Đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn toán

  -  
*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài bác hát tuyển chọn sinh Đại học, cao đẳng tuyển chọn sinh Đại học, cao đẳng

Đề thi thân học kì 1 Toán lớp 8 hà nội thủ đô năm 2022 - 2023 (6 đề)


Tài liệu cỗ đề thi Toán lớp 8 thân học kì 1 thành phố hà nội năm 2022 năm học 2022 - 2023 có 6 đề thi tổng đúng theo từ đề thi môn Toán 8 của những trường thcs trên cả nước đã được biên soạn đáp án chi tiết giúp học viên ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong bài thi giữa học kì 1 Toán lớp 8. Mời chúng ta cùng đón xem:

Đề thi giữa học kì 1 Toán lớp 8 hà nội năm 2022 (6 đề) - Đề 1

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tác .....

Bạn đang xem: đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn toán

Đề thi giữa Học kì 1 Hà Nội

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian làm cho bài: 60 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM(1 điểm). Viết lại vần âm đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau vào bài xích kiểm tra.

Câu 1. Công dụng rút gọn gàng biểu thức: (3x + 2)(3x - 2) là:

A) 3x2+ 4 B) 3x2- 4 C) 9x2+ 4 D) 9x2-4

Câu 2. Đơn thức 12x2y3z phân chia hết cho đơn thức làm sao sau đây?

A) 3x3yz B) 4xy2z2 C) -5xy2 D) 3xyz2

Câu 3. Xác định nào sau đó là đúng?

A. Tứ giác tất cả hai đường chéo cánh bằng nhau là hình chữ nhật.

B. Hình bình hành có hai đường chéo cánh bằng nhau là hình chữ nhật

C. Hình thang tất cả một góc vuông là hình chữ nhật

D. Hình thang cân tất cả hai đường chéo cánh bằng nhau là hình chữ nhật.

Câu 4. Hình nào dưới đây luôn có tâm đối xứng?

A. Hình thang B. Hình thang cân C. Hình bình hành D. Cả A, B, C

PHẦN II. TỰ LUẬN(9 điểm).

Bài 1(2 điểm). Phân tích các đa thức sau thành nhân tử.

a) 2xy + 3z + 6y +xz

b) 16x2-(x +1)2

c) x2- 6x -7

d) x3- 2x2+ 2x -1

Bài 2(1,5 điểm) tìm x, biết:

a) x(x - 2) - x + 2= 0

b) x2- 25 - (x + 5) = 0

c) (10x + 9)x - (5x - 1)(2x + 3)=0

Bài 3(1 điểm).

a) Rút gọn gàng rồi tính quý hiếm của biểu thức sau:

(x - y)(x2+ xy + y2) + 2y3tại

*

b) có tác dụng tính chia: ( 30x4y3- 20x2y3+ 6x4y4) : 5x2y3

Bài 4(3,5 điểm). Cho hình bình hành ABCD, các đường chéo cánh cắt nhau tại O. Gọi E, F theo sản phẩm tự là trung điểm của OB, OD.

a) Tứ giác AECF là hình gì? vì sao?

b) gọi H là giao điểm của AF với DC, K là giao điểm của CE với AB. Chứng tỏ AH = CK

c) Qua O kẻ con đường thẳng tuy vậy song với ông xã cắt DC tại I.

Chứng minh rằng: DI = 2CI

Bài 5(1 điểm). Ông Văn có 24m hàng rào hết sức đẹp, ông ao ước rào một vườn cửa hình chữ nhật để đạt được diện tích lớn nhất. Vườn cửa ngay sát tường nhà nhằm một chiều chưa hẳn rào. Hỏi form size sân vườn đó là bao nhiêu?

*

.....................................................................................

Đề thi thân học kì 1 Toán lớp 8 hà nội thủ đô năm 2022 (6 đề) - Đề 2

Phòng giáo dục và Đào chế tạo ra .....

Đề thi giữa Học kì 1 Hà Nội

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. TRẮC NGHIỆM (1,5 điểm)Ghi lại vần âm đứng trước câu trả lời đúng

Câu 1.Đơn thức tương thích điền vào địa điểm trống của 9x2+....+ 25 =(3x + 5)2là

A. 30x B. -20x C. 10x D. 25x

Câu 2.Kết quả phân tích đa thức x2-2x - y2+ 1 thành nhân tử là:

A. (x - 1 + y)(x + 1 + y)

B. (x - 1 - y)(x + 1 + y)

C. (x - 1 - y)(x - 1 + y)

D. (x + 1 - y)(x -1 + y)

Câu 3.Giá trị của x để x2= 3x là:

A. B. 0; -3 C. ±3 D.

Câu 4.Số trục đối xứng của tam giác phần đông là:

A. 1 B.2

C.3 D.4

Câu 5.Hình thang ABCD AB // CD , M là trung điểm AD, N là trung điểm BC. Biết:

CD = 8cm, MN = 6cm. Độ dài đoạn AB là:

A. 2cm B. 4cm

C. 6cm D. 8cm

Câu 6.Tứ giác ABCD là hình bình hành giả dụ có:

A.

*
B. AB // CD

C. AB = CD; BC = AD D. BC = DA

II. TỰ LUẬN (8,5 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm)Cho biểu thức sau:

A= (x - 1)( x + 1) + (x - 2)(x2+ 2x + 4) - x(x2+ x -2)

a) Rút gọn biểu thức A.

b) Tính quý giá của biểu thức A tại

*
.

Bài 2. (1,5 điểm)Phân tích những đa thức sau thành nhân tử:

a) 3x3- 6x2y + 3xy2

b) x3- 3x2- 4x + 12

c) (x2+ x)2- 4(x2+ x) -12

Bài 3 (1,5 điểm):Tìm x biết:

a) (3x + 5)(2x - 1) -6x(x + 2) = x

b) x3- 5x2-14x = 0

c) 2(x + 3) - x2-3x = 0

Bài 4 (3,5 điểm):Cho hình thang vuông ABCD

*
*
. Kẻ
*
tại H. Gọi M là trung điểm của đoạn CH, N là trung điểm của đoạn DH.

a) bệnh minh: Tứ giác ABMN là hình bình hành.

b) gọi I là trung điểm của CD. Chứng minh H với C đối xứng nhau qua MI.

c) triệu chứng minh: N là trực trung tâm của tam giác ADM.

Xem thêm: Luyện Tập: Giải Toán Lớp 6 Tập 2 Trang 19 Toán 6 Tập 2 Sgk Cánh Diều

d) chứng minh: AB2+ AD2= MB2+ MD2

Bài 5.(0,5 điểm)

Cho a, b là những số dương thỏa mãn nhu cầu a9+ b9= a10+ b10= a11+ b11.

Tính cực hiếm của biểu thức P= a2018+ b2018+ 2018 .

.....................................................................................

Đề thi thân học kì 1 Toán lớp 8 tp. Hà nội năm 2022 (6 đề) - Đề 3

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề thi thân Học kì 1 Hà Nội

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian có tác dụng bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 3)

Bài 1:(2 điểm) Phân tích nhiều thức thành nhân tử

a) xy + xz + 3y + 3z

b) x2+ 2x - 3

Bài 2:(2 điểm) đến A = <(3x - 2)(x + 1) - (2x + 5)(x2- 1)>:(x + 1)

Tính quý hiếm của A lúc x=

*
.

Bài 3:(2 điểm) tìm x biết:

a) 6x2– (2x – 3)(3x + 2) = 1

b) (x + 1)3– (x – 1)(x2+ x + 1) – 2 = 0

Bài 4:(3,5 điểm)

Cho tam giác ABC vuông trên A, lấy điểm M thuộc cạnh huyền BC (M ko trung B và C). Gọi D cùng E theo đồ vật tự là chân mặt đường vuông góc kẻ từ bỏ M mang lại AB, AC

a) Tứ giác AEMD là hình gì?

b) call P là vấn đề đối xứng của M qua D, K là điểm đối xứng của của M qua E và I là trung điểm của DE. Chứng tỏ P đối xứng với K qua A

c) lúc M hoạt động trên đoạn BC thì I chuyển động trên con đường nào?

Bài 5:(0,5 điểm): mang lại x, yZ chứng tỏ rằng:

N = (x – y)(x – 2y)(x – 3y)(x – 4y) + y4là số thiết yếu phương.

