GIẢI BÀI TOÁN LỚP 7 TẬP 2

     

Nhiệt độ trung bình mỗi tháng trong một năm của một địa phương được đánh dấu trong bảng 16 (đo bằng độ C):

kimsa88
cf68