CÂU 1, 2, 3, 4 TRANG 60 VỞ BÀI TẬP (SBT) TOÁN 3 TẬP 1

     

Giải bài tập trang 41 bài bác gấp một trong những lên nhiều lần Vở bài xích tập (VBT) Toán 3 tập 1. Câu 1. Viết (theo mẫu) ...

Bạn đang xem: Câu 1, 2, 3, 4 trang 60 vở bài tập (sbt) toán 3 tập 1


1. Viết (theo mẫu) :

Mẫu : vội 3m lên 5 lần được : 3 ⨯ 5 = 15 (m)

a. Gấp 6kg lên 4 lần được

b. Vội 5l lên 8 lần được

c. Vội vàng 4 tiếng lên 2 lần được

2. trong năm này Lan 7 tuổi, tuổi mẹ Lan vội vàng 5 lần tuổi Lan. Hỏi năm nay mẹ Lan từng nào tuổi ?

3. Huệ cắt được 5 bông hoa, Lan giảm được vội 3 lần số hoa của Huệ. Hỏi Lan cắt được từng nào bông hoa ?

4. Viết số tương thích vào ô trống (theo mẫu) :

Số sẽ cho

2

7

5

4

6

0

Nhiều hơn số đã mang đến 8 đối kháng vị

10

 

 

 

 

 

Gấp 8 lần số đã cho

16

 

 

 

 

 

 Bài giải

1.

Xem thêm: Choose The Best Answer To Complete Each Sentence, Câu 17 : They =

a. Vội vàng 6kg lên 4 lần được : 6 ⨯ 4 = 24 (kg)

b. Cấp 5l lên 8 lần được : 8 ⨯ 5 = 40 (l)

c. Cấp 4 giờ lên gấp đôi được : 4 ⨯ 2 = 8 (giờ)

2.

Tóm tắt

*

Bài giải

Số tuổi của người mẹ Lan là :

7 ⨯ 5 = 35 (tuổi)

Đáp số : 35 tuổi.

3.

Tóm tắt

*

Bài giải

Lan cắt được số nhành hoa là :

5 ⨯ 3 = 15 (bông)

Đáp số : 15 bông.

Xem thêm: Nam Và Hà Có Tất Cả 45 Viên Bi ,Sau Khi Nam Cho Hà 8 Viên Bi Thì Số Bi Của Hà Hơn Nam Là 10 Viên Bi

4.

Số đang cho

2

7

5

4

6

0

Nhiều hơn số đã đến 8 1-1 vị

10

15

13

12

14

8

Gấp 8 lần số đang cho

16

56

40

32

48

0

thucdemcungban.vn


bình luận
Bài tiếp theo
Gửi bài bác tập cần giải - Nhận trả lời trong 10 phút

Góp ý - Báo lỗi


Vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả

Giải nặng nề hiểu

Giải sai

Lỗi không giống

Hãy viết cụ thể giúp thucdemcungban.vn


giữ hộ góp ý Hủy bỏ

Bài giải new nhất


Bài giải tiên tiến nhất các môn khác


*

Liên hệ với chúng tôi:Gmail: thucdemcungban.vn
gmail.com