GIẢI BÀI TẬP TOÁN 8 TẬP 2

     

Giải bài tập trang 5 bài bác 1 mở màn về phương trình Sách bài xích tập (SBT) Toán 8 tập 2. Câu 1: trong các số số như thế nào là nghiệm của từng phương trình sau đây...


Câu 1 trang 5 Sách bài xích tập (SBT) Toán 8 tập 2

Trong những số ( - 2; - 1,5; - 1;0,5;2 over 3;2;3) số như thế nào là nghiệm của từng phương trình sau đây :

a. (y^2 - 3 = 2y)

b. (t + 3 = 4 - t)

c. (3x - 4 over 2 + 1 = 0)

Giải:

Để biết một số trong những có là nghiệm của phương trình hay là không ta nuốm số đó vào nhì vế. Nếu như hai vế có giá trị cân nhau thì số đó là nghiệm của phương trình.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 8 tập 2

a. (y^2 - 3 = 2y)

y

- 2

- 1,5

- 1

0,5

(2 over 3)

2

3

(y^2 - 3)

1

0,75

- 2

- 2,75

( - 23 over 9)

1

6

2y

- 4

- 3

- 2

1

(4 over 3)

4

6

Vậy phương trình tất cả hai nghiệm : y = - 1 và y = 3.

b. (t + 3 = 4 - t)

t

- 2

- 1,5

- 1

0,5

(2 over 3)

2

3

t + 3

1

1,5

2

3,5

(11 over 3)

5

6

4 – t

6

5,5

5

3,5

(10 over 3)

2

1

Vậy phương trình (t + 3 = 4 - t) tất cả một nghiệm : t = 0,5.

c. (3x - 4 over 2 + 1 = 0)

x

- 2

- 1,5

- 1

0,5

(2 over 3)

2

3

(3x - 4 over 2 + 1)

- 4

- 3,25

- 2,5

- 1,25

0

2

3,5

Vậy phương trình (3x - 4 over 2 + 1 = 0) có một nghiệm : x = (2 over 3).

Xem thêm: Top 8 Truyện Về Con Vật Sống Dưới Nước ”, 25 Truyện Về Các Con Vật Cho Bé

Câu 2 trang 5 Sách bài bác tập (SBT) Toán 8 tập 2

Hãy demo lại và cho thấy thêm các xác định sau có đúng không nhỉ :

a. (x^3 + 3x = 2x^2 - 3x + 1 Leftrightarrow x = - 1)

b. (left( z - 2 ight)left( z^2 + 1 ight) = 2z + 5 Leftrightarrow z = 3)

Giải:

a. (x^3 + 3x = 2x^2 - 3x + 1)

Thay vào hai vế của phương trình, ta có:

- Vế trái: (left( - 1 ight)^3 + 3.left( - 1 ight) = - 1 - 3 = - 4)

- Vế phải: (2left( - 1 ight)^2 - 3.left( - 1 ight) + 1 = 2 + 3 + 1 = 6)

Vậy xác định trên sai.

b. (left( z - 2 ight)left( z^2 + 1 ight) = 2z + 5 Leftrightarrow z = 3)

Thay z = 3 vào nhị vế của phương trình, ta có:

- Vế trái: (left( 3 - 2 ight)left( 3^2 + 1 ight) = 9 + 1 = 10)

- Vế phải: (2.3 + 5 = 11)

Vậy khẳng định trên sai.

Xem thêm: Danh Sách Các Bài Văn Tả Cánh Đồng Lúa Chín Hay Nhất, Top 10 Bài Văn Tả Cánh Đồng Lúa Chín Hay Nhất

Câu 3 trang 5 Sách bài xích tập (SBT) Toán 8 tập 2

Cho bố biểu thức (5x - 3), (x^2 - 3x + 12) và (left( x + 1 ight)left( x - 3 ight))

a. Lập cha phương trình, mỗi phương trình bao gồm hai vế là nhị trong bố biểu thức sẽ cho.

b. Hãy tính giá trị của các biểu thức đã đến khi x nhận toàn bộ các quý hiếm thuộc tập phù hợp M = x ∈ ℤ , điền vào bảng sau rồi cho thấy thêm mỗi phương trình làm việc câu a. Có những nghiệm làm sao trong tập vừa lòng M: