Đề Thi Học Kì 1 Lớp 5 Môn Toán Mới Nhất

     

Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 5 năm 2021 - 2022 gồm đáp án (15 đề) cơ bản, nâng cấp có đáp án. Hỗ trợ tài liệu ôn thi mang lại giáo viên và học viên để rất có thể học tốt môn Toán lớp 5.

Bạn đang xem: đề thi học kì 1 lớp 5 môn toán mới nhất


Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 5 năm 2021 - 2022 tất cả đáp án (15 đề)

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(cơ bản - Đề 1)

Phần I. Trắc nghiệm (5,5 điểm)

Hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng :

Câu 1:(0,5 điểm) Chữ số 7 trong những thập phân 99,6754 có mức giá trị là:

*

Câu 2:(1 điểm) 37,46 (1 điểm) 16cm28mm2= ….......… cm2. Số thích hợp để điền vào địa điểm chấm là:

A. 168 B. 16,8

C. 1680 D. 16,08

Câu 4:(1điểm) Số thập phân của

*
là:

A. 45,3 B. 45,03

C. 45,003 D. 45,0003

Câu 5:(1 điểm) 9 tạ 7 kilogam = …….. Tạ? Số phù hợp điền vào chỗ chấm là :

A. 9,7 B. 97

C. 907 D. 9,07

Câu 6:(1điểm)

*
phút = …… giây? Số tương thích điền vào nơi chấm là:

A. 135 B. 165

C. 120 D. 156

*

Phần II. Từ luận (4,5 điểm)

Câu 1:(1điểm) Đặt tính rồi tính :

a) 16,52 – 5,214

b) 23,05 x 3,5.

Câu 2:(1,5điểm) Điền dấu phù hợp vào ô trống:

a) 54 + 7,654 + 7,06

b) 26,7 x 1,223,9 x 15

c) 3kg 50g3500g

Câu 3:(2 điểm) Lớp 51 bao gồm tổng số là 30 học tập sinh, trong những số ấy có 12 học viên nam còn lại là học sinh nữ. Search tỉ số tỷ lệ của:

a) học sinh nam và học viên lớp đó?

b) học viên nữ và học sinh lớp đó?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (5,5 điểm)

Mỗi câu cho một điểm riêng rẽ câu 1 cho 0,5 điểm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6BADCDB

Phần II. Từ bỏ luận (4,5 điểm)

Câu 1:(1điểm) (Mỗi câu hợp lý cho 0,5 điểm)

a) 16,52 – 5,214 = 11,306

b) 23,05 x 3,5 = 80,675

Câu 2:(1,5 điểm) (Mỗi câu chuẩn cho 0,5 điểm)

a) 54 + 7,6 > 54 + 7,06

b) 26,7 x 1,2 Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1:(0,5 điểm) Chữ số 9 trong số 427,098 có mức giá trị:

*

Câu 2:(0,5 điểm) Viết thành tỉ số phần trăm: 0,78 = …….. %

A. 7,8% B. 0,78%

C. 78% D. 780%

Câu 3:(1 điểm) Một cửa hàng bán một chiếc tv được lãi 270 000 đồng và bởi 12% tiền vốn quăng quật ra. Vậy giá bán chiếc tv đó là:

A. 2 700 000 đồng B. 3 240 000 đồng

C. 3 000 000 đồng D. 2 520 000 đồng

Câu 4:(0,5 điểm) Số thập phân gồm 20 solo vị, một trong những phần mười cùng 8 phần trăm được viết là:

A. 20,18 B. 2010,800

C. 20,108 D. 30,800

Câu 5:(0,5 điểm) Số tương thích viết vào địa điểm chấm của 7cm29mm2= ...mm2là:

A. 79 B. 790

C. 709 D. 7 900

Câu 6:(1 điểm) diện tích s mảnh vườn hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 25m, chiều rộng lớn bằng

*
chiều nhiều năm là:

A. 80m2 B. 357m2

C. 275m2 D. 375m2

*

Phần II. Từ luận (6 điểm)

Câu 1:(1 điểm) Tính

a) 27% + 38% = …………

b) 14,2% × 4 = …………

Câu 2:(1 điểm) tra cứu X

a) X + 1,25 = 13,5 : 4,5

b) X x 4,25 = 1,7 x 34

Câu 3:(2 điểm) bạn ta trồng lúa trên một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều rộng là 35m, chiều dài bằngchiều rộng. Cứ mức độ vừa phải 1m2 thửa ruộng đó thu hoạch được 20kg thóc. Hỏi cả thửa ruộng trên thu hoạch được từng nào tấn thóc?

Câu 4:(2 điểm) Một cửa hàng buổi sáng bán tốt 75kg gạo và bởi 60% lượng gạo bán buổi chiều. Hỏi cả nhì buổi shop bán được bao nhiêu tạ gạo?

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi câu cho 0,5 điểm riêng biệt câu 3, câu 6 cho 1 điểm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6BCDACD

Phần II. Từ bỏ luận (6 điểm)

Câu 1:(1 điểm) Tính (Mỗi phép tính hợp lý cho 0,5 điểm)

a) 27% + 38% = 65%

b) 14,2% × 4 = 56,8%

Câu 2:(1 điểm) tìm X (mỗi bài hợp lý cho 0,5 điểm)

a) X + 1,25 = 13,5 : 4,5

⇔ X + 1,25 = 3

⇔ X = 3 -1,25

⇔ X = 1,75

b) X x 4,25 = 1,7 x 3

⇔X x 4,25 = 5,1

⇔X = 5,1 : 4,25

⇔X = 1,2

Câu 3:(2 điểm)

Chiều dài của thửa ruộng hình chữ nhật đó là:

35 x= 49 (m) (0,5 điểm)

Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật kia là:

49 x 35 = 1715 (m2) (0,5 điểm)

Số tấn thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng kia là:

1715 x đôi mươi = 34300 (kg) ( 0,5 điểm)

34300 (kg) = 34,3 ( tấn thóc) ( 0,25 điểm)

Đáp số: 34,3 tấn thóc ( 0,25 điểm)

Câu 4:(2 điểm)

Số gạo cửa hàng bán được trong chiều tối là:

75 : 60 x 100 = 125 (kg) (0,75 điểm)

Hai buổi cửa hàng bán được số gạo là:

125 + 75 = 200( kg) (0,75 điểm)

200( kg) = 2 (tạ) (0,25 điểm)

Đáp số: 2 tạ (0,25 điểm)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm cho bài: 40 phút

(cơ bạn dạng - Đề 3)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1:(0,5 điểm) Số thập phân 35,08 phát âm là:

A. Ba năm phẩy tám

B. Cha mươi lăm phẩy ko tám

C. Tía năm phẩy không tám

D. Ba mươi năm phẩy ko tám

Câu 2:(0,5 điểm) ko phẩy một trăm hai mươi sáu viết là:

A. 0,126 B. 126

C. 01,126 D. 126, 0

Câu 3:(0,5 điểm) dãy số như thế nào được viết theo thiết bị tự từ bé nhỏ đến lớn?

A. 42,538; 41,835; 42,358

B. 42,538; 42,358; 41,835

C. 41,835; 42,538; 42,358

D. 41,835; 42,358; 42,538

Câu 4:(1 điểm) trong bể tất cả 25 con cá, trong các số đó có 10 nhỏ cá chép. Tỉ số tỷ lệ giữa số chú cá chép và số cá vào bể là:

A. 10 % B. 15 %

C. 40 % D. 66,7 %

Câu 5:(0,5 điểm) Tìm giá trị của x sao cho: x – 1,27 = 13,5 : 4,5

A. 4,27 B. 1,73

C. 173 D. 1,37

*

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1:(2 điểm) Điền số phù hợp vào nơi chấm

a) 2ha 45 m2= …………….m2

b) Cạnh của một hình vuông vắn là 2,5 cm thì diện tích của nó là: …………… cm2

c) nhì số gồm tổng bằng 126 cùng thương của bọn chúng là 2

Số mập là………………. Số nhỏ nhắn là:……………………….

d) Số từ bỏ nhiên bé nhỏ nhất gồm 4 chữ số được viết bởi những chữ số 2,0,1.9 mà phân chia hết mang lại 3 là: …………………………..

Câu 2:(2 điểm) Đặt tính rồi tính :

a) 146,34 + 521,85

b) 745,5 - 14,92

c) 25,04 x 3,5

d) 66,15 : 63

Câu 3:(1,5 điểm) Một mảnh đất nền hình chữ nhật có diện tích s 161,5 m2, chiều rộng 9,5 m. Tính chu vi mảnh đất nền đó.

Câu 4:(1,5điểm) cài 2,5 lít dầu không còn 30000 đồng. Hỏi giá bán 1 lít dầu là bao nhiêu?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đến 0,5 điểm riêng rẽ câu 4 cho 1 điểm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5BADCA

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1:(2 điểm) Tính (Mỗi khu vực điền đúng cho 0,5 điểm)

a) 2ha 45 m2= 20045m2

b) Cạnh của một hình vuông là 2,5 centimet thì diện tích s của nó là: 6,25cm2

c) hai số tất cả tổng bởi 126 cùng thương của bọn chúng là 2

Số lớn là: 84

Số nhỏ nhắn là: 42

d) Số trường đoản cú nhiên bé bỏng nhất gồm 4 chữ số được viết bởi các chữ số 2,0,1.9 mà phân tách hết mang lại 3 là: 1029

Câu 2:(2 điểm)

a) 146,34 + 521,85 = 668,19

b) 745,5 - 14,92 = 730,58

c) 25,04 x 3,5 = 87,64

d) 66,15: 63 = 1,05

Câu 3:(1,5 điểm)

Chiều dài mảnh đất nền hình chữ nhật là :

161,5 : 9,5 = 17 (m) (0,5 điểm)

Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là :

(17 + 9,5) x 2 = 53(m) (0,75 điểm)

Đáp số : 53 m (0,25 điểm)

Câu 4:(1,5 điểm)

Cách 1: bài bác giải

5 lít dầu gấp 2,5 lít dầu tần số là :

5 : 2,5 = 2( lần) (0,5 điểm)

Giá tiền thiết lập 5 lít dầu là :

125 000 x2 = 250 000(đồng) (0,75 điểm)

Đáp số : 250 000 đồng (0,25 điểm)

Cách 2: bài xích giải

Giá tiền cài đặt 1 lít dầu là :

125 000 : 2,5 = 50 000( đồng)

Giá tiền sở hữu 5 lít dầu là :

50 000 x 5 = 250 000 (đồng)

Đáp số : 250 000 đồng

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phòng giáo dục và Đào chế tạo ra .....

Đề khảo sát quality Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(cơ phiên bản - Đề 4)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1:(0,5 điểm) Đoạn thẳng AC chiếm số phần trăm đoạn trực tiếp AB là :

*

A. 60% B.40%

C. 3% D.

*
%

Câu 2:(0,5 điểm) 34650kg = ....tấn. Số tương thích điền vào vị trí chấm là :

A. 3465 B. 346,5

C. 34,65 D. 3,465

Câu 3:(0,5 điểm) Chữ số 1 trong các thập phân 4,519 có mức giá trị là :

A.

*
B. 10

C. 1 D.

*

Câu 4:(0,5 điểm) kiếm tìm số tự nhiên X biết: 53,91 (0,5 điểm) bên An nuôi 50 bé vịt , số vịt đơn vị An bằng 25% số vịt nhà Bình . Hỏi bên Bình nuôi từng nào con vịt ?

A. 200 B. 100

C. 150 D. 25

Câu 6:( 0,5 điểm) hỗn số

*
viết dưới dạng phân số là :

*

*

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1:(2 điểm) Đặt tính rồi tính :

a) 46,83 - 29,57

b) 35,16 + 26,84

c) 43,21 x 5,7

d) 16,65 : 3,7

Câu 2:(2 điểm) kiếm tìm X:

a) X x 3 = 8,4

b) 266,22 : X = 7,83

Câu 3:(2 điểm )Một cửa hàng có 3,5t gạo , đã buôn bán đượcsố gạo đó. Hỏi :

a. Shop còn lại từng nào tấn gạo chưa cung cấp ?

b. Số gạo đã chào bán chiếm bao nhiêu phần trăm số gạo của shop trước khi phân phối ?

Câu 4:(1 điểm) Tính nhanh

a. 234,56 x 55,4 + 234,56 x 44,6

b. 467,8 x 123,5 -22,5 x 467,8 - 467,8

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đến 0,5 điểm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6BCDDAC

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1:(2 điểm) (Mỗi phép tính chuẩn cho 0,5 điểm)

a) 46,83 - 29,57= 17,26

b) 35,16 + 26,84 =62

c) 43,21 x 5,7 = 246,297

d) 16,65 : 3,7 = 4,5

Câu 2:(2 điểm) (Mỗi câu đúng cho một điểm )

a) X x 3 = 8,4

⇔X = 8,4:3

⇔X = 2,8

b) 266,22 : X = 7,83

⇔X = 266,22: 7,83

⇔X = 34

Câu 3:(2 điểm)

a. Số gạo cửa hàng đã phân phối là :

