ĐỀ THI HÓA LỚP 8 HỌC KÌ 2 CÓ ĐÁP ÁN

     

Bộ đề thi Hóa 8 học kì 2 là tài liệu cực kì hữu ích cơ mà thucdemcungban.vn muốn reviews đến quý thầy cô cùng chúng ta lớp 8 tham khảo.

Bạn đang xem: đề thi hóa lớp 8 học kì 2 có đáp án

Đề thi Hóa 8 học kì 2 tất cả 13 đề gồm đáp án cụ thể kèm theo. Qua đó giúp các bạn học sinh nhanh lẹ làm quen thuộc với cấu trúc đề thi, ôn tập để đạt được tác dụng cao trong kì thi học kì 2 lớp 8. Đồng thời cũng là tài liệu tham khảo giành cho quý thầy cô ra đề kiểm tra cho những em học sinh của mình. Ngoài ra các bạn bài viết liên quan một số đề thi như: đề thi học tập kì 2 Ngữ văn 8, đề thi học kì 2 môn lịch sử vẻ vang 8.


Bộ đề thi Hóa 8 học tập kì 2


Đề thi Hóa 8 học tập kì 2 - Đề 1

Phần 1: Trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1. yếu tố của không khí (theo thể tích):

A. 21% O2, 78% N2và 1 % là hơi nước.

B. 21% O2,78% N2 và 1 % là các khí khác.

C. 21% O2, 78% N2và 1 % là khí CO2.

D. 20% O2, 80% N2.

Câu 2. Nhóm các chất nào sau đây đều là axit?

A. HCl, H3PO4, H2SO4, H2O.

B. HNO3, H2S, KNO3, CaCO3, HCl.

C. H2SO4, H3PO4, HCl, HNO3.

D. HCl, H2SO4, H2S, KNO3.

Câu 3. mang lại dãy hóa học sau: CO2, P2O5, CaCO3, SO3, Na2O, SiO2, CO, ZnO, PbO, N2O5, NO. Hầu hết chất làm sao là oxit axit?

A. CO2, CaCO3, SO3, Na2O, SiO2.

B. CO2, ZnO, P2O5, SO3,SiO2,NO.

C. CO2, , SO3, , CO, N2O5, PbO .

D. CO2, SO3, SiO2, N2O5, P2O

Câu 4. bội nghịch ứng chất hóa học nào tiếp sau đây không cần là bội phản ứng thế?

A. CuO + H2 →Cu + H2O

B. MgO + 2HCl →MgCl2+ H2

C. Ca(OH)2+ CO2 →CaCO3 + H2O

D. Zn + CuSO4 →Cu + ZnSO4

Câu 5. Tính số gam nước tạo ra khi đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít khí hidro (đktc) vào oxi?

A, 3,6 g

B. 7,2g


C. 1,8 g

D. 14,4g

Câu 6. Càng lên cao, tỉ trọng thể tích khí oxi càng bớt vì:

A. Càng lên rất cao không khí càng loãng .

B. Oxi là hóa học khí không màu ko mùi.

C. Oxinặng hơn không khí.

D. Oxi quan trọng cho sự sống.

Câu 7. Đốt cháy 6,2g photpho trong bình chứa 10g oxi. Sau làm phản ứng chất nào còn dư, vì chưng sao?

A. Oxi vì chưng 6,2g photpho phản bội ứng đủ với 4g oxi.

B. Oxi bởi 6,2g photpho phản bội ứng đủ với 2g oxi.

C.Hai chất vừa hết bởi vì 6,2g photpho bội phản ứng toàn vẹn với 10g oxi.

D. Photpho vày ta thấy tỉ trọng số mol giữa đề bài xích và phương trình của photpho lớn hơn của oxi.

Câu 8. Bằng cách thức hóa học nhận ra các hóa học sau: NaCl, axit H2SO4, KOH, Ca(OH)2, bằng phương pháp nào?

A. Quỳ tím, điện phân.

B. Quỳ tím

C. Quỳ tím, sục khí CO2

D. Nước, sục khí CO2

Câu 9. Tính khối lượng NaOH có trong 200g dung dịch NaOH 15%.

A. 60 gam

B. 30 gam

C. 40 gam

D. 50 gam

Câu 10. Tính thể tích khí của hỗn hợp NaOH 5M để trong số đó có phối hợp 60g NaOH.

