GIẢI BÀI TẬP TOÁN LỚP 6 TẬP 2 TRANG 19

     

Luyện tập bài §5. Quy đồng mẫu số những phân số, sách giáo khoa toán 6 tập hai. Nội dung bài bác Giải bài bác 32 33 34 35 36 trang 19 đôi mươi sgk Toán 6 tập 2 bao hàm tổng thích hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần số học gồm trong SGK toán sẽ giúp đỡ các em học viên học giỏi môn toán lớp 6.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 6 tập 2 trang 19

Lý thuyết

1. Quy đồng mẫu mã hai phân số

Xét hai phân số (frac-35) và (frac-58). Ta thấy 40 là 1 trong những bội thông thường của 5 với 8. Ta đã tìm nhị phân số gồm mẫu là 40 với lần lượt bằng (frac-35) và (frac-58)

Ta có: (frac-35=frac-3.85.8=frac-2440) với (frac-58=frac-5.58.5=frac-2540) . Giải pháp làm này được call là quy đồng chủng loại hai phân số.

Hai phân số (frac-35) và (frac-58) cũng hoàn toàn có thể được quy đồng chủng loại với những mẫu phổ biến khác chẳng hạn như: 80, 120, 1600,….

Để cho dễ dàng khi quy đồng mẫu hai phân số ta thường lấy mẫu tầm thường là BCNN của các mẫu.

2. Quy đồng mẫu những phân số

Vì những phân số phần đông viết được bên dưới dạng phân số với chủng loại dương đề xuất ta bao gồm quy tắc:

Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu mã dương ta có tác dụng như sau:

– bước 1: tìm kiếm một bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung

– bước 2: tra cứu thừa số phụ của mỗi mẫu mã (bằng giải pháp chia mẫu tầm thường cho từng mẫu).

Xem thêm: Bài Tập So Sánh Càng Ngày Càng, Bài Tập So Sánh Kép Trong Tiếng Anh

– bước 3: Nhân tử và chủng loại của từng phân số với thừa số phụ tương ứng

Ví dụ: Quy đồng mẫu những phân số: (frac715) và (frac136)

Bài giải:

Tìm BCNN: BCNN (15,6)=30

Tìm thừa số phụ: 30:15=2, 30:6=5

Nhân tử và chủng loại với thừa số phụ tương ứng

Vậy: (frac715=frac7.215.2=frac1430) ; (frac136=frac13.56.5=frac6530)

Dưới đấy là Hướng dẫn Giải bài bác 32 33 34 35 36 trang 19 20 sgk Toán 6 tập 2. Các bạn hãy gọi kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Luyện tập

thucdemcungban.vn giới thiệu với các bạn đầy đủ cách thức giải bài bác tập phần số học 6 kèm bài xích giải chi tiết bài 32 33 34 35 36 trang 19 đôi mươi sgk toán 6 tập 2 của bài rèn luyện bài § 5 Quy đồng mẫu mã số nhiều phân số trong chương III – Phân số cho chúng ta tham khảo. Nội dung cụ thể bài giải từng bài bác tập các bạn xem bên dưới đây:

*
Giải bài 32 33 34 35 36 trang 19 20 sgk Toán 6 tập 2

1. Giải bài bác 32 trang 19 sgk Toán 6 tập 2

Quy đồng mẫu những phân số:

a) (frac – 47,frac89,frac – 1021)

b) (frac52^2.3,frac72^3.11)

Bài giải:

a) Tìm BCNN của $7, 9, 21$ để làm MSC

Do kia MSC của tía phân số là $63$

Tìm quá số phụ của mỗi mẫu mã rồi nhân tử và mẫu của từng phân số với thừa số phụ tương xứng ta được:

Vậy: (frac – 47) =(frac – 3663), (frac89) = (frac5663), (frac – 1021) = (frac – 3663)

b) Tìm BCNN của (2^2.3,2^3.11) để gia công MSC

Do kia MSC của ba phân số là $264$

Tìm thừa số phụ của mỗi chủng loại rồi nhân tử và chủng loại của mỗi phân số với quá số phụ tương ứng ta được:

Vậy: (frac52^2.3 = frac110264 ,frac72^3.11 = frac21264)

2. Giải bài xích 33 trang 19 sgk Toán 6 tập 2

Quy đồng mẫu các phân số:

a) (frac3 – 20,frac – 11 – 30,frac715)

b) (frac – 6 – 35,frac27 – 180)

Bài giải:

a) Đổi đều phân số có mẫu âm thành phần nhiều phân số tất cả mẫu dương rồi rút gọn phân số chưa về tối giản.

