ĐỀ KIỂM TRA TOÁN LỚP 4 HỌC KỲ 1

     

Bộ đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 có tưới 50 đề thi học tập kì 1, có đáp án kèm theo, giúp thầy cô xem thêm để ra đề ôn thi cuối học tập kì 1 cho học sinh của mình. Đồng thời, cũng giúp các em gồm thêm tài liệu tham khảo, để ôn thi học kì 1 thiệt tốt.

Bạn đang xem: đề kiểm tra toán lớp 4 học kỳ 1

Với 50 đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 có đáp án, còn hỗ trợ các em luyện giải đề, nỗ lực chắc cấu tạo đề thi cũng giống như các dạng bài bác tập thường gặp gỡ trong đề thi cuối học kì 1 nhằm ôn thi công dụng hơn. Chi tiết mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung bài viết dưới đây của thucdemcungban.vn:


Đề ôn thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4


Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 1

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: Khoanh vào câu vấn đáp đúng (0,5 điểm)

1. Trong các số 5 784; 6874; 6 784; 5748, số lớn số 1 là:

A. 5785

B. 6 874

C. 6 784

D. 5 748

2. 5 tấn 8 kilogam = ……… kg?

A. 580 kg

B. 5800 kg

C. 5008 kg

D. 58 kg

3. Trong số số sau số nào chia hết mang đến 2 là:

A. 605

B. 1207

C. 3642

D. 24014. Trong những góc dưới đây, góc nào là góc tù:

A. Góc đỉnh A

B. Góc đỉnh B

C. Góc đỉnh C

D. Góc đỉnh D

Câu 2: Chu vi của hình vuông là 16m thì diện tích sẽ là: (1 đ)

A. 16m

B. 16m2

C. 32 m

D. 12m

Câu 3: Năm 2016 là cầm cố kỉ đồ vật bao nhiêu? (0,5 điểm)

A. XIX

B. XX

C. XVIII

D. XXI

Câu 4: Xếp các số sau: 2274 ; 1780; 2375 ; 1782 (0,5 điểm)

Theo thiết bị tự từ nhỏ bé đến lớn:

……………………………………………………………………………………………..

I. Từ luận: (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính


a. 72356 + 9345

b. 3821 - 1805

c. 2163 x 203

d. 2688 : 24

Câu 2: (1 điểm) Tính bằng phương pháp thuận một thể nhất

a). 2 x 134 x 5

b). 43 x 95 + 5 x 43

Câu 3: (2 điểm) toàn bô tuổi của người mẹ và bé là 57 tuổi. Mẹ hơn nhỏ 33 tuổi. Hỏi bà mẹ bao nhiêu tuổi, con từng nào tuổi?

Bài giải

Câu 4: (1 điểm) tra cứu số bị chia nhỏ dại nhất trong phép chia bao gồm thương là 12 cùng số dư là 19

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, đến ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 4

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Khoanh đúng từng câu được 0,5 điểm.

Câu 1a) - ý B: 6 874

Câu 1b) - ý C: 5t 8 kilogam = 5008 kg

Câu 1c) – ý C: 3642

Câu 1d) – ý B: Góc đỉnh B

Câu 2: B (1 đ)

Câu 3: Năm 2016 là nuốm kỉ máy bao nhiêu?

- Đúng ý - D. XXI (được 0,5 điểm)

Câu 4: Theo sản phẩm công nghệ tự từ bé đến lớn: 1780; 1782 ; 2274 ; 2375 (0,5 điểm)

II. Tự luận: (4 điểm)

Bài 1: (2 điểm): Đặt tính và tiến hành tính đúng từng câu được 0,5 điểm. Hiệu quả là:

a. 81701

b. 2016

c. 439089

d. 112

Bài 2: (1đ) Tính bằng phương pháp thuận luôn thể nhất: có tác dụng đúng từng phần mang đến 0,5đ

a. 2 x 134 x 5 = (2 x 5) x 134

= 10 x 134

= 1340

b. 43 x 95 + 5 x 43

= 43 x (95 + 5)

= 43 x 100 = 4300

Bài 3: (2 điểm)

Bài giải Tuổi của người mẹ là:

(57 + 33) : 2 = 45 (tuổi)

Tuổi của con là:

(57 - 33) : 2 = 12(tuổi)

Hoặc: 45 – 33 = 12 (tuổi)

Đáp số: Mẹ: 45 tuổi; Con: 12 tuổi


Bài 4: (1 điểm)

Số dư là 19 thì số chia nhỏ xíu nhất là : 20

Số bị chia nhỏ bé nhất là: 20 x 12 + 19 = 259

Đáp số: 259

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 2

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng( trường đoản cú câu 1 mang lại câu 5)

Câu 1: Số 45 317 đọc là:

A. Tứ mươi năm nghìn cha trăm mười bảy

B. Bốn lăm nghìn tía trăm mười bảy

C. Bốn mươi lăm nghìn tía trăm mười bảy

Câu 2: 6 tạ 5 yến = ……... Kg

A. 650

B. 6 500

C. 605

D. 6050

Câu 3: 2 m2 51 dm2 = …... Dm2

A. 2 501

B. 2 510

C. 2 051

D. 251

Câu 4: Trung bình cộng của nhì số là 27. Số bé bỏng là 19 thì số phệ là:

A. 54

B. 35

C. 46

D. 23

Câu 5: Hình bên có …..

A. Tứ góc nhọn, nhị góc tù cùng hai góc vuông

B. Tư góc nhọn, hai góc tù cùng một góc vuông

C. Tứ góc nhọn, một góc tù cùng hai góc vuông

Câu 6: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất: 567x23+433x23

Câu 7: cho các chữ số 0,3,5,7. Từ những chữ số sẽ cho, hãy viết số lớn số 1 chia hết cho 2, 3 và 5, những chữ số mọi khác nhau.

Câu 8: Đặt tính rồi tính.

a) 137 052 + 28 456 b

b) 596 178 - 344 695

Câu 9: tìm x:

a) x x 42 = 15 792

b) x : 255 = 203

Câu 10: Một shop trong hai tháng bán tốt 3 450m vải. Tháng trước tiên bán được ít hơn tháng đồ vật hai là 170m vải. Hỏi từng tháng shop đó bán được bao nhiêu mét vải?

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI VÀ BIỂU ĐIỂM

CÂU
12345
CADBA

Câu 6: Tính bằng phương pháp thuận luôn thể nhất: 567x23+433x23=23x(567+433)

= 23x 1000 =23 000

Câu 7: Số sẽ là 750

Câu 8: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm:


Câu 9: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm

x x 42 = 15 792 x : 255 = 203

x = 15 792 : 42 x = 203 x 255

x = 376 x = 51 765

Câu 10: bài bác giải

Tháng trang bị nhất siêu thị bán được số mét vải là (0,25đ): ( 3 450 – 170) : 2 = 1640 (m)(0,5đ)

Tháng sản phẩm hai siêu thị bán được số mét vải vóc là (0,25đ): 3450 – 1640 = 1810 (m))(0,5đ)

Đáp số: 1640 mét (0,25đ):

1810 mét (0,25đ):

Chú ý: các câu: 6,8,9,10: HS biết để tính và đúng là được tính 50% số điểm

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 3

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số tư trăm linh hai nghìn bốn trăm hai mươi viết là:

A.40002400 B.4020420C. 402420 D.240420

Câu 2. Số tương thích để viết vào nơi chấm của 7 yến 8 kilogam =……..kg là:

A.78kg B.780kg C.7008kgD.708kg

Câu 3: chưng Hồ sinh năm 1980.Bác hồ sinh vào cầm cố kỉ……

A.XVIII B.XX C.XVI D.XXI

Câu 4: Trung bình cộng của nhị số 42 và 26 là:

A.35 B.34 C.36 D.37

Bài 3. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống:

B. THỰC HÀNH:

Bài 1. Đặt tính rồi tính:


43 679 + 13 487 246 762 -94 874.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................


Bài 2.

Xem thêm: 5 Bài Mẫu Lập Dàn Ý Miêu Tả Một Đêm Trăng Đẹp (Dàn Ý + 33 Mẫu)

search x :


Bài 3. Cả nhị lớp 4A cùng lớp 4B trồng được 568 cây. Hiểu được lớp 4B trồng được ít hơn lớp 4A 36 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

Bài giải

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Bài 4. Hãy nêu tên những góc bao gồm trong hình mẫu vẽ sau:Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng nhất.

Câu1: (0,5điểm) Số 956 384 521 đọc là:

A. Chín mươi lăm triệu sáu trăm tía mươi tám nghìn tư nghìn năm trăm nhì mươi mốt.

B. Chín trăm năm mươi sáu nghìn tía trăm tám mươi tư triệu năm trăm nhì mươi mốt.

C. Chín trăm năm mươi sáu triệu tía trăm tám mươi bốn năm trăm nhì mươi mốt.

D. Chín trăm năm mươi sáu triệu cha trăm tám mươi tứ nghìn năm trăm nhị mươi mốt.

Câu 2: (0,5 điểm) những số tiếp sau đây số nào phân chia hết đến 5?

A. 659 403 753

B. 904 113 695

C. 709 638 551

D. 559 603 553

Câu 3: (1 điểm)

a. 59 tấn 7 tạ = ...........kg

A. 59 700 B. 5 970 C. 59 7000 D. 59 007

b. 4 ngày 7 giờ đồng hồ = ..............giờ

A. 47 B. 11 C. 103 D. 247

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a. 386 154 + 260 765;

b. 726 485 – 52 936;

c. 308 x 563;

d. 5 176 : 35

Câu 2: (1 điểm)

Viết những số 75 639; 57 963; 75 936; 57 396 0 theo sản phẩm tự từ bé đến lớn:

a) Theo trang bị tự từ bé xíu đến lớn:............................................................................................

Xem thêm: Hết Trung Thu, Bánh Trung Thu Hạ Giá, Thị Trường Bánh Trung Thu Đã Bắt Đầu Hạ Giá

b) Theo lắp thêm tự từ khủng đến bé:..............................................................................................