Công thức, cách tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật

     

Công thức tính diện tích xung quanh, diện tích s toàn phần và thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là những kiến thức đã được học tập từ thời trung học. Đây là hầu hết kiến thức đặc biệt áp dụng được trong thực tế đời sống như tính diện tích s chiếc hộp, loại thùng xốp nhằm đựng đồ,… bài viết này sẽ giới thiệu đầy đủ cho bạn các bí quyết tính diện tích, thể tích hình vỏ hộp chữ nhật.

Bạn đang xem: Công thức, cách tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật


1. Hình hộp chữ nhật là gì?

Hình hộp chữ nhật là hình không gian có 6 mặt hầu hết là mọi hình chữ nhật. Hình vỏ hộp chữ nhật có 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh. Nhị mặt đối lập nhau được coi là hai mặt đáy của hình hộp chữ nhật, những mặt sót lại gọi là phương diện bên.


*

2. Cách làm tính diện tích s hình vỏ hộp chữ nhật

– công thức tính diện tích xung quanh

Diện tích bao quanh hình vỏ hộp chữ nhật bằng tổng diện tích s 4 mặt bên của hình (trừ 2 mặt đáy).

Công thức: diện tích s xung xung quanh hình hộp chữ nhật được bởi tích của chu vi mặt đáy và chiều cao.

Sxq = 2h.(a +b).

Trong đó:

Sxq: diện tích s xung xung quanh hình hộp chữ nhật.

+ h: độ cao hình vỏ hộp chữ nhật.

a: Chiều dài hình hộp chữ nhật.


b: Chiều rộng hình vỏ hộp chữ nhật.

*

Ví dụ: Tính diện tích xung xung quanh của hình hộp chữ nhật, biết chiều dài 20 m, chiều rộng 7 m, chiều cao 10 m.

Giải:

Diện tích bao phủ của hình hộp chữ nhật là:

Sxq = 2h.(a+b) = 2 x 10 x (20+7) = 540 m2.

*

– công thức tính diện tích toàn phần

Công thức: diện tích s toàn phần hình hộp chữ nhật bằng tổng diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật cùng 2 mặt còn lại.

Stp = Sxq + 2.a.b = 2h.(a + b) + 2.a.b

Trong đó:

Stp: diện tích s toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật.

Sxq: diện tích s xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật.

h: độ cao hình vỏ hộp chữ nhật.

+ a: Chiều nhiều năm hình hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng lớn hình hộp chữ nhật.

Xem thêm: Đề 8 Chứng Minh Rằng Bảo Vệ Môi Trường Là Bảo Vệ Cuộc Sống Của Chúng Ta

*

Ví dụ: một cái thùng hình chữ nhật có chiều cao là 3 cm, chiều dài là 5,4 cm, chiều rộng là 2 cm. Tính diện tích toàn phần của dòng thùng đó?

Giải:

Diện tích toàn phần của thùng hình chữ nhật là:

Stp = Sxq + 2.a.b = 2h.(a + b) + 2ab = 2 x 3 x (5,4 +2) + 2 + 5,4 x 2 = 66 cm2.

*

3. Công thức tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là lượng không khí mà hình chiếm.

Công thức: Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật: được xem bằng tích của diện tích đáy với chiều cao.

V = a x b x c

Trong đó:

+ V: Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật.

a: Chiều lâu năm hình vỏ hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng hình hộp chữ nhật.

c: chiều cao hình hộp chữ nhật.

*

Ví dụ: Tính thể tích hình hộp chữ nhật tất cả chiều lâu năm 9 cm, chiều rộng lớn 5 centimet và chiều cao 6 cm.

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là:

V = a x b x c = 9 x 5 x 6 = 270 cm3


*

Để làm rõ hơn về thể tích hình hộp chữ nhật, mời bạn tham khảo bài viết Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật tất cả ví dụ đầy đủ, chi tiết.

4. Công thức tính đường chéo hình hộp chữ nhật

Đường chéo của hình hộp chữ nhật có độ dài bởi nhau.

*

Trong đó:

D: đường chéo hình vỏ hộp chữ nhật.

a: Chiều nhiều năm hình vỏ hộp chữ nhật.

b: Chiều rộng lớn hình hộp chữ nhật.

h: chiều cao hình vỏ hộp chữ nhật.

Ví dụ: Tính đường chéo hình hộp chữ nhật gồm chiều lâu năm 10cm, chiều rộng lớn 6cm và độ cao 15cm.

Xem thêm: Top 9 Bình Thường Nhưng Không Tầm Thường Nhưng Không Tầm Thường

*


Hy vọng rằng với những cách làm tính diện tích s xung quanh, diện tích s toàn phần, thể tích của hình hộp chữ nhật. Cảm ơn chúng ta đã theo dõi.

Từ khóa tìm kiếm:

diện tích bao phủ hình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích xung quanh hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậtdiện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậtcách tính diện tích s toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtmuốn tính diện tích xung quanh hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích s hình hộp chữ nhậttính diện tích s toàn phần của hình hộp chữ nhậtcách tính diện tích xung quanhcông thức tính diện tích s xung xung quanh của hình hộp chữ nhậtcách tính diện tích s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích hình hôp chữ nhậtcách tính diện tích s xung quanh hình hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích s hình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích s toàn phầncông thức tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhậttính diện tích s xung quanhcông thức diện tích s xung quanh hình vỏ hộp chữ nhậtdiện tích toàn phần hình chữ nhậttính diện tích toàn phầndiện tích bao phủ của hình vỏ hộp chữ nhậtdiện tích toàn phần của hình hộp chữ nhậts toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậtcách tính diện tích toàn phầnmuốn tính diện tích s toàn phần hình vỏ hộp chữ nhậttính diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhậtdiện tích bao bọc hình hộpcông thức diện tích s toàn phần hình hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích s xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích toàn phần hình chữ nhậtdiện tích xung quanh diện tích s toàn phầndiện tích bao phủ của hình chữ nhậtcách tính diện tích s hình vỏ hộp chữ nhậtcách tính diện tích s xung xung quanh của hình hộp chữ nhậtdiện tích toàn phần hình hộpmuốn tính diện tích s hình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích s xung xung quanh hình chữ nhậtdiện tích xung quanh là gìmuốn tính diện tích s xung quanh của hình hộp chữ nhậttính diện tích s xung xung quanh hình chữ nhậtdiện tích toàn phần của hình chữ nhậtdien tich toan phan hinh hop chu nhatcông thức tính diện tích xung quanh hình hộphình hộp chữ nhậtcông thức tính dt xung quanh hình vỏ hộp chữ nhậtcách tính s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhậtcông thức tính diện tích s xung quanhdiện tích xung quanh diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật