Giải bài tập toán 9 tập 1 hình học

     


*

Trang chủ » Giải bài xích tập SGK toán 9 tập một phần Hình học – Chương 1-Bài 4: một trong những hệ thức về cạnh và góc vào tam giác vuông


Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 bài bác 4 trang 85: Viết các tỉ con số giác của góc B với góc C. Từ kia hãy tính mỗi cạnh góc vuông theo:

a) Cạnh huyền và những tỉ con số giác của góc B với góc C;

b) Cạnh góc vuông còn lại và các tỉ số lượng giác của góc B và góc C.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 9 tập 1 hình học

Lời giải

sinB = b/a; cosB = c/a; tgB = b/c; cotgB = c/b

sinC = c/a; cosC = b/a; tgC = c/b; cotgB = b/c

a) b = a.(b/a) = a.sinB = a.cosC

c = a. (c/a) = a.cosB = a.sinC

b) b = c. (b/c) = c.tgB = c.cotgC

c = b.(c/b) = b.cotgB = b.tgC

Trả lời thắc mắc Toán 9 Tập 1 bài xích 4 trang 87: Trong ví dụ 3, hãy tính cạnh BC cơ mà không vận dụng định lý Py-ta-go.

Lời giải

*
 
*

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 bài 4 trang 87: Trong ví dụ như 4, hãy tính các cạnh OP, OQ qua côsin của những góc phường và Q.

Xem thêm: Nói Về Nghề Nghiệp Tương Lai Bằng Tiếng Anh Hay Nhất, Những Bài Luận Tiếng Anh Hay Về Nghề Nghiệp

Lời giải

*

Ta có: ∠P + ∠Q = 90o ⇒ ∠ Q = 90o – 36o= 54o

Xét tam giác OPQ vuông trên O

OP = PQ.cosP = 7.cos 36o ≈ 5,66

OQ = PQ.cosQ = 7.cos 54o ≈ 4,11

Bài 26 (trang 88 SGK Toán 9 Tập 1): Các tia nắng khía cạnh trời chế tác với mặt khu đất một góc xấp xỉ bằng 34o và bóng của một tháo dỡ trên khía cạnh đất nhiều năm 86m (h.30). Tính độ cao của tháp (làm tròn đến mét)

*

Lời giải:

*

Kí hiệu đỉnh như hình vẽ. Theo hệ thức giữa những cạnh cùng góc của tam giác vuông, ta có:

AB = AC.tg34o = 86.tg34o ≈ 58 (m)

Vậy độ cao tòa công ty là 58m.

Bài 27 (trang 84 SGK Toán 9 Tập 1): Giải tam giác ABC vuông trên A, biết rằng

*

Lời giải:

(Lưu ý: ΔABC vuông trên A yêu cầu ∠B + ∠C = 90o

Giải tam giác tức là đi tra cứu số đo những cạnh và những góc còn lại.)

a)

*

∠B = 90o – ∠C = 90o – 30o = 60o

c = b.tgC = 10.tg 30o ≈ 5,77 (cm)

*

b)

*

∠B = 90o – ∠C = 90o – 45o = 45o

=> ΔABC cân nặng => b = c = 10 (cm)

*

c)

*

∠B = 90o – ∠C = 90o – 35o = 55o

b = asinB = 20.sin35o ≈ 11,47 (cm)

c = asinC = 20.sin55o ≈ 16,38 (cm)

d)

*
*

(Ghi chú: Bạn cần sử dụng những kí hiệu cạnh là a, b, c (thay vì BC, AC, AB) để nhất quán với đề bài xích đã cho.

Xem thêm: Phương Trình Hóa Học: Fe(Oh)2 + H2So4 → 2H2O + Feso4, Fe(Oh)2+H2So4 Đặc Nóng Tạo Sản Phẩm Gì

Cách nhằm nhớ các cạnh là: cạnh nào thiếu vần âm nào thì chữ cái đó là kí hiệu của cạnh đó. Ví dụ: cạnh AB thiếu chữ cái C buộc phải c là kí hiệu của cạnh.

hoặc cạnh đối lập với góc làm sao thì đó đó là kí hiệu của cạnh. Ví dụ: cạnh đối diện với góc B là cạnh b (chính là cạnh AC))