Dịch bài unit 5 lớp 12

     

Ask và answer the questions. (Làm câu hỏi từng đôi. Hỏi và vấn đáp câu hỏi.)

I. BEFORE YOU READ (Trước khi đọc)

*

Work in pairs. Ask and answer the questions.

Bạn đang xem: Dịch bài unit 5 lớp 12

(Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời câu hỏi.)

1. How vì you say in English the names of these universities? (Làm cầm nào để chúng ta gọi tên tiếng Anh của những trường đại học?)

=> - Hue University (Đại học tập Huế)

- Hanoi University of Architecture (Đại học phong cách xây dựng Hà Nội)

- Hanoi University of Natural Science (Đại học khoa học tự nhiên Hà Nội)

2. What university would you like to apply for và why? (Bạn muốn đăng ký vào trường đại học và tại sao?)

=> I"d like to apply for Hue University because Hue is the only place where there are national historical remains left: such as royal palaces and tombs, etc.... Moreover, its Department of Court National Culture is the best of all, especially in folk music and dances. This is the most distinctive of our national culture, so we should conserve and safeguard it.

(Tôi mong mỏi xin học tại Đại học Huế bởi vì Huế là khu vực duy nhất còn sót lại của di tích lịch sử nước nhà như cung điện hoàng gia, lăng chiêu mộ vv .. Rộng nữa, cỗ Văn hoá non sông của tand là giỏi nhất, nhất là trong music dân gian và điệu múa. Đây là đặc thù nhất của văn hoá giang sơn của chúng tôi nên bảo tồn và bảo đảm nó.)

II. WHILE YOU READ(Trong lúc đọc)

Three students talk about their first impressions of university life. Read the passage and then đo the tasks that follow. (Ba sinh viên nói đến cảm nghĩ đầu tiên của chúng ta về đời sống ở đại học. Đọc đoạn văn và tiếp nối làm các bài tập kèm theo.)

Click tại đây để nghe:

 

Sarah

On the first weekend I went out with my new friends, walking around campus. It was exciting, thinking how I was at college, meeting people who could become good friends of mine. The most exciting thing was that I didn"t have to lớn explain to my parents where I was going, who with, or what time I"d be home!

On Saturday night, I followed my roommate khổng lồ a party. The people at the buổi tiệc ngọt were busy playing some game, and no one seemed to notice my existence. I suddenly felt so lonely. Fighting back tears, I ran back lớn my room, thinking I would never feel at trang chủ at college.

Ellen

My roommate left the window xuất hiện all the time, even when it was 10 degrees Celsius out, & went to bed at 10 every night. When she got sick after midterms, she blamed my typing & having a light on while she was trying to lớn sleep.

At first, college was a little daunting. I graduated from a small school. After seeing the same people over & over for many years, it was amazing, but a little scary, khổng lồ be in a place where it seemed lượt thích I never saw the same person twice.

Brenden

The first year at college was probably the best & most challenging year of my life. Academically, I enjoyed it thoroughly. Taking part in the Advanced Engineering project gave me a chance lớn use my creativity and knowledge to lớn help society.

Socially, I made lots of new friends both through engineering và living at St John"s College on campus. The social calendar of the colleges provides plenty of opportunities khổng lồ meet non-engineering students as well as other engineers, many of whom have become my best mates.

Hướng dẫn dịch:

 Sarah

Ngày cuối tuần đầu tiên tôi đi chơi với những người bạn mới, đi bộ quanh khuôn viên đại học. Thật đam mê thú, nghĩ về tôi học tập trường đại học thế nào, chạm mặt những người rất có thể là những người bạn giỏi của tôi. Điều thú vui nhất là tôi không phải giải thích cho cha mẹ tôi đi đâu, đi với ai với tôi bắt buộc về nhà dịp mấy giờ!

