Đổi Đơn Vị Đo Diện Tích

  -  

Bảng đơn vị đo diện tích – Toán 5: cách ghi nhớ với quy đổi cấp tốc Chóng

Bảng đơn vị chức năng đo diện tích học sinh đã được khám phá trong chương trình Toán 5. Phần kiến thức và kỹ năng này vô cùng quan trọng, có nhiều trong các bài toán, dạng toán khác nhau. Bài viết hôm nay trung học phổ thông Sóc Trăng vẫn cung cấp cho chính mình những nguồn bốn liệu cần thiết để phục cho công tác dạy và học nhé !

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ


1. Đơn vị đo diện tích s là gì ?

Bạn sẽ xem: Bảng đơn vị chức năng đo diện tích – Toán 5: cách ghi nhớ với quy đổi nhanh Chóng

Đơn vị là 1 trong đại lượng dùng làm đo lường, được thực hiện trong các nghành nghề toán học, đồ dùng lý, hóa học, cùng trong cuộc sống.

Bạn đang xem: đổi đơn vị đo diện tích


Diện tích là đại lượng bộc lộ phạm vi của hình hoặc hình hai phía trong mặt phẳng. Diện tích mặt phẳng là giống như của diện tích trên mặt phẳng hai chiều của một trang bị thể ba chiều.

Đơn vị đo diện tích là km2; hm2(ha); dam2; m2; dm2; cm2; mm2

Ví dụ: Diện tích hình vuông dài 36 cm2

2. Bảng đơn vị đo diện tích

*

3. Bí quyết đọc và ghi ghi nhớ bảng đơn vị chức năng đo diện tích

Bảng đơn vị đo diện tích được xếp theo sản phẩm tự từ phệ đến bé:

Cụ thể những đơn vị đo diện tích như sau:

Đơn vị đo diện tích s Ki-lô-mét-vuông (viết tắt là km2): 1 km2 = 100 hm2Đơn vị đo diện tích Héc-tô-mét-vuông (viết tắt là hm2): 1 hm2 = 100 dam2 = 1/100km2Đơn vị đo diện tích s Đề-ca-mét-vuông (viết tắt là dam2) 1 dam2 = 100m2 = 1/100 hm2Đơn vị đo diện tích s Mét vuông (viết tắt là m2): 1m2 = 100dm2 = 1/100dam2Đơn vị đo diện tích s Đề-xi-mét-vuông (viết tắt là dm2): 1dm2 = 100cm2 = 1/100m2Đơn vị đo diện tích s Xen-ti-mét-vuông (viết tắt là cm2 ): 1cm 2= 100 mm2 = 1/100dm2Đơn vị đo diện tích Mi-li-mét-vuông (viết tắt là mm2) 1mm2 = 1/100 cm2

Nếu ao ước ghi nhớ cấp tốc bảng đơn vị chức năng đo diện tích này, trước hết chúng ta phải gọi đi hiểu lại các lần đã. Sau thời điểm đã ghi lưu giữ được rồi, thỉnh thoảng bạn phải ôn lại. Hay bạn có thể “chế” thành vài câu hát rồi “nghêu ngoao” từng ngày cho dễ nhớ với cũng khó quên.

4. Giải pháp quy thay đổi giữa những đơn vị với nhau vào bảng 

Cách quy đổi cũng dễ ợt thôi. Chỉ việc bạn nắm rõ quy tắc của nó được:

Quy tắc 1: Khi thay đổi từ đối kháng vị to hơn xuống đơn vị bé hơn liền kề, thì ta cấp dưỡng số kia 2 chữ số 0 (nhân số đó với 100). 

Ví dụ:

 3 m2 = 300dm2 = 30000cm2

21km2 = 2100hm2 = 250000dam2

Quy tắc 2: mong đổi từ 1-1 vị nhỏ tuổi hơn sang đơn vị to hơn liền kề, thì phân chia số đó cho 100 (hay sút số đó đi 2 chữ số 0)

Ví dụ:

300000cm2=3000dm2=30m2

*

II. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP VỀ ĐO DIỆN TÍCH

Dạng 1: Đọc hoặc viết những số đo diện tích

Phương pháp giải:

– Đọc số đo diện tích trước rồi hiểu tên đơn vị đo diện tích sau.

– Viết số đo diện tích trước rồi viết kí hiệu tên đối chọi vị diện tích sau.

Ví dụ:

a) Đọc những số đo diện tích: 29mm2; 305mm2; 1200mm2.

b) Viết các số đo diện tích:

Một trăm sáu mươi tám mi-li-mét vuôngHai nghìn cha trăm mười mi-li-mét vuông.

Đáp án:

a) Đọc các số đo diện tích:

29mm2 Hai mươi chín mi-li-mét vuông.305mm2 Ba trăm linh năm mi-li-mét vuông.1200mm2 Một nghìn nhì trăm mi-li-mét vuông.

b) Viết các số đo diện tích:

Một trăm sáu mươi tám mi-li-mét vuông: 168mm2;Hai nghìn tía trăm mười mi-li-mét vuông: 2310mm2.

Dạng 2: đổi khác các đơn vị đo diện tích

Phương pháp giải: 

Dựa vào nhận xét, vào bảng đơn vị đo diện tích, hai đơn vị chức năng liền nhau rộng (kém) nhau 100 lần.

Ví dụ: Viết số thích hợp vào nơi chấm:

a) 8 dam2 = …..m2

20 hm2 = …. Dam2

5 cm2 = ….mm2

3 mét vuông = ….cm2

7 hm2 = …. M2

13 km2 = …. Hm2

b) 300 mét vuông = ….. Dam2

2100 dam2 = …..hm2

900 mm2 = …. Cm2

8000 dm2 = ….m2

50 000 mét vuông = ….hm2

34 000 hm2 = ….km2

c) 1/10 hm2 = …. M2

3/5 hm2 = …. M2

d) 1/10 km2 =….hm2

1/2 km2 = ….hm2

Gợi ý:

a) 8 dam2 = 800m2

20 hm2 = 2000dam2

5 cm2 = 500mm2

3 m2 = 30 000cm2

7 hm2 = 70 000m2

13 km2 = 1300 hm2

b) 300 mét vuông = 3dam2

2100 dam2 = 21hm2

900 mm2 = 9cm2

8000 dm2 = 80m2

50 000 mét vuông = 5hm2

34 000 hm2 = 340km2

c) 1/10 hm2 = 1000 m2

3/5 hm2 = 6000 m2

d) 1/10 km2 = 10hm2

1/2 km2 = 50hm2

Dạng 3: các phép tính với đơn vị đo diện tích

Phương pháp giải:

– Khi triển khai phép tính tất cả kèm theo những đơn vị đo giống như nhau, ta thực hiện các phép tính như tính những số từ nhiên.

– Khi tiến hành phép tính có kèm theo những đơn vị đo không giống nhau, trước nhất ta buộc phải đổi về thuộc 1 đơn vị chức năng đo kế tiếp thực hiện tính bình thường.

Xem thêm: Chất Nào Tác Dụng Với N2 Ở Nhiệt Độ Cao Nitơ Không Tác Dụng Với Kim Loại

-Khi nhân hoặc phân chia một đơn vị chức năng đo diện tích s với một số, ta nhân hoặc chia số đó với một trong những như bí quyết thông thường, tiếp đến thêm solo vị diện tích vào kết quả.

Ví dụ:

0,3km2. 5= … km2

1671km2 + 1200 hm2 = … hm2

Dạng 4: So sánh các đơn vị đo diện tích

Phương pháp giải:

– lúc so sánh các đơn vị đo giống như nhau, ta so sánh tương tự như như đối chiếu hai số từ bỏ nhiên.

Khi so sánh những đơn vị đo khác nhau, trước tiên ta nên đổi về thuộc 1 đơn vị chức năng đo tiếp đến thực hiện so sánh bình thường.

Ví dụ: 

a) 1327dm2">cm2 7dm2…372dm2">2dm2

72dm2">b) 3dam2">3dam2 3dam2 … 46m2">46m2

Dạng 5: Toán bao gồm lời văn:

Ví dụ: Mảnh vườn thứ nhất có diện tích s là 720m2">720m2720m2 , diện tích s mảnh vườn thiết bị hai bằng 34">3434 diện tích miếng vườn đồ vật nhất. Tính diện tích cả hai mảnh sân vườn đó.

Phương pháp:

– Tính diện tích s mảnh vườn sản phẩm hai ta thấy diện tích s mảnh vườn trước tiên nhân với 34">3434.

– Tính diện tích s cả nhị mảnh vườn cửa ta cộng diện tích s hai mảnh vườn lại.

Bài giải:

Diện tích mảnh vườn thiết bị hai là:

720 x 34">3434 = 540 ( m2">m2m2 )

Diện tích cả nhì mảnh vườn đó là

720 + 540 = 1260 ( m2">m2m2 )

Đáp số: 1260m2">1260m2

III. BÀI TẬP VỀ BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH

Câu 1: Viết số phù hợp vào khu vực chấm:

a) 38 mét vuông 25 dm2 = …. Dm2

15dm2 9cm2 = ….cm2

10 cm2 6 mm2 = …. Mm2

1hm2 15dam2 = ….m2

12km2 4dam2 = …m2

b) 198 cm2 = ….dm2 ….cm2

2080 dm2 = …. M2 ….dm2

3107 mm2 = …. Cm2 ….mm2

5427dam2 = …hm2 …dam2

6027hm2 = …km2 ….km2

Gợi ý:

a) 38 mét vuông 25 dm2 = 3825dm2

15dm2 9cm2 = 1509cm2

10 cm2 6 mm2 = 1006mm2

1hm2 15dam2 = 10015m2

12km2 4dam2 = 12 000 400m2

b) 198 cm2 = 1dm2 98cm2

2080 dm2 = 20m2 80dm2

3107 mm2 = 31cm2 7mm2

5427dam2 = 50hm2 427dam2

6027hm2 = 60km2 27km2

Câu 2: Đọc những số đo diện tích sau:

295 dam2 2006 hm2180 200 mm26780 hm2
762 m24824 km216 372 cm2738 m2

Gợi ý:

295 dam2: hai trăm chín mươi lăm đề-ca-mét vuông

2006 hm2: nhì nghìn ko trăm linh sáu héc-tô-mét vuông

180 200 mm2: một trăm tám mươi nghìn nhì trăm mi-li-mét vuông

6780 hm2: sáu ngàn bảy trăm tám mươi héc-tô-mét vuông

762 m2: bảy trăm sáu mươi nhị mét vuông

4824 km2: tứ nghìn tám trăm nhì mươi bốn ki-lô-mét vuông

16 372 cm2: mười sáu nghìn tía trăm bảy mươi nhị xăng-ti-mét vuông

738 m2: bảy trăm ba mươi tám mét vuông

Câu 3: Viết những số đo diện tích sau:

a) tứ trăm linh năm đề-ca-mét vuông.

b) Mười nhị nghìn sáu trăm héc-tô-mét vuông.

c) Năm nghìn cha trăm nhị mươi mốt mi-li-mét-vuông.

Gợi ý:

a) 405dam2b) 12 600hm2c) 5321mm2d) 19 020hm2
e) 22m2f) 1 000 957cm2g) 1402mm2 

Câu 4: Điền dấu >,

*
*

790 ha …

*

*
*

*
 …
*

Câu 5:

Người ta dùng gỗ để lát sàn 1 căn phòng hình chữ nhật tất cả chiều dài 6m, chiều rộng 4m. Hỏi yêu cầu tốn từng nào tiền sở hữu gỗ nhằm lát sàn cả căn phòng đó, biết tầm giá một mét vuông gỗ sàn là 280 000 đồng ?

Gợi ý:

Diện tích hộ gia đình hình chữ nhật là :

6.4=24(cm2)">6.4=24(cm2)

Vì mức chi phí của 1m2 gỗ sàn là 280 000 đồng 

=> đề nghị tốn số tiền cài đặt gỗ nhằm lát sàn cả ngôi nhà là :

280000.24=6720000">280000.24=6720000( đồng )

Đáp số : 6720000 đồng 

Câu 6:

Diện tích khu đất nền hình chữ nhật ABCD bằng bao nhiêu héc-ta ?

A. 60 000 haB. 600 haC. 60haD. 6ha

Câu 7: Hồ La-đô-ga (Châu âu) có diện tích s 1 830 000 hm2, hồ Ca-xpi (Châu á) có diện tích s 371 000 km2. Hỏi hồ nước nào bao gồm diện tích lớn hơn và to hơn bao nhiêu ki-lô-mét vuông?

Gợi ý:

Đổi: 1 830 000 hm2 = 18300km2

Hồ La-đô-ga gồm diện tích lớn hơn hồ Ca-xpi là: 371 000 – 18300 = 352700 km2

Đáp số: 352700 km2

Câu 8: fan ta lát sàn một căn phòng hình chữ nhật gồm chiều dài 6m, chiều rộng 4 m bởi những mảnh gỗ hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 1m 20cm, chiều rộng 20cm. Hỏi cần bao nhiêu mảnh gỗ nhằm lát kín căn phòng đó?

Gợi ý:

Diện tích sàn phòng học tập hình chữ nhật là :

6×4=24m2">6×4=24 (m2)

1m20cm=1,2m">1m20cm=1,2m

20cm=0,2m">20cm=0,2m

Diện tích mảnh gỗ là :

1,2×0,2=0,24m2">1,2×0,2=0,24 (m2)

Số mảnh gỗ buộc phải để lát kín đáo sản phòng sẽ là :

24:0,24=100">24:0,24=100(mảnh)

Đáp số : 100">100100 mảnh gỗ

Câu 9: tín đồ ta trồng ngô trên một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều rộng 60 m, chiều dài bởi 5/3 chiều rộng.

Xem thêm: Top 15 Bài Viết Số 2 Lớp 7 Loài Cây Em Yêu, Cảm Nghĩ Về Cây Hoa Phượng

a) Tính diện tích s thửa ruộng đó.

b) Biết rằng, trung bình cứ 100 mét vuông thu hoạch được 30 kilogam ngô. Hỏi trên cả thửa ruộng đó, fan ta thu hoạch được bao nhiêu tạ ngô?

Các bước giải:

 Chiều dài thửa ruộng là:60:3×5=100(m)

a,S thửa ruộng là:60×100=6000(m vuông)

b,người ta thu hoạch được là:6000:100×30=1800kg

1800kg=18 tạ

Đ/s:a)6000 m vuông

b)18 tạ