3,5 x= 2,1 ( tấn) ( 0,5 điểm)

Cửa hàng sót lại số tấn gạo chưa bán là :

3,5 – 2,1 =1,4 ( tấn) ( 0,5 điểm)

b. Tỉ số phần trăm của số gạo đã buôn bán và số gạo trước lúc bán là:

2,1 : 3,5 = 0,6 ( 0,5 điểm)

Ta có: 0,6 = 60% ( 0,25 điểm)

Đáp số : a. 1,4 tấn ; b. 60% ( 0,25 điểm)

Câu 4:(1 điểm)

a. 234,56 x 55,4 + 234,56 x 44,6

= 234,56 x (55,4 + 44,6)

= 234,56x 100

= 23456 ( 0,5 điểm)

b. 467,8 x 123,5 - 22,5 x 467,8 - 467,8

= 467,8 x(123,5 -22,5-1)

= 467,8 x100

= 46780 ( 0,5 điểm)

-------------------------------------------------------------------------------------------

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm cho bài: 40 phút

(cơ phiên bản - Đề 5)

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng :

Câu 1:(0,5 điểm) Số nhỏ bé nhất trong các số 86,42 ; 86,237 ; 86,52 ; 86,24 là :

A. 86,42 B. 86,237

C. 86,52 D. 86,24

Câu 2:(1 điểm) công dụng của phép tính: 30,09 x 0,01 là :

A. 3009 B. 3,009

C. 300,9 D. 0,3009

Câu 3:(0,5 điểm) Chữ số 5 trong những thập phân 62,354 có giá trị là :

*

Câu 4:(1 điểm) Phép chia 6,251 : 7 trường hợp chỉ lấy cho hai chữ số ở trong phần thập phân của mến thì số dư là :

A. 21 B. 0,21

C. 0,021 D. 0,0021

Câu 5:(1 điểm) Tỉ số xác suất của 9 và 20 là :

A. 45% B. 29%

C. 20,9% D. 9,2%

Câu 6:(1 điểm) 42 dm2bằng bao nhiêu mét vuông ?

A. 4,2m2 B. 0,42m2

C. 0,042m2 D. 0,0042m2

Câu 7:(1 điểm) Từng gói đường cân nặng lần lượt là 3080g; 3kg800g; 3,008kg; 3,8kg. Gói đường cân nhẹ tốt nhất là :

A. 3,008kg B. 3080g

C. 3kg800g D. 3,8kg

*

Phần II. Tự luận (4 điểm)

Câu 1:(1 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 231,8 – 168,9

b) 28,08 : 1,2

Câu 2:(2 điểm) Để lát nền một căn phòng hình chữ nhật bạn ta dùng nhiều loại gạch men hình vuông vắn có cạnh 40cm . Hỏi cần bao nhiêu viên gạch nhằm lát kín nền hộ gia đình đó , hiểu được căn phòng có chiều rộng 8m, chiều lâu năm 12m? ( diện tích phần mạch xi măng không đáng kể)

Câu 3:(1 điểm) Hình bên có bao nhiêu hình tam giác

*

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Mỗi câu 1, 3 cho 0,5 điểm các câu 2, 4, 5, 6, 7 cho 1 điểm

Câu1234567Đáp ánBDCCABA

Phần II. Trường đoản cú luận (4 điểm)

Câu 1:(1 điểm) (Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm)

a) 231,8 – 168,9 = 62,9

b) 28,08 : 1,2= 23,4

Câu 2:(2 điểm)

Diện tích một viên gạch men men hình vuông là:

40 x 40 = 1600(cm2)

Diện tích nền ngôi nhà hình chữ nhật là :

8 x 12 = 96(m2)

Đổi: 96m2= 960 000cm2

Cần số viên gạch để lát bí mật nền căn phòng đó là :

960 000 : 1600 = 600( viên)

Đáp số : 600 viên gạch

Câu 3:

*

Hình bên có 26 hình tam giác

Với AB là cạnh phổ biến ta gồm : ABC, ABD, ABE,ABH, ABI, ABK( 6Hình)

Tương trường đoản cú với AC là cạnh bình thường ta bao gồm 5 hình

Với AD là cạnh tầm thường ta có 4 hình

Với AE là cạnh phổ biến ta tất cả 3 hình

Với AH là cạnh tầm thường ta có 2 hình

Với AI là cạnh tầm thường ta có 1 hình

Và thêm 5 tam giác: AHN, ANM, AHM, HNI, HMK: Vậy tổng là 26 hình .