Vào một tối Thứ Bảy, tôi theo một chúng ta cùng phòng dự một giở tiệc. Những người dân ở buổi tiệc bận chơi trò chơi, và bên cạnh đó không ai để ý sự hiện lên của tôi. Tự nhiên tôi cảm xúc cô đơn. Cầm cố nén mọi giọt nước mắt, tôi chạy về phòng, nghĩ chắc rằng tôi không lúc nào cảm thấy thoải mái ở trường đại học.

Ellen

Bạn cùng phòng của tôi luôn để hành lang cửa số mở, trong cả khi bên ngoài 100C cùng đi ngủ cơ hội 10 giờ mỗi đêm. Khi chúng ta ấy bị bệnh sau những ngày thi giữa học kì, bận ấy đổ lỗi cho việc tôi tấn công máy và để đèn sáng sủa trong khi bạn ấy nỗ lực ngủ.

Lúc đầu, trường đại học làm mang đến tôi chán nản lòng đôi chút. Tôi tốt nghiệp ở 1 trường nhỏ. Sau khi chạm mặt đi gặp lại cùng những người dân đó những năm, tôi ngạc nhiên, cơ mà hơi sợ, sống ở 1 nơi bên cạnh đó tôi chưa khi nào thấy cùng một tín đồ hai lần.

Brenden

Năm đầu ngơi nghỉ trường đại học có lẽ rằng là năm đẹp tuyệt vời nhất và thử thách nhất vào đời tôi. Về câu hỏi học, tôi thật sự thích hợp thú. Thâm nhập vào dự án Kĩ thuật cải thiện cho tôi dịp sử dụng tính trí tuệ sáng tạo và kiến thức để giúp xã hội.

Về giao tiếp (xã hội), tôi kết nhiều bạn mới qua ngành kỹ năng lẫn việc sống sinh hoạt khuôn viên trường Đại học tập Thánh Jhon. Chương trình hoạt động xã hội của các trường đại học cung ứng nhiều thời cơ để gặp gỡ những sinh viên không cùng ngành kĩ thuật cũng tương tự các kĩ sư khác, đa số người trong họ đang trở thành những người đồng bọn của tôi.

Task 1: Complete the following sentences, using the right forms or the words in the box. (Hoàn chỉnh các câu sau. Sử dụng dạng đúng của những từ trong khung.)

campus blame scary challenge amazing

1. The new library was built in the centre of the…………..

2. They…………….the rise in oil prices for the big increase in inflation.

3. That"s the………………story I"ve ever heard.

4. Intelligent boys like to study something if it really………………them.

Xem thêm: Top 8 Bài Văn Người Bạn Ấy Sống Mãi Trong Lòng Tôi Về Bạn, Người Bạn Ấy Sống Mãi Trong Lòng Tôi

5. The new oto goes at an…………………….speed.

Lời giải:

1 .The new library was built in the centre of the campus.

(Thư viện mới được xây dựng tại chính giữa của khuôn viên.)

2 .They blamed the rise in oil prices for the big increase in inflation.

(Họ đổ lỗi đến sự gia tăng giá dầu cho sự ngày càng tăng lạm phát.)

3. That"s the scariest story I"ve ever heard.

(Đó là câu chuyện đáng sợ nhất cơ mà tôi từng nghe.)

4. Intelligent boys like to study something if it really challenges them.

(Những đứa trẻ thông minh mong muốn học một cái nào đó nếu thiệt sự thử thách chúng.)

5. The new car goes at an amazing speed.

(Xe new đi với vận tốc kinh ngạc.)

Task 2: Find out who: (Tìm ra ai.)

a. Attended a các buổi tiệc nhỏ on the first weekend at college.

b. Didn"t get on very well with the roommate.

c. Was not used khổng lồ meeting different people every day at college.

d. Liked having a chance lớn be creative.

e. Was very excited about going to lớn college.

f. Enjoyed the first year at college.

Sarah: (1)________ (2)__________

Ellen: (3)________ (4)___________

Brenden: (5)_______ (6)___________

Lời giải:

Sarah: 

a. Attended a buổi tiệc nhỏ on the first weekend at college. (đã tham gia một buổi tiệc vào ngày vào buổi tối cuối tuần đầu tiên nghỉ ngơi trường đại học.)

e. Was very excited about going to lớn college. (rất phấn kích khi lên đại học.)

Thông tin: “On Saturday night, I followed my roommate to lớn a party.”

“It was exciting, thinking how I was at college, meeting people who could become good friends of mine.”

Ellen:

 b. Didn"t get on very well with the roommate. (đã không có mối quan hệ tốt với bạn cùng phòng.)

c. Was not used lớn meeting different people every day at college.(đã không thường gặp mặt gỡ những người dân khác hàng ngày tại trường đại học.)

Thông tin: “When she got sick after midterms, she blamed my typing và having a light on while she was trying lớn sleep.”

“a little scary, lớn be in a place where it seemed like I never saw the same person twice.”

Brenden:

d.liked having a chance to be creative. (thích có cơ hội sáng tạo.)

f.enjoyed the first year at college. (tận hưởng năm thứ nhất ở ngôi trường cao đẳng.)

Thông tin: “Taking part in the Advanced Engineering project gave me a chance khổng lồ use my creativity và knowledge khổng lồ help society.”

“The first year at college was probably the best & most challenging year of my life.”

Task 3 : Answer the following questions. (Trả lời các thắc mắc sau.)

1. What did Sarah bởi on the first weekend? (Sarah đã làm những gì trong tuần đầu tiên? )

=> She went out with her new friends, walking around the campus.

Xem thêm: Toán Lớp 6 Tập 2 Trang 26 Sgk Toán 6 Tập 2, Bài 42 Trang 26 Sgk Toán 6 Tập 2

(Cô đi dạo với bằng hữu mới, quốc bộ quanh khuôn viên.)

Thông tin: (câu trước tiên đoạn 1)

2. Why did Sarah feel so lonely at the party? (Tại sao Sarah cảm thấy đơn độc trong bữa tiệc?)

=> Because she felt no one seemed lớn nolice her (Bởi vì chưng cô ấy cảm giác không ai hình như nuông chiều cô ấy. )

Thông tin: “The people at the tiệc ngọt were busy playing some game, và no one seemed to notice my existence. I suddenly felt so lonely.”

3. What problems did Ellen have with her roommate? ( Ellen có sự việc gì với chúng ta cùng phòng của cô?)

=> Her roommate left the window mở cửa all the time, even in the cold weather, went to lớn bed late & blamed her typing & having the light on. (Bạn cùng phòng của cô đã luôn để cửa sổ mở, ngay cả trong thời tiết lạnh giá, đi ngủ muộn với đổ lỗi cho mình ấy gõ phím máy tính và nhằm đèn sáng. )

Thông tin: (đoạn trước tiên của Ellen)

4. What did Brenden think about his first year at college? ( Brenden vẫn nghĩ gì về năm đầu tiên của chính bản thân mình tại trường đại học?)

=> He thought it was probably the best và most challenging year of his life. (Anh suy nghĩ đó chắc hẳn rằng là năm rất tốt và đầy thử thách nhất vào cuộc đời. )

Thông tin: “The first year at college was probably the best and most challenging year of my life.”

5. What does the social calendar of the colleges provide him? (Chương trình hoạt động xã hội của những trường đại học hỗ trợ cho anh ta?)

=> It provides him with a lot of opportunities khổng lồ meet non-engineering students as well as other engineers. (Nó hỗ trợ cho anh ta nhiều cơ hội gặp mặt gỡ sinh viên ko kỹ thuật cũng giống như các kỹ sư khác.)

Thông tin: “The social calendar of the colleges provides plenty of opportunities to meet non-engineering students as well as other engineers, many of whom have become my best mates.”