-------------HẾT-----------

Đề thi thân học kì 1 Toán lớp 8 thành phố hà nội năm 2022 (6 đề) - Đề 4

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề thi giữa Học kì 1 Hà Nội

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian làm cho bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

Bài 1. (2 điểm) Rút gọn những biểu thức:

a) (x + 2)2- (x + 3)(x - 3) + 10

b) (x + 5)( x2- 5x + 25)- x(x - 4)2+ 16x

c) (x-2y)3- (x + 2y)( x2-2xy + 4y2) + 6x2y

Bài 2.(2,0 điểm) Phân tích nhiều thức thành nhân tử:

a) 8x2y - 8xy + 2x

b) x2- 6x - y2+ 9

c) (x2+ 2x)(x2+ 4x + 3) - 24

Bài 3.(2 điểm) tra cứu x, biết:

a) (x + 3)2- (x +2)(x - 2)= 4x +17

b) (x-3)(x2+ 3x +9) - x(x2-4) = 1

c) 3x2+ 7x =10

Bài 4. (3 điểm)Cho hình bình hành ABCD. Trên đường chéo cánh BD mang 2 điểm M cùng N làm thế nào để cho BM= DN=

*
BD

a) chứng tỏ rằng: ΔAMB = ΔCND

b) AC cắt BD trên O. Chứng minh tứ giác AMCN là hình bình hành.

c) AM cắt BC tại I. Chứng minh: AM = 2MI

d) CN giảm AD trên K. Triệu chứng minh: I và K đối xứng cùng nhau qua O

Bài 5(1 điểm)

a) tra cứu GTLN của biểu thức: A = 5 + 2xy + 14y -x2-5y2-2x

b) Tìm tất cả số nguyên dương n sao cho B= 2n+ 3n+ 4nlà số thiết yếu phương.

(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)

.....................................................................................

Đề thi thân học kì 1 Toán lớp 8 thành phố hà nội năm 2022 (6 đề) - Đề 5

Phòng giáo dục và Đào chế tạo .....

Đề thi giữa Học kì 1 Hà Nội

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian làm bài: 60 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

Bài 1 (4,5 điểm).Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 4x2+ 4x3-x2-x

b) 1 - 2a + 2bc + a2-b2- c2

c) ( x - 7)( x - 5)(x - 4)(x - 2) - 72

Bài 2 (1,5 điểm).Tìm x sao cho:

(x + 5)(4 - 3x)- (3x+ 2)2+ (2x + 1)3= (2x - 1)(4x2+ 2x + 1)

Bài 3 (3 điểm).Cho có M với N theo thứ tự là trung điểm của những cạnh BC với AC. Trên tia đối của tia MN rước điểm D thế nào cho NM = ND. Hotline I là trung điểm của đoạn trực tiếp AM.

a) Tứ giác ADCM là hình gì? do sao?

b) chứng tỏ rằng: B, I, D trực tiếp hàng.

c) Qua điểm D kẻ con đường thẳng song song với AC, giảm đường thẳng BC tại E. Đường thẳng IN cắt DE tại F. Tìm đk của nhằm tứ giác MNFE là hình thang cân.

Bài 4 (1 điểm).

a) Tìm giá chỉ trị nhỏ dại nhất của biểu thức A = 2x2- x + 2017

b) (Dành riêng mang đến lớp 8A)

Cho tía số nguyên a, b, c gồm tổng chia hết đến 6

Chứng minh rằng biểu thức M= (a+b)(b+c)(c+a) - 2abc phân chia hết mang lại 6

.....................................................................................

Xem thêm: Cảm Nhận Của Em Về Tình Cha Con Trong Bài Chiếc Lược Ngà " Của Nguyễn Quang Sáng

Đề thi giữa học kì 1 Toán lớp 8 tp hà nội năm 2022 (6 đề) - Đề 6

Phòng giáo dục và Đào sinh sản .....

Đề thi giữa Học kì 1 Hà Nội

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian làm cho bài: 60 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 6)

Bài 1:(2,0 điểm) thực hiện phép tính:

a) 2x2(3x2- 7x -3)

b) (16x4- 20x2y3- 4x5y) : (-4x2)

Bài 2:(2,0 điểm) Phân tích nhiều thức thành nhân tử:

a) x2- 3x +xy -3y

b) 16(2x + 3)2- 9(5x-2)2

Bài 3:(2,0 điểm) tìm kiếm biết:

a) 2018x - 1 + 2019x(1 - 2018x) = 0

b) (x + 2)3- x2(x - 6) - 4

Bài 4:(3,5 điểm) mang đến vuông tại A (AB

a) bệnh minh: AC = 2MN

b) minh chứng tứ giác BMPN là hình gì? tại sao?

c) gọi E là trung điểm của BM, F là giao điểm của AM với PN. Chứng minh tứ giác ABEF là hình thang cân

d) Kẻ AH ⊥ BC, MK // AH (H ∈ BC, K ∈ AC). Chứng minh BK ⊥ HN