----------------------------------------------------------------------------------------

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo .....

Đề khảo sát quality Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm cho bài: 40 phút

(Đề 1)

Bài 1.Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

a) quý hiếm của chữ số 9 trong các 3,009 là:

A. 1000 B. 100 C.9/1000D.9/100

b) 73,85 Đặt tính rồi tính:

a) 73,5 + 12,6 b) 79,6 - 5,73

c)2,78 x 3,7 d) 29,5 : 3,64

Bài 3.Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống:

a) 25,7+ 0,4 = 26,1 ▭

*

c)8m27dm2= 8,7m2▭

d) 30 – 2,4 = 27,6 ▭

Bài 4.Hai khu đất có tổng diện tích s là 4,5 ha. Quần thể đất thứ nhất có diện tích s bằng khu đất thứ hai. Hỏi mỗi khu đất nền có diện tích s bao nhiêu mét vuông.

Xem thêm: H2So3 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu Sau, H2So3 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu

Bài 5.Tính giá trị biểu thức:

67,49: 17 + 32,45 : 2,5

Bài 6.Cho hình bên, biết diện tích tam giác AMC là 7cm2, MC = 3,5cm, BM = 6cm. Tính diện tích s tam giác ABM.

*

*

Đáp án và gợi ý giải

Bài 1:

*

Bài 2.

*

Bài 3.

*

Bài 4.

Đổi 4,5 ha = 45000 m2

Sơ đồ

*

Tổng số phần cân nhau là:

4+5 =9 (phần)

Diện tích quần thể đất đầu tiên là:

45000 : 9 x 4 = 20 000 (m2)

Diện tích khu đất thứ nhì là:

45 000 – trăng tròn 000 = 25 000 (m2)

Đáp số: khu đất thứ nhất: trăng tròn 000 m2

Khu đất thứ hai: 25 000 m2

Bài 5.

67,49: 17 + 32,45 : 2,5 = 3,97 + 12,98 = 16,95

Bài 6.

Vẽ đường cao AH xuống cạnh BC, đường cao AH cũng là chiều cao của tam giác AMC.

Vậy độ cao AH là: 7 x 2 : 3 = 4 (cm)

Diện tích tam giác ABM là:

6 x 4 : 2 = 12 (cm2)

Đáp số : 12 cm2

---------------------------------------------------------------------------------------------

Đề thi Toán lớp 5 học tập kì 1

Thời gian: 45 phút

Bài 1.Viết các số sau:

a) bốn mươi bố phần mười:

b) Bảy với mười lăm phần mười bảy:

c) Chín phẩy tía mươi bảy:

d) nhị mươi phẩy mười một:

Bài 2.Viết vào nơi chấm:

a) 23/100 phát âm là: ……….

b) 101,308 phát âm là: ….

Bài 3.Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

a) Chữ số 3 trong những 25,317 có mức giá trị là:

A. 3 B. 30 C.3/10 D.3/100

b)509/100 viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 0,59 B. 5,9C. 5,09 D. 5,009

c) Số nhỏ bé nhất trong các số: 7,485 ; 7,458 ; 7,548 ; 7,584 là:

A. 7,485B. 7,458 C. 7,548 D. 7,584

d) 3dm28cm2=……..dm2

Số phù hợp điền vào vị trí chấm là:

A. 38 B. 3,08 C. 3,8 D. 3,008

*

Bài 4.Đặt tính rồi tính:

a) 45,7 + 24,83 b) 92,5 – 8,76

c)4,29 x 3,7 d) 114,21 : 2,7

Bài 5.Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) 84 phút = 1,4 giờ b) 0,016 tấn = 160kg

c) 2 500 000 cm2= 25 m2d) 12m26dm2= 12,06 dm2

Bài 6.

Xem thêm: Kim Jun See Là Ai? Tiểu Sử, Sự Nghiệp Và Đời Tư Vợ Lâm Chấn Khang

Tùng tất cả 38 viên bi gồm hai nhiều loại bi xanh và bi đỏ, trong đó có 13 viên bi đỏ. Kiếm tìm tỉ số tỷ lệ số bị đỏ cùng bi xanh của Tùng.