ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 2 CÓ LỜI GIẢI

  -  
Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 2 học tập kì một năm 2022 - 2023 sách bắt đầu (60 đề) - kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời trí tuệ sáng tạo

Để học xuất sắc môn Toán lớp 2, phần dưới đó là Top 60 Đề thi Toán lớp 2 học tập kì một năm học 2022 - 2023 lựa chọn lọc, bao gồm đáp án của ba bộ sách mới Kết nối trí thức với cuộc sống, Cánh diều, Chân trời sáng tạo. Mong muốn với bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn luyện và ăn điểm cao trong các bài thi môn Toán lớp 2.

Bạn đang xem: đề thi học kì 1 môn toán 2 có lời giải

Mục lục Đề thi Toán 2 học tập kì 1


Phòng giáo dục và Đào tạo thành .....

Đề thi học tập kì 1 - kết nối tri thức

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh tròn vào câu vấn đáp đúng

Câu 1: Số 59 phát âm là:

A. Năm chín B. Năm mươi chín C. Chín năm D. Chín mươi lăm

Câu 2: Ngày 24 mon 12 năm 2019 là máy Ba. Ngày trước tiên của năm 2020 là thứ mấy?

A. máy Hai B. lắp thêm Ba C. thứ Tư D. lắp thêm Năm

Câu 3: Số lớn số 1 có 2 chữ số khác biệt là: (M2)

A. 99 B. 89 C.98 D.100

Câu 4: 92 bằng tổng của nhì số nào trong của cặp số sau đây?

A. 32 cùng 50 B. 55 cùng 47 C. 37 và 55 D. 55 và 47


Câu 5: Hình vẽ tiếp sau đây có bao nhiêu tứ giác?

*

A. 2 B. 4 C. 3 D. 5

Câu 6: An gồm 8 viên bi. Hùng có tương đối nhiều hơn An 2 viên bi. Hỏi Hùng bao gồm bao nhiêu viên bi?

A. 6 viên bi B. 10 viên bi C. 11 viên bi D. 8 viên bi 

II. Phần trắc nghiệm

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

36 + 47 100 – 65 47 + 37 94 – 57

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 2 (2 điểm): tra cứu y

a. 37 + y = 81 b. 63 – y = 25 – 8

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 3 (2 điểm): Một khu vườn có 100 cây đào, sau khoản thời gian bán đi một trong những cây đào thì quần thể vườn còn lại 37 cây đào. Hỏi đã bán bao nhiêu cây đào?

Bài giải

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................


Câu 4 (1 điểm): Hãy vẽ thêm một đoạn thẳng vào hình bên để có một hình tam giác và 2 hình tứ giác. Đọc tên những hình đó?

*

ĐÁP ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Trường đoản cú luận

Câu 1: học viên đặt tính theo mặt hàng dọc

36 + 47 = 83 100 – 65 = 35 47 + 37 = 84 94 – 57 = 37

Câu 2: 

a) 37 + y = 81

y = 81 – 37 

y = 44

b) 63 – y = 25 – 8

63 – y = 17

y = 63 – 17 

y = 46

Câu 3: 

Khu vườn đã chào bán số cây đào là:

100 – 37 = 63 (cây đào)

Đáp số: 63 cây đào

Câu 4: Vẽ thêm một quãng thẳng vào hình mặt để có một hình tam giác cùng 2 hình tứ giác

*
 

Hình tam giác là: ADE

Hình tứ giác là: BCDE

Phòng giáo dục và Đào chế tác .....

Đề thi học tập kì 1 - liên kết tri thức

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm cho bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 2)

Bài 1. a) Viết các số bao gồm hai chữ số mà lại chữ số hàng đơn vị chức năng là 9.

..............................................................................................................................................

b) trong các số trên:

- Số nhỏ bé nhất là:…………………………………

- Số lớn số 1 là:………………………………...

- Số lớn hơn 50 nhưng bé dại hơn 60 là:…………………………

Bài 2. Số?

9 + 5 = …………… 8 + 8 =……………….. 7 + 6 =…………….

8 + 3 =……………. 5 + 7 =……………….. 9 + 9 =…………….

14 – 5 =…………… 17 – 8 =……………… 12 – 6 =……………

18 – 9 =…………… 13 – 6 =……………… 11 – 7 =……………

Bài 3. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống:

*

Bài 4. Đặt tính rồi tính:


a) 54 + 17

…………….

…………….

…………….

b) 29 + 28

……………..

……………..

……………..

c) 85 – 48 

…………….

…………….

…………….

d) 66 – 37 

…………….

…………….

…………….

Bài 5. trong vườn tất cả 35 cây bưởi. Số lượng km cam nhiều hơn số cây bòng là 18 cây. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây?

Bài giải

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Bài 6. Nối hai đồng hồ chỉ cùng giờ cùng với nhau:

*

Bài 7. Quân cao 9dm 4cm, Kiên thấp rộng Quân 5cm. Hỏi Kiên cao từng nào xăng – ti – mét?

