English 12

     

Bài viết reviews và chuyển ra gợi ý về giải pháp trả lời thắc mắc cho những bài tập và bài viết đoạn vào phần Writing.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

I. Từ vựng:

family rule : qui tắc vào gia đình

II. Cấu tạo cần nhớ

Các kết cấu cầu khiến cho sử dụng have, let, permit,allow,...Bạn đã xem: English 12 Unit 1 2 Unit 1 Writing Task 2 trong giờ Anh:

Xem kỹ năng và kiến thức về kết cấu cầu khiến tại đây.

Bạn đang xem: English 12

III. Lí giải giải bài xích tập

Writing about family rules (Viết về đầy đủ quy tắc vào gia đình)

Task 1: Work in groups. What rules vị you have in your family? Discuss these topics and showroom others. Use the following verbs and expressions.

Xem thêm: Một Quả Bóng Có Khối Lượng 500 Gam

(Làm bài toán từng nhóm. Ở mái ấm gia đình em gồm gia quy gì? bàn bạc những chủ thể này với them phần nhiều chủ đề khác.Dùng động từ và lời nói sau.)

let allow be allowed lớn have khổng lồ permit etc

Doing household chores: thao tác nhàComing home late: Về nhà muộnPreparing meal: sẵn sàng bữa ănWatching TV: coi ti viTalking on the phone: thủ thỉ điện thoạiUsing the family motobike: sử dụng xe thiết bị của gia đìnhGoing out with friends: Đi chơi với bạn bè

Gợi ý:

During school year, I am not allowed khổng lồ come home late except weekendWhen I have exams, I am not permitted khổng lồ watch TV.In my family, everybody have to join in the dinnersMy parents bởi not let me use the family motobike until I have the driving lisence.My sister is not allowed to lớn going out with friends in the evening. 

(Dùng những ý tưởng phát minh em thảo luận ở trên để viết lá thư cho một các bạn tâm thư về nguyên tắc của gia đình em. Bắt đầu như sau)Gợi ý viết thư:

Dear Lan,

I was so glad to receive your letter talking about you family rules last week, & now I want to share with you mine. Here are some rules in my family that mix up for me và my sister as well as the rules that applied khổng lồ all members of the family. Because my sister and I are students so that we are not allowed to lớn use family"s motobikes until we have driving lisences, so that if I go out with my friend, my parents wil take me lớn the place or we will use buses or taxi. & my parents also vì not let us come trang chủ of watch TV late at night because it will affect lớn your health và study.

Xem thêm: Soạn Bài Tìm Hiểu Chung Về Văn Miêu Tả Sgk Ngữ Văn 6 Tập 2, Soạn Bài Tìm Hiểu Chung Về Văn Miêu Tả

Here are some rules of my family, there are not many similarity between your family và mine. Vày you think so? Please send me a letter as soon as possible and tell me more about your family. I am looking forward to hearing from you.