A. 300 ml

C. 150 ml

B. 600 ml

D. 750 ml

Phần 2: từ luận (5 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm)

Cho 5,4 gam Al tính năng với hỗn hợp HCl phản bội ứng xảy ra hoàn toàn. Dẫn cục bộ lượng khí thu được qua CuO nung nóng.

A. Viết phương trình hóa học của bội phản ứng xảy ra. Tính cân nặng muối nhận được sau làm phản ứng.


B. Tính trọng lượng Cu chiếm được sau bội nghịch ứng?

Câu 2. (2,5 điểm)

Cho 6,5 gam Zn phản ứng hoàn toản với 100 ml dung dịch axit HCl.

A. Tính thể tích khí hidro nhận được ở đk tiêu chuẩn?

B. Tính nồng độ mol của hỗn hợp muối nhận được sau phản bội ứng?

(Al = 27, Cu= 64, O = 16, H = 1, Cl = 35,5, Zn = 65, mãng cầu = 23, p = 31)

Đề thi Hóa 8 học kì 2 - Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1. Ghép một trong các chữ A hoặc B, C, D ngơi nghỉ cột I với cùng một chữ tiên phong hàng đầu hoặc 2, 3, 4, 5, ở cột II để sở hữu nội dung phù hợp.

Cột I

Cột II

A

CuO + H2

1

dung dịch có thể hòa chảy thêm hóa học tan

B

Phản ứng gắng là bội nghịch ứng hóa học trong đó

2

Cu + H2O

C

Thành phần tỷ lệ theo thể tích của không gian là:

3

dung dịch thiết yếu hòa rã thêm được hóa học tan nữa.

D

Dung dịch bão hòa là

4

nguyên tử của đối chọi chất thay thế sửa chữa nguyên tử của một nguyên tố khác trong phù hợp chất

E

Dung dịch chưa bão hòa là

5

78% nitơ, 21% oxi, 1% những khí khác

Khí cacbonnic, tương đối nước, khí hiếm...)

Câu 2. cho những chất sau: C, CO, CO2, S, SO2, SO3, FeO, Fe2O3, Fe, NaOH, MgCO3, HNO3. Dãy hóa học gồm những oxit?

A. CO, CO2, SO2, FeO, NaOH, HNO

B. CO2, S, SO2, SO3, Fe2O3, MgCO3.

C. CO2, SO2, SO3, FeO, Fe2O3, CO.

D. CO2, SO3, FeO, Fe2O3, NaOH, MgCO

Câu 3. Cho các phản ứng hóa học sau:

CaCO3 →CaO + CO2 (1)

2KClO3 →KCl + 3O2 (2)

2KMnO4 →K2MnO4 + MnO2 + O2 (3)

Zn + CuSO4 Cu + ZnSO4 (4)

2H2O →H2 + 3O2 (5)

Phản ứng phân diệt là:

A. 2; 3; 5; 4

C. 4; 1; 5; 3

B. 1; 2; 3; 5

D. 5; 1; 4; 3


Câu 4. Sau làm phản ứng cùng với Zn và HCl trong chống thí nghiệm, gửi que đóm sẽ cháy vào ống dẫn khí, khí bay ra cháy được trong không gian với ngọn lửa màu sắc gì?

A. Xanh nhạt.

Xem thêm: Giải Bài 1 Trang 55 Toán 12 : Lũy Thừa, Giải Bài Tập 1 Trang 55 Sgk Giải Tích 12 (Toán 12

B. Cam.

C. Đỏ cam.

D.Tím.

Câu 5. Tính cân nặng Kali penmanganat (KMnO4) nên lấy nhằm điều chế được 3,36 lít khí oxi (đktc).

A. 71,1 g

B. 23,7 g

C. 47,4 g

D. 11,85 g

Câu 6. có 3 oxit sau: MgO, Na2O, SO3. Rất có thể nhận biết được các chất đó bằng thuốc thử tiếp sau đây không:

A. Dùng nước cùng giấy quỳ tím.

B. Chỉ dùng nước

C. Chỉ dùng axit

D. Chỉ dùng dung dịch kiềm

Câu 7. cho 13 gam kẽm tính năng với 0,3 mol HCl. Sau phản nghịch ứng chấ làm sao còn dư cùng dư từng nào gam?

A. Zn dư ; 6,5 gam.

B. HCl dư; 1,825 gam

C. HCl dư; 3,65 gam

D. Zn dư; 3,25 gam

Câu 8. vào phòng thử nghiệm khí hidro được pha chế từ hóa học nào?

A. Điện phân nước

B. Từ thiên nhiên khí dầu mỏ

C. Mang đến Zntác dụng với axit loãng (HCl, H2SO4,…)

D. Sức nóng phân KMnO4

Câu 9. Tên call của P2O5

A. Điphotpho trioxit

B. Điphotpho oxit

C. Điphotpho pentaoxit

D. Photpho trioxit

Câu 10. Ở 20oC, 60 gam KNO3 tan trong 190 gam nước thì thu được dung dịch bão hòa. Tính độ tung của KNO3 nghỉ ngơi tại ánh sáng đó?

A. 32,58 g

B. 31,55 g

C. 3,17 g

D. 31,58 g

Phần II: trường đoản cú luận (5 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm)

(1) C2H4 + O2 …………………….

(2)………………… AlCl3

(3)……………………… CuO

(4) H2O ……………………..

(5) .………………….. H3PO4

(6) fe + H2SO4 ………………..

Câu 2. (2,5 điểm)

Hòa tan hoàn toàn 19,5 gam Zn bội phản ứng toàn diện với 150 hỗn hợp axit H2SO4. Dẫn cục bộ khí hidro vừa thoát ra vào fe (III) oxit dư, nhận được m gam sắt.

a. Viết phương trình chất hóa học xảy ra?

b. Tính nồng độ xác suất của dung dịch axit H2SO4 đã dùng?

c. Tính m.

(Al = 27, Cu = 64, O = 16, H = 1, Cl = 35,5, Zn = 65, na = 23, N = 14, S = 32)

Đề thi Hóa 8 học kì 2 - Đề 3

Phần 1. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Phát biểu nào sau đây về oxi là không đúng?

A. Oxi là phi kim chuyển động hoá học siêu mạnh.

C. Oxi không tồn tại mùi và vị

B. Oxi chế tạo oxit bazơ với hầu hết kim loại

D. Oxi cần thiết cho sự sống


Câu 2. Oxit nào tiếp sau đây làm hóa học hút ẩm?

A. Fe2O3

B. Al2O3

C. CuO

D. CaO

Câu 3. dãy oxit làm sao có toàn bộ các oxit đều chức năng được cùng với nước ở ánh sáng thường

A. SO3, CaO, CuO, Al2O3

C. MgO, CO2, SiO2, PbO

B. SO3, K2O, BaO, N2O5

D. SO2, Al2O3, HgO, Na2O

Câu 4. P rất có thể có hoá trị III hoặc V. Phù hợp chất bao gồm công thức P2O5 có tên gọi là:

A. Điphotpho oxit

C. Photpho pentaoxit

B. Photpho oxit

D. Điphotpho pentaoxit

Câu 5. gồm 4 lọ đựng riệng biệt: nước cất, hỗn hợp H2SO4, hỗn hợp NaOH, dung dịch NaCl. Bằng cách nào rất có thể nhận hiểu rằng mỗi chất trong những lọ?

A. Giấy quì tím

C. Nhiệt phân cùng phenolphtalein

B. Giấy quì tím cùng đun cạn

D. Dung dịch NaOH

Câu 6. Axit là hồ hết chất tạo cho quì tím chuyển sang color nào trong số các màu đến dưới đây?

A. Xanh

B. Đỏ

C. Tím

D. Không khẳng định được

Câu 7. khi tăng nhiệt độ và bớt áp suất thì độ tan của hóa học khí vào nước chuyển đổi như gắng nào?

A. Tăng

B. Giảm

C. Rất có thể tăng hoặc giảm

D. Không nỗ lực đổi

Câu 8. vào 225 g nước bao gồm hoà rã 25g KCl. Nồng độ xác suất của hỗn hợp là:

A. 10%

B. 11%

C. 12%

D. 13%

Câu 9. Hoà chảy 16g SO3 vào nước và để được 300ml dung dịch. Mật độ của dung dịch H2SO4 thu được là:

A. 0,67M

B. 0,68M

C. 0,69M

D, 0,7M

Câu 10. Phản ứng làm sao dưới đấy là phản ứng thế:

A. 2KClO3 →2KCl + O2

B. P2O5 +3H2O  →2H3PO4

C. FeO + 2HCl → FeCl2+H2O

D. CuO + H2  →Cu + H2O

Phần 2. tự luận (6 điểm )

Câu 1. (2 điểm) Hòan thành những sơ thứ phản ứng sau:

Ca CaO Ca(OH)2 CaCO3 CO2

Câu 2. (1,5 điểm) Cho các chất gồm công thức hóa sau: H2SO4, Fe2(SO4)3, HClO, Na2HPO4. Hãy điện thoại tư vấn tên cùng phân loại các chất trên.

