Đốt Cháy Hoàn Toàn 20Ml Hỗn Hợp X Gồm C3H6

     

Đốt cháy trọn vẹn 20 ml các thành phần hỗn hợp X tất cả C3H6, CH4, teo (thể tích teo gấp gấp đôi thể tích CH4) thu được 24 ml CO2 (các thể tích khí đo ở thuộc điền kiện). Tỉ khối của X so với H2 là

Bạn sẽ xem: Đốt cháy trọn vẹn 20ml hỗn hợp x gồm c3h6 ch4 co

Phương pháp giải

+) Đặt a, b, 2b thứu tự là thể tích của C3H6, CH4, CO

+) Bảo toàn nhân tố C: VCO2 = 3VC3H6 + VCH4 + VCO

Lời giải của GV thucdemcungban.vn

Đặt a, b, 2b lần lượt là thể tích của C3H6, CH4, CO

=> VX = a + b + 2b = 20

VCO2 = 3a + b + 2b = 24

=> a = 2 với b = 6

=> MX = (42.2 + 16.6 + 28.12) / trăng tròn = 25,8

=> dX/H2 = 12,9

Đáp án đề xuất chọn là: a

Bạn đã xem: đốt cháy trọn vẹn 20ml hỗn hợp x tất cả c3h6


Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn 20ml hỗn hợp x gồm c3h6

*

+ Đề bài hỏi tỉ khối của X đối với H2, đem MX quên chia 2 => lựa chọn nhầm B


*Xem thêm: Tại Sao Không Sinh Con Ở Độ Tuổi Ngoài 35 Tuổi? Tại Sao Phụ Nữ Không Nên Sinh Con Ngoài 35 Tuổi

*

*Xem thêm: Cấu Trúc Help Đi Với To V Hay Ving, Cấu Trúc Help Và Cách Dùng Trong Tiếng Anh

*

Cho các phản ứng sau:

(1) CH4 + O2 $xrightarrowxt,t^o$ CH2O + H2O

(2) 2C4H10 + 5O2 $xrightarrowxt,t^o$ 4C2H4O2 + 2H2O

(3) 2C2H6 + 12O2 $xrightarrowxt,t^o$ 3C + 9CO2 + 6H2O

(4) C3H8 + 5O2 $xrightarrowxt,t^o$ 3CO2 + 4H2O

Số bội nghịch ứng thuộc các loại phản ứng lão hóa không trọn vẹn là

Cho bội nghịch ứng: C2H4 + KMnO4 + H2O → C2H6O2 + MnO2 + KOH. Tổng hệ số cân bằng của bội nghịch ứng (khi tối giản) là

Cho các chất sau: pentan; hex-1-en, etilen, metan, propen, isobutan. Số các chất làm mất màu dung dịch KMnO4 ngơi nghỉ ngay điều kiện thường là

Đốt cháy trọn vẹn hỗn hợp tất cả 0,1 mol C2H4 với 0,2 mol C3H6 thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là

Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol hỗn hợp X bao gồm 2 anken là đồng đẳng sau đó nhau thu được CO2 cùng H2O có khối lượng hơn hèn nhau 6,76 gam. Phương pháp của 2 anken là

Đốt cháy trọn vẹn m gam tất cả hổn hợp X có CH4, C3H6, C4H8 thu được 4,4 gam CO2 cùng 2,52 gam H2O. Phần trăm khối lượng CH4 trong hỗn hợp X là

Đốt cháy trọn vẹn a gam tất cả hổn hợp A gồm eten, propen, but-2-en yêu cầu dùng hoàn toản b lít khí oxi (ở đktc) nhận được 2,4 mol CO2. Cực hiếm của b là

Một tất cả hổn hợp X bao gồm 2 hiđrocacbon thường xuyên nhau trong hàng đồng đẳng. Đốt cháy 11,2 lít các thành phần hỗn hợp X chiếm được 57,2 gam CO2 với 23,4 gam H2O. Công thức phân tử và trọng lượng tương ứng của 2 hiđrocacbon là

Hỗn vừa lòng X bao gồm metan với 2 anken là đồng đẳng kế tiếp. Đốt cháy trọn vẹn 0,44 mol các thành phần hỗn hợp X nhận được 67,76 gam CO2 cùng 28,44 gam H2O. Bí quyết của 2 anken là

Hỗn thích hợp X gồm 1 ankan cùng 1 anken hầu hết ở ánh sáng thường. Đốt cháy trọn vẹn 0,3 mol hỗn hợp X thì chiếm được 0,6 mol CO2 và 0,7 mol H2O. Phương pháp của anken với ankan là

Hỗn vừa lòng X bao gồm một ankan với 1 anken. Tỉ khối của X đối với H2 là 11,25. Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít X thu được 6,72 lít CO2 (các thể tích khí đo sinh hoạt đktc). Cách làm của ankan với anken theo lần lượt là

Hỗn đúng theo hiđrocacbon X với O2 bao gồm tỉ lệ mol tương ứng là một trong những : 10. Đốt cháy trọn vẹn hỗn thích hợp trên thu được các thành phần hỗn hợp khí Y. Mang lại Y qua H2SO4 sệt thu được các thành phần hỗn hợp khí Z bao gồm tỉ khối đối với H2 là 19. X là

Đốt cháy hoàn toàn 20 ml tất cả hổn hợp X có C3H6, CH4, teo (thể tích co gấp 2 lần thể tích CH4) thu được 24 ml CO2 (các thể tích khí đo ở thuộc điền kiện). Tỉ khối của X đối với H2 là

Hỗn hợp X tất cả 2 anken tiếp nối nhau trong dãy đồng đẳng. Đốt cháy trọn vẹn 2,24 lít hỗn hợp X sau đó cho toàn thể sản phẩm cháy vào 2 lít hỗn hợp Ca(OH)2 0,125M, thu được 15 gam kết tủa. Phương pháp của 2 anken là

Hỗn đúng theo X gồm 2 anken sau đó nhau trong dãy đồng đẳng. Trộn tiện thể tích tất cả hổn hợp X với một lượng vùa dùng khí oxi và để được một hỗn hợp Y rồi đen đốt cháy hoàn toàn thì thu được thành phầm khí với hơi Z. Tỉ khối của Y đối với Z là 744 : 713. Những thể tích khí đo sinh hoạt cùng đk nhiệt độ, áp suất. Cách làm phân tử của 2 anken là

Cho 0,448 lít (đktc) một anken sống thể khí vào một bình kín dung tích 11,2 lít chứa sẵn 11,52 gam bầu không khí (M = 28,8). Đốt cháy trọn vẹn hỗn hòa hợp trong bình, sau phản bội ứng duy trì bình ở ánh nắng mặt trời 136oC, áp suất bình đo được là 1,26 atm. Hiểu được sau phản bội ứng cháy còn dư oxi. Công thức của anken là

Có 2,24 lít các thành phần hỗn hợp A bao gồm 2 anken kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng và hiđro. Đốt cháy không còn A đề nghị 6,944 lít khí oxi. Sản phẩm cháy cho qua bình đựng P2O5 thấy trọng lượng bình tăng 3,96 gam. Hóa học khí được đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Công thức kết cấu 2 anken với % thể tích của hiđro trong hỗn hợp A là