Đề Thi Violympic Toán Lớp 3 Vòng 3

     
– Posted on October 29, 2021Posted in: Bồi dưỡng HSG cùng Luyện thi Violympic Toán lớp 3 trên mạng, Giải toán lớp 3 trên mạng, Violympic Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng mông năm 2021 – 2022 

ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 3 NĂM 2021-2022 VÒNG 3 (ngày mở vòng 26/ 10/ 2021)

BÀI THI SỐ 2 – ĐI TÌM KHO BÁU

Câu 1: Mỗi học sinh xuất sắc được tặng 6 quyển vở. Hỏi 5 học tập sinh xuất sắc được tặng tất cả bao nhiêu quyển vở?

Trả lời: ……………quyển vở.

Bạn đang xem: đề thi violympic toán lớp 3 vòng 3

Câu 2: 1/3 của 15 là ……….

Câu 3: Bình bao gồm 35 viên bi, Minh có rất nhiều hơn Bình 18 viên bi. Hỏi Minh có bao nhiêu viên bi?

a/ 43 viên bi b/ 17 viên bi c/ 53 viên bi d/ 48 viên bi

Câu 4: Đồng hồ sẽ chỉ mấy giờ?

*
a/ 9h 3 phút b/ 8 giờ đồng hồ 15 phút c/ 8 giờ 3 phút d/ 9 giờ 15 phút

Câu 5: Mỗi lọ đựng hoa cắm 6 bông hoa. Hỏi nếu bao gồm 30 cành hoa thì gặm được bao nhiêu dường như thế?

a/ lộc bình b/ 4 bình c/ 7 bình d/ 5 bình

Câu 6: đến tứ giác MNPQ có 4 cạnh bằng nhau, mỗi cạnh có độ nhiều năm là 24cm. Tính chu vi của tứ giác trên.

*
Trả lời: Chu vi của tứ giác MNPQ là ………….cm.

Câu 7: Linh tất cả 45 mẫu kẹo, Linh đã ăn hết 1/5 số kẹo. Hỏi Linh còn sót lại bao nhiêu mẫu kẹo?

a/ 36 mẫu b/ 5 mẫu c/ 9 cái d/ 40 cái

Câu 8: hiệu quả của phép tính: 21 × 4 là: …………

a/ 48 b/ 84 c/ 65 d/ 81

Câu 9: tra cứu x, biết: x : 5 = 36 : 6. Cực hiếm của x là ………..

Câu 10:

*
Kết trái của phép tính bên trên là:

a/ 36 b/ 42 c/ 40 d/ 44

Câu 11: trong một phếp chia bao gồm số chia là 7, thương là 6. Tìm kiếm số bị chia của phép chia đó.

Trả lời: Số bị phân tách của phép phân chia đó là: …………

Quét mã QR để được hỗ trợ tư vấn:

BÀI THI SỐ 3 – LEO DỐC

Câu 1: 1/4 của 28 là:………..

Câu 2: bao gồm 8 lọ hoa, từng lọ gặm 6 bông. Hỏi có toàn bộ bao nhiêu bông hoa?

a/ 52 cành hoa b/ 42 cành hoa c/ 48 bông hoa d/ 44 bông hoa

Câu 3: Tính chu vi của hình gồm 8 cạnh, biết các cạnh đều bởi 6cm.

Xem thêm: Bàn Đá Chông Chênh Dịch Sử Đảng, Bình Giảng Bài Thơ Tức Cảnh Pác Bó

Trả lời: Chu vi của hình đó là: ……..cm.

Câu 4: công dụng của phép tính: 6 × 9 + 15 là: ……….

Câu 5: 1/5 của 45m là bao nhiêu?

a/ 9m b/ 40 c/ 40m d/ 9

Câu 6: trong 6 giờ, bác bỏ công nhân làm cho được 24 sản phẩm. Hỏi mỗi giờ, bác bỏ công nhân có tác dụng được từng nào sản phẩm, biết số thành phầm làm được trong những giờ là như nhau.

a/ 4 sản phẩm b/ 6 thành phầm c/ 8 thành phầm d/ 2 sản phẩm

Câu 7: đến tam giác ABC tất cả độ dài những cạnh là: AB = 57cm, BC = 45cm,

CA = 62cm. Tính chu vi tam giác ABC.

a/ 204cm b/ 154cm c/ 164cm d/ 197cm

Câu 8: Điền số tương thích vào vị trí trống: 6 × 3 = ….

Câu 9: có 32 loại bánh chia đều vào 4 hộp, hỏi từng hộp bao gồm bao nhiêu cái bánh?

a/ 6 chiếc b/ 10 mẫu c/ 4 chiếc d/ 8 cái

Câu 10: công dụng của phép tính: 42 × 6 là: …………

Câu 11: Tính chu vi của tam giác ABC.

Xem thêm: Cách Làm Bánh Sinh Nhật 3 Tầng Tặng Người Thân, Bánh Kem 3 Tầng

*
a/ 50cm b/ 48cm c/ 40cm d/ 45cm

Câu 12: Mỗi học sinh tốt được khuyến mãi ngay 6 quyển vở. Hỏi 8 học sinh được tặng kèm tất cả từng nào quyển vở?

Trả lời: ……….quyển vở.

Câu 13: tìm một số, hiểu được số đó nhân với 6 thì bởi 18 nhân cùng với 2. Số chính là …