Câu 3. (2,5 điểm) tín đồ ta dẫn luồng khí H2 đi qua ống đựng 4,8 gam bột CuO được nung rét trên ngọn lửa đèn cồn, cho tới khi toàn bộ lượng CuO màu đen chuyển thành Cu màu đỏ thì ngừng lại.

a. Tính số gam Cu sinh ra?

b. Tính thể tích khí hiđro(đktc) vừa đủ dùng cho phản bội ứng trên ?

c. Để bao gồm lượng H2đó buộc phải lấy từng nào gam sắt cho tác dụng vừa đầy đủ với bao nhiêu gam axít HCl.

Đề thi chất hóa học kì 2 lớp 8 - Đề 4

Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1. Trong các phản ứng hóa học sau, phương trình chất hóa học thuộc loại phản ứng cầm là:

A. CaO + H2O → Ca(OH)2

B. Fe + H2SO4→ FeSO4 + H2

C. CaCO3→CaO + CO2

D. 5O2 + 4P →2P2O5

Câu 2. Độ tung của chất khí vào nước vẫn tăng nếu:

A. Giảm nhiệt độ và giảm áp suất

B. Giảm nhiệt độ và tăng áp suất

C. Tăng ánh sáng và sút áp suất

D. Tăng ánh nắng mặt trời và tăng áp suất


Câu 3. hóa học nào dưới đây được dùng để làm điều chế oxi trong chống thí nghiệm:

A . K2O với KMnO4

C . H2SO4 và H2O

B . KMnO4 với KClO3

D . KOH cùng KClO3

Câu 4. những chất nào tiếp sau đây tan được trong nước:

A . NaCl, AgCl.

C . NaOH, Ba(OH)2.

B . HNO3, H2SiO3.

D . CuO, AlPO4.

Câu 5. phối hợp 5 g muối ăn vào 45 gam nước. Nồng độ xác suất của hỗn hợp thu được là:

A. 5%

B. 10%

C. 15%

D. 20%

Câu 6. Dãy các chất hoàn toàn là phương pháp hóa học của các oxit:

A . SO2, BaO, P2O5, ZnO, CuO

B . SO2, BaO, KClO3, P2O5, MgO

C . CaO, H2SO4, P2O5, MgO, CuO

D . SO2, CaO, KClO3, NaOH, SO3

Câu 7. Khí hidro tác dụng được với tất cả các chất của nhóm chất nào dưới đây?

A. CuO, FeO, O3

B. CuO, FeO, H2

C. CuO, Fe2O3, H2SO4

D. CuO, CO, HCl

Phần 2. Trường đoản cú luận (6 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm) xong các phương trình hóa học sau:

A. K2O + H2O →

B. Na + H2O →

C. Cu + O2→

D. XHy+ O2→

Câu 2. (1 điểm) Hãy dự đoán hiện tượng xảy ra và giải thích hiện tượng trong mỗi trường đúng theo sau:

a. Lúc quạt gió vào phòng bếp củi vừa bắt đầu tắt

b. Lúc quạt gió vào ngọn nến đã cháy

Câu 3. ( 2,5 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 6,9 gam Natri thì nên V lít khí oxi đo ngơi nghỉ (đktc).

a. Viết phương trình hóa học của phản nghịch ứng xảy ra

b) Tính thể tích của khí Oxi đã dùng

c) tổng thể sản phẩm mang hòa tan hết trong nước thì chiếm được 180g dung dịch A. Tính nồng độ xác suất của hỗn hợp A.

Câu 4.

Xem thêm: Em Là Ai Từ Đâu Bước Đến Nơi Đây, Lời Bài Hát Nơi Này Có Anh

(1 điểm) cho 24 gam các thành phần hỗn hợp oxit CuO với Fe2O3 công dụng hoàn toàn cùng với hidro có dư chiếm được 17,6 gam hỗn hợp hai kim loại. Tìm cân nặng nước tao thành.

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: Cu=64, O=16, Cl=35,5, Fe=56, H = 1, mãng cầu = 23