Tìm BCNN của $20, 30, 15$ để triển khai MSC

Do đó MSC của ba phân số là $60$

Tìm quá số phụ của mỗi chủng loại rồi nhân tử và chủng loại của mỗi phân số với quá số phụ tương xứng ta được:

Vậy: (frac3 – 20 = frac – 960,frac – 11 – 30 = frac2260,frac715 =frac2860)

b) Đổi phần đông phân số gồm mẫu âm thành đông đảo phân số bao gồm mẫu dương rồi rút gọn gàng phân số chưa buổi tối giản ( (frac27 – 180 = frac – 320) )

Tìm BCNN của $35, 20$ để làm MSC

Do đó MSC của tía phân số là $140$

Tìm vượt số phụ của mỗi mẫu mã rồi nhân tử và chủng loại của mỗi phân số với thừa số phụ khớp ứng ta được:

Vậy: (frac – 6 – 35 = frac24140,frac27 – 180 = frac – 21140)

3. Giải bài xích 34 trang trăng tròn sgk Toán 6 tập 2

Quy đồng mẫu những phân số:

a) (frac – 55,frac87)

b) (3,frac – 35,frac – 56)

c) (frac – 97,frac – 1915, – 1)

Bài giải:

a) bởi vì (frac – 55 = – 1) đề xuất (frac – 55 = frac – 77)

b) Vì (3 = frac 31 = frac3.301.30 = frac9030)

Nên áp dụng công thức quy đồng mẫu số 3 phân số ta có:

(3 = frac31 = frac3.301.30 = frac9030,frac – 35 = frac – 3.65.6 = frac – 1830,frac – 56 = frac – 5.56.5 = frac – 2530)

c) Làm tựa như như câu b) ta có:

(frac – 97 = frac – 9.157.15 = frac – 135105;frac – 1915 = frac – 19.715.7 = frac – 133105, – 1 = frac – 105105)

4. Giải bài xích 35 trang trăng tròn sgk Toán 6 tập 2

Rút gọn gàng rồi quy đồng mẫu các phân số:

a) (frac – 1590;frac120600;frac – 75150)

b) (frac54 – 90;frac – 180288;frac60 – 135)

Bài giải:

a) Rút gọn:

(frac – 1590 = – frac16;frac120600 = frac15;frac – 75150 = frac – 12)

$BCNN (6,5,2) =30$

Do đó:

(eginarraylfrac – 1590 = – frac16 = – frac1.56.5 = frac – 530\frac120600 = frac15 = frac1.65.6 = frac630\frac – 75150 = frac – 12 = frac – 1.152.15 = frac – 1530endarray)

b) Rút gọn:

(frac54 – 90 = frac – 35;frac – 180288 = frac – 58;frac60 – 135 = frac4 – 9)

$BCNN (5,8,9) = 360$

Do đó:

(eginarraylfrac54 – 90 = frac – 35 = frac( – 3).725.72 = frac – 216360\frac – 180288 = frac – 58 = frac( – 5).458.45 = frac – 225360\frac60 – 135 = frac – 49 = frac( – 4).409.40 = frac – 160360endarray)

5. Giải bài 36 trang 20 sgk Toán 6 tập 2

Đố vui: nhì bức hình ảnh dưới đây chụp di tích nào?

*

Cho những dãy phân số sau:

(N.1 over 4,3 over 10,2 over 5, ldots ) (M.2 over 3,3 over 4,5 over 6, ldots)

(H.1 over 6,1 over 4,1 over 3, ldots ) (S.2 over 9,5 over 18,1 over 3, ldots)

(Y.1 over 20,1 over 8,1 over 5, ldots ) (A.1 over 7,5 over 14,4 over 7, ldots)

(O.1 over 20,1 over 8,1 over 5, ldots ) (I.1 over 18,2 over 9,7 over 18, ldots )

Hãy quy đồng mẫu các phân số của từng dãy rồi đoán nhận phận số thứ tư của hàng đó; viết nó bên dưới dạng về tối giản rồi viết chữ cái ở dãy đó vào ô tương xứng với phân số ấy sinh sống hình 6. Lúc đó, em sẽ biết được hai địa điểm của việt nam được UNESCO công nhận là di sản văn hóa quả đât vào năm 1999.

Chẳng hạn, ở dãy đầu tất cả ghi chữ N, quy đồng mẫu ta được (2 over 10,3 over 10,4 over 10) đề xuất phân số thứ bốn là (5 over 10). Nó có dạng buổi tối giản (1 over 2) , vì vậy ta điền chữ N vào hai ô ứng cùng với số (1 over 2) trên hình 6.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Trang 100 Luyện Tập Đầy Đủ Nhất, Giải Bài 1, 2, 3 Trang 100 Sgk Toán 5

*

Bài giải:

Ta phải viết tiếp vào dãy số như sau:

(N ldots ,1 over 2;) (M ldots ,11 over 12) (H ldots ,5 over 12) (S ldots ,5 over 18)

(Y ldots ,1 over 2;) (A ldots ,11 over 12) (O ldots ,5 over 12) (I ldots ,5 over 18)

*

Hai di tích lịch sử được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới là: Hội An, Mỹ Sơn.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn làm bài giỏi cùng giải bài xích tập sgk toán lớp 6 với Giải bài bác 32 33 34 35 36 trang 19 20 sgk Toán 6 tập 2!