Dùng một nguồn điện để thắp sáng lần lượt hai bóng đèn có điện trở r1 = 2 ôm và r2 = 8 ôm

  -  

Dùng một mối cung cấp điện nhằm thắp sáng lần lượt nhị bóng đèn bao gồm điện trở (R_1 = 2Omega ) với (R_2 = 8Omega ), lúc đó hiệu suất tiêu thụ của hai đèn điện là như nhau. Điện trở trong của điện áp nguồn là:
Bạn đang xem: Dùng một nguồn điện để thắp sáng lần lượt hai bóng đèn có điện trở r1 = 2 ôm và r2 = 8 ôm

+ thực hiện biểu thức định điều khoản Ôm đến toàn mạch: (I = dfracER + r)

+ áp dụng biểu thức tính công suất: (P = I^2R)


Công suất tiêu tốn mạch kế bên là: (P = I^2R), cường độ cái điện trong mạch là (I = dfracER + r)

Suy ra: (P = I^2R = dfracE^2left( R + r ight)^2R)

+ khi (R = R_1) ta gồm (P_1 = left( dfracER_1 + r ight)^2R_1)

+ lúc (R = R_2) ta tất cả (P_2 = left( dfracER_2 + r ight)^2R_2)

Theo bài bác ra:

$eginarraylP_1 = P_2 leftrightarrow dfracE^2left( R_1 + r ight)^2R_1 = dfracE^2left( R_2 + r ight)^2R_2\ leftrightarrow left( R_2 + r ight)^2R_1 = left( R_1 + r ight)^2R_2\ leftrightarrow left( 8 + r ight)^2.2 = left( 2 + r ight)^2.8\ leftrightarrow r = 4Omega endarray$


Đáp án cần chọn là: c


...

Bài tập gồm liên quan


Ôn tập chương 2: chiếc điện không thay đổi Luyện Ngay

Nhóm 2K5 ôn thi review năng lực 2023 miễn phí

*

Theo dõi Vừng ơi trên với

*


*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Phát biểu nào sau đây là không đúng?


Phát biểu nào sau đó là không đúng?


Điện tích của electron là ( - m 1,6.10^ - 19left( C ight)), điện lượng chuyển qua tiết diện trực tiếp của dây dẫn vào (30 m left( s ight)) là (15 m left( C ight)) . Số êlectron chuyển qua tiết diện trực tiếp của dây dẫn trong thời hạn một giây là:


Đồ thị thể hiện định phương pháp Ôm là:

*


Suất điện động của nguồn điện đặc thù cho:


Đoạn mạch tất cả điện trở (R_1 = 100Omega ) mắc tiếp nối với điện trở (R_2 = 300Omega ), điện trở toàn mạch là:


Cho đoạn mạch gồm điện trở (R_1 = 100Omega ), mắc thông suốt với điện trở (R_2 = 200Omega ) , hiệu điên vậy giữa nhị đầu đoạn mạch là (12 m left( V ight)). Hiệu điện ráng giữa nhì đầu điện trở (R_1) là:


Đoạn mạch có điện trở ba điện trở (R_1 = 25Omega ) cùng (R_2 = R_3 = 50Omega ) mắc tuy nhiên song cùng với nhau, năng lượng điện trở toàn mạch là:


Cho đoạn mạch tất cả điện trở (R_1 = 100Omega ), mắc thông suốt với năng lượng điện trở (R_2 = 200Omega ). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế (U) lúc đó hiệu điên vắt giữa nhị đầu điện trở (R_1) là (6 m left( V ight)). Hiệu điện ráng giữa hai đầu đoạn mạch là:


Công của nguồn tích điện được xác định theo công thức:
Xem thêm: Hoạt Động Nào Sau Đây Không Cần Tiêu Tốn Atp ? Hoạt Động Nào Sau Đây Không Cần Tiêu Tốn Atp

Công của dòng điện có đơn vị chức năng là:


Hai bóng đèn $Đ_1left( 220V-25W ight)$ , $Đ_2left( 220V-100W ight)$ khi sáng bình thường thì:


Hai bóng đèn có hiệu suất định mức bởi nhau, hiệu điện cố kỉnh định nấc của bọn chúng lần lượt là (U_1 = 110left( V ight)) cùng (U_2 = 220left( V ight)). Tỉ số điện trở của chúng là:


Để bóng đèn loại (120V - 60W)sáng thông thường ở mạng điện tất cả hiệu điện ráng là $220V$, fan ta yêu cầu mắc thông suốt với đèn điện một điện trở có mức giá trị:


Biểu thức định qui định Ôm mang lại toàn mạch trong trường phù hợp mạch quanh đó chứa lắp thêm thu là:


Một mối cung cấp điện gồm điện trở vào (0,1Omega ) được mắc với năng lượng điện trở (4,8Omega ) thành mạch kín. Lúc ấy hiệu điện nạm giữa hai rất của điện áp nguồn là (12V). Suất điện rượu cồn của nguồn tích điện là:


Người ta mắc hai cực của nguồn điện với một biến hóa trở có thể biến hóa từ (0) mang lại vô cực. Khi quý giá của biến chuyển trở không nhỏ thì hiệu điện nạm giữa hai cực của điện áp nguồn là (4,5left( V ight)). áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá trị của đổi mới trở đến lúc cường độ chiếc điện trong mạch là (2A) thì hiệu điện vậy giữa hai cực của nguồn điện là (4left( V ight)). Suất điện cồn và điện trở vào của điện áp nguồn là:


Một mối cung cấp điện có suất điện động (E = 6left( V ight)), điện trở vào (r = 2left( Omega ight)), mạch ngoài tất cả điện trở (R). Để công suất tiêu thụ làm việc mạch kế bên là (4W) thì năng lượng điện trở (R) phải có mức giá trị:


Dùng một nguồn điện để thắp sáng sủa lần lượt nhị bóng đèn bao gồm điện trở (R_1 = 2Omega ) cùng (R_2 = 8Omega ), lúc đó công suất tiêu thụ của hai đèn điện là như nhau. Điện trở trong của nguồn điện là:


Một mạch điện kín gồm hai nguồn điện (E_1,r_1) cùng (E_2,r_2) mắc thông liền với nhau, mạch ko kể chỉ gồm điện trở (R). Biểu thức cường độ loại điện vào mạch là:


Cho đoạn mạch như hình vẽ trong những số ấy (E_1 = 9V), (r_1 = 1,2Omega ); (E_2 = 3left( V ight)), (r_2 = 0,4Omega ). Điện trở (R = 28,4Omega ). Hiệu điện cầm cố giữa nhị đầu đoạn mạch (U_AB = 6V). Cường độ loại điện trong mạch gồm chiều với độ to là:

*


*

Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Từng pin tất cả suất điện hễ (E = 1,5V), năng lượng điện trở trong (r = 1Omega ). Điện trở mạch ngoài (R = 3,5Omega ). Cường độ mẫu điện làm việc mạch xung quanh là:


Một ấm điện gồm hai dây dẫn (R_1) cùng (R_2) nhằm đun nước. Nếu dùng dây (R_1) thì nước trong nóng sẽ sôi sau thời hạn (t_1 = 10) (phút). Còn nếu sử dụng dây (R_2) thì nước sẽ sôi sau thời gian (t_2 = 40) (phút). Nếu sử dụng cả nhị dây mắc tuy vậy song thì nước sẽ sôi sau thời hạn là bao nhiêu?


Cho mạch năng lượng điện sau:

*

Biết $E m = m 24V$, $r = 2Omega $, $R_1 = R_2 = 5Omega $, $C_1 = m 4.10^ - 7F$,$C_2 = m 6.10^ - 7F$

Điện tích bên trên $2$ bạn dạng tụ điện khi $K$ đóng góp là?


Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ:

*

$E m = m 12V$ , $r m = m 2Omega $ , $R_1 = m 1Omega $, $R_2 = m 2Omega $ , $R_3 = m 3Omega $ , $C_1 = m 1mu F$,$C_2 = m 2mu F$.

Điện tích trên từng tụ điện là?


Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ: $E_1 = m 12V$, $E_2 = m 9V$, $E_3 = m 3V$, $r_1 = m r_2 = m r_3 = 1Omega $ . Các điện trở $R_1 = R_2 = R_3 = 2Omega $. Hiệu điện cụ $U_AB$ có giá trị:

*


Cho mạch điện như hình vẽ:

*

$e_1 = m 6V, m e_2 = m 18V$ , $r_1 = m r_2 = m 2Omega $; $R_0 = m 4Omega $. Đèn ghi $6V m - m 6W$ . $R$ là thay đổi trở.

Khi $R = 6Omega $ đèn sáng nỗ lực nào?


Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ:

*

$E = 24V, r = 0$. Những vôn kế tương tự nhau. Số chỉ những vôn kế $V_2$có quý hiếm là:
Xem thêm: Tên Hiệu Của Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491, Nguyễn Bỉnh Khiêm

Để xác minh điện trở trong r của một nguồn điện, một học sinh mắc mạch năng lượng điện như hình (H1). Đóng khóa K và điều chỉnh con chạy C, kết quả đo được bộc lộ bởi thứ thị màn trình diễn sự phụ thuộc vào của số chỉ U của vôn kế V vào số chỉ I của ampe kế A như hình (H2). Điện trở của vôn kế vô cùng lớn. Biết (R_0=2 ext0,3 !!Omega!! ext ). Giá trị của r được xác định bởi thí nghiệm này là

*
H1

*


Sơ đồ một thiết bị đo vạn năng được mô tả bằng hình vẽ với công tắc OB xoay được quanh trục O, có những điểm xúc tiếp 1, 2, 3, 4; những chốt M, N để nối cùng với mạch cần đo. Để đo cường độ chiếc điện, hiệu điện thế, điện trở ta bắt buộc xoay công tắc OB đến các vị trí khớp ứng là: