FES2 H2SO4 = FE2(SO4)3 H2O SO2

     

Câu 359349: Cho làm phản ứng: FeS2 + H2SO4 sệt nóng→ Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O. Tỉ trọng số phân tử bị khử và số phân tử bị oxi hóa là:

A.

Bạn đang xem: Fes2 h2so4 = fe2(so4)3 h2o so2

11 : 1

B. 15 : 2

C. 15 : 1

D. 11 : 2


Xác định số oxi hóa của những nguyên tố nhằm tìm chất oxi hoá và chất khử.

Xem thêm: Hợp Âm Người Hà Nội Nguyễn Đình Thi … Một Người Hà Nội, Hợp Âm Người Hà Nội

Viết quá trình oxi hóa và quá trình khử, cân đối mỗi quá trình.

Tìm hệ số phù hợp cho chất oxi hóa và chất khử làm thế nào cho tổng số electron cho bằng tổng số electron nhận.

Đặt hệ số của các chất oxi hóa và hóa học khử vào sơ vật dụng phản ứng, từ đó tính ra hệ số các chất khác. Từ đó xác minh được tỉ lệ số phân tử bị khử với số phân tử bị oxi hóa.

Xem thêm: Sóng Dừng Trên Một Sợi Dây Có Biên Độ Ở Bụng Là 5Cm


Giải chi tiết:

Xác định số oxi hóa của các nguyên tố hóa học biến hóa trong phản ứng:

*

Vậy phương trình hóa học được cân đối là:

2FeS2 + 14H2SO4 đặc nóng→ Fe2(SO4)3 + 15SO2 + 14H2O

Vậy số phân tử bị khử là 15, số phân tử bị lão hóa là 2. Tỉ lệ số phân tử bị khử và số phân tử bị lão hóa là 15 : 2.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát