GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 2 TẬP 1

     
*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài bác hát tuyển chọn sinh Đại học, cđ tuyển sinh Đại học, cđ

Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 49, 50, 51, 52: Bảng cộng | Chân trời sáng tạo


1.977

Với giải vở bài tập Toán lớp 2 trang 49, 50, 51, 52 Bảng cộng sách Chân trời sáng tạohay, chi tiết giúp học tập sinh thuận lợi xem với so sánh lời giải từ đó biết phương pháp làm bài tập trong VBT Toán 2. Mời các bạn đón xem:

Giải vở bài bác tập Toán lớp 2 trang 49, 50, 51, 52 Bảng cộng

Video giải vở bài tập Toán lớp 2 trang 49, 50, 51, 52 Bảng cộng - Chân trời sáng tạo

Vở bài xích tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 49 bài bác 1:Khoanh đầy đủ chục rồi viết công dụng (theo mẫu):

Lời giải

Em quan gần kề hình, em tiến hành khoanh tròn 1 chục mẫu kẹo cùng thấy lẻ ra 1 cái kẹo. Em thực hiện được phép tính: 6 + 5 = 11

Em điền hiệu quả 11 vào phép tính.

Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 2 tập 1

Em quan liền kề hình, em triển khai khoanh tròn 1 chục chiếc kẹo và thấy lẻ ra 3 chiếc kẹo. Em tiến hành được phép tính: 9 + 4 = 13

Em điền công dụng 13 vào phép tính.

Em thực hiện được phép tính: 7 + 6 = 13

Em điền tác dụng 13 vào phép tính.

Em thực hiện được phép tính: 8 + 7 = 15

Em điền số 15 vào vị trí chấm.

Vở bài bác tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 50 bài bác 2:Viết số vào khu vực chấm

a) 7 + 5 = 7 + … + 2

6 + 6 = 6 + … + 2

9 + 7 = 9 + … + 6

8 + 6 = 8 + … + 4

b) 8 + … = 8 + 2 + 5

7 + … = 7 + 3 + 4

9 + … = 9 + 1 + 8

6 + … = 6 + 4 + 3

Lời giải

a) 7 + 5 = 7 + 3 + 2

6 + 6 = 6 + 4 + 2

9 + 7 = 9 + 1 + 6

8 + 6 = 8 + 2 + 4

b) 8 + 7 = 8 + 2 + 5

7 + 7 = 7 + 3 + 4

9 + 9 = 9 + 1 + 8

6 + 7 = 6 + 4 + 3

Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 50 bài xích 3:Viết số và những phép cộng không đủ để hoàn chỉnh bảng cộng

Lời giải

Em học tập thuộc bảng cộng 6, 7, 8, 9 và điền được vào bảng như sau:

Vở bài xích tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 50 bài 4:Viết những phép tính nghỉ ngơi bảng cộng bao gồm tổng là số vào hình tròn.

Lời giải

Em học thuộc những bảng cùng và điền được những phép tính vào bảng cộng:

Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 51 bài xích 5:

7 + 9 ………… 9 + 7

3 + 8 ………… 8 + 3

8 + 5 ………… 8 + 6

6 + 6 ………… 6 + 5

Lời giải

Em điền được các dấu như sau:

7 + 9 = 9 + 7

3 + 8 = 8 + 3

8 + 5

6 + 6 > 6 + 5

Vở bài bác tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 51 bài bác 6:Tính nhẩm:

7 + 4 = …..

8 + 8 = …..

6 + 8 = …..

5 + 7 = …..

5 + 9 = …..

Xem thêm: Xem Phim Vườn Sao Băng Tập 1, Xem Phim Vườn Sao Băng (Bản Thái)

9 + 9 = …..

Lời giải

Em ghi nhớ các phép tính cộng và điền được như sau:

7 + 4 = 11

8 + 8 = 16

6 + 8 = 14

5 + 7 = 12

5 + 9 = 14

9 + 9 = 18

Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 51 bài xích 7:Viết số vào khu vực chấm (theo mẫu).

Lời giải

a)

Em tính: 4 + 6 + 8 = 10 + 8 = 18

Em viết số 18 vào nơi chấm.

b)Em tính: 9 + 1 + 5 = 15

Em viết số vào khu vực chấm: 15

Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 52 bài 8:Nối (theo mẫu)

Lời giải

Em điền những số không đủ vào tia số lần lượt theo thứ tự từ bỏ trái lịch sự phải: 13, 14, 16, 17, 18, 19

Em tiến hành tính những phép tính

8 + 4 = 12

7 + 9 = 16

9 + 8 = 17

6 + 5 = 11

Em nối:

Vở bài bác tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 52 bài xích 9:Đo rồi viết số vào vị trí chấm

Đoạn thẳng AB lâu năm … cm.

Đoạn trực tiếp BC nhiều năm … cm.

Đoạn thẳng CD dài … cm.

Lời giải

Đoạn trực tiếp AB dài 3 cm.

Đoạn thẳng BC dài 5 cm.

Xem thêm: Giải Task 1 Sgk Trang 33 Unit 3 Lớp 10 Task 1 0 (Học Sgk), Tiếng Anh Lớp 10 (Học Sgk)

Đoạn trực tiếp CD lâu năm 4 cm.

Vở bài xích tập Toán lớp 2 Tập 1 trang 52 bài bác 10:

Trên sảnh có7con chim sẻ, thêm6con nữa cất cánh đến. Hỏi trên sân có toàn bộ bao nhiêu bé chim sẻ?