Giải Bài Tập Toán 5 Tập 2

     

Giải bài bác tập trang 5 bài diện tích hình thang Vở bài bác tập (SBT) Toán 5 tập 2. Câu 1: Đánh vết x vào ô trống để dưới hình thang gồm diện tích nhỏ thêm hơn 50cm2...

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 5 tập 2


1. Đánh vệt x vào ô trống để dưới hình thang tất cả diện tích bé thêm hơn 50cm2.

*

2. Viết số đo tương thích vào ô trống :

Hình thang

(1)

(2)

(3)

Đáy lớn

2,8m

1,5m

(1 over 3) dm

Đáy bé

1,6m

0,8m

(1 over 5) dm

Chiều cao

0,5m

5dm

(1 over 2) dm

Diện tích

 

 

 

3. Hình H được tạo vị một hình tam giác cùng một hình thang bao gồm các form size như hình vẽ. Tính diện tích s hình H.

Xem thêm: Top 10 Bài Văn Tả Cây Phượng Hay Nhất, Tả Cây Phượng, Hoa Phượng Hay Chọn Lọc

 

*

Bài giải:

1.

Diện tích hình a là:

 (left( 5 + 9 ight) imes 7 over 2 = 49cm^2)

Diện tích hình b là:

 (left( 13 + 18 ight) imes 6 over 2 = 93cm^2)

*

2.

Xem thêm: Những Bài Thơ Của Bác Hồ Khi Ở Trong Tù, Những Bài Thơ Hay Trong Nhật Kí Trong Tù

Diện tích hình thang (1):

(eqalign và S = left( a + b ight) imes h over 2 = left( 2,8 + 1,6 ight) imes 0,5 over 2 = 1,1m^2 cr & 5dm = 0,5m cr )

Diện tích hình thang (2):

 (S = left( 1,5 + 0,8 ight) imes 0,5 over 2 = 0,575m^2)

Diện tích hình thang (3):

 (S = left( 1 over 3 + 1 over 5 ight) imes 1 over 2 over 2 = 2 over 15m^2)

Hình thang

(1)

(2)

(3)

Đáy lớn

2,8m

1,5m

(1 over 3) dm

Đáy bé

1,6m

0,8m

(1 over 5) dm

Chiều cao

0,5m

5dm

(1 over 2) dm

Diện tích

1,1m2

0,575m2

(2 over 15m^2) 

3.

*

Bài giải

Diện tích hình tam giác:

13 x 9 : 2 = 58,5 (cm2)

Diện tích hình thang:

 (left( 22 + 13 ight) imes 12 over 2 = 210left( cm^2 ight))