot a) thì (c ot b)

Giải

a) Hình vẽ:

b) cần sử dụng êke ta thấy b vuông góc với c

c) vày a // b yêu cầu c giảm a trên A thì c giảm b trên B

Ta có: (a ot c Rightarrow widehat A_1 = 90^circ ); (widehat A_1) và (widehat B_2) là cặp góc đồng vị.

Suy ra: (widehat B_2 = widehat A_1 = 90^circ )

Vậy: (b ot c).

 

Câu 34 trang 110 Sách bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

a) Vẽ bố đường trực tiếp a, b, c sao cho b // a với c // a.

b) đánh giá xem b và c có tuy nhiên song với nhau không.

c) Lý luận vì sao nếu b //a và c // a thì b // c?

Giải

a) Hình vẽ:

b) b // c

c) mang sử b cùng c không tuy nhiên song cần b giảm c trên điểm O nào đó.

Xem thêm: Ơn Dạy Dỗ Cao Dường Hơn Núi, Ơn Thầy Cô Cao Dường Hơn Núi

Ta bao gồm (O otin a) vì O ∈ b với b // a

Vậy qua điểm O kẻ được 2 đường thẳng b và c cùng song song với mặt đường thẳng a, điều ấy trái với tiên đề Ơ clít.