Bài giải

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Bài 8*. Điền vào vị trí chấm mang đến thích hợp:

a) bây giờ là trang bị ……….. Ngày ………… tháng ……….

b) 5 hôm sau là vật dụng ………… ngày …………. Mon ……….

c) 2 cách đây không lâu là sản phẩm công nghệ ………… ngày …………..tháng ……….

Xem thêm: Trường Hợp Nào Sau Đây Các Ion Không Cùng Tồn Tại Trong Một Dung Dịch ? A

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề thi học tập kì 1 - Cánh diều

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm cho bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước hiệu quả đúng.

Câu 1: Số lớn số 1 có nhì chữ số là: 

A. 100 B. 99 C. 90 D. 98 

Câu 2: Điền dấu(, =) thích hợp vào ô trống: 7+ 8 ☐ 8+ 7 

A. B. > C. = D. ko điền được

Câu 3: Điền số phù hợp vào ô trống: ☐ – 35 = 65

A. 90 B. 35 C. 100 D. 30

Câu 4: Số? 

1 giờ đồng hồ chiều xuất xắc …..giờ

A. 12 B. 13 C. 14 D. 15

Câu 5: Hình bên bao gồm bao nhiêu hình tứ giác? 

A. 1 B. 2

C. 3 D. 4

*

Câu 6: hiệu quả của phép tính: 36 + 28 – 14 là: 

A. 54 B. 50 C. 40 D. 14

Phần 2: tự luận

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 

a) 26 + 29 b) 41 – 27

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 2: (2 điểm) search x 

a) x + 18 = 60 b) x – 29 = 34 + 12

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 3: (2 điểm) Mai có 35 bông hoa, Lan có ít hơn Mai 8 bông hoa. Hỏi Lan bao gồm bao nhiêu bông hoa? 

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 4: (1 điểm) Em hãy viết phép trừ gồm số bị trừ, số trừ với hiệu bằng nhau.

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

ĐÁP ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Từ luận

Câu 1: học viên đặt tính sản phẩm dọc và tính kết quả:

a) 26 + 29 = 55 b) 41 – 27 = 14

Câu 2: Tìm x: 

a) 

x + 18 = 60

x = 60 – 18

x = 42

b) 

 – 29 = 34 + 12

x – 29 = 46

x = 46 + 29 

x = 75

Câu 3: 

Lan gồm số bông hoa là: 

35 – 8 = 27 (bông hoa)

Đáp số: 27 bông hoa

Câu 4: 

Phép trừ bao gồm số bị trừ, số trừ cùng hiệu đều nhau là: 0 – 0 = 0.

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi học tập kì 1 - Chân trời sáng tạo

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh tròn vào vần âm trước tác dụng đúng:

Câu 1: Số ngay tức khắc trước của 69 là:

A. 68 B. 60 C. 70 D. 80

Câu 2: bên trên hình bên bao gồm mấy hình tứ giác?

*
 

A. 2 hình tứ giác B. 3 hình tứ giác C. 4 hình tứ giác D. 5 hình tứ giác

Câu 3: 5dm = …..cm?

A. 40cm B. 5cm C. 50cm D. 70cm

Câu 4: Điền số phù hợp vào chỗ chấm:

17 + 25 A. 42 B. 47 C. 44 D. 50

Câu 5: 1 ngày có …. Giờ?

A. 24 B. 25 C. 26 D. 27

Câu 6: Mai tất cả 16 loại kẹo, Mai có tương đối nhiều hơn chị Lan 5 chiếc. Hỏi chị Lan gồm bao nhiêu loại kẹo?

A. 19 B. 20 C. 21 D. 11

Câu 7: Ngày 20 tháng 11 là đồ vật hai. Vậy ngày 25 tháng 11 là sản phẩm mấy?

A. lắp thêm tư B. sản phẩm công nghệ năm C. thiết bị sáu D. lắp thêm bảy

II. Trường đoản cú luận (6đ)

Câu 1: (2đ) Đặt tính rồi tính

a) 56 + 1927 + 9
b) 96 – 5864 – 9

Câu 2: (1,5đ) search x

a) x + 25 = 50b) x – 17 = 49c) 51 – x = 27

Câu 3: (1,5đ) Số ?

 

*

Câu 4: (1,0đ) Giải bài toán

Năm nay tuổi của ông là số tròn chục lớn số 1 có nhị chữ số, ông rộng bà 9 tuổi. Hỏi năm nay bà bao nhiêu tuổi?

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

ĐÁP ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Từ bỏ luận

Câu 1: học viên đặt tính theo mặt hàng dọc

a) 56 + 19 = 7527 + 9 = 36
b) 96 – 58 = 3864 – 9 = 55

Câu 2: tìm x

a) x + 25 = 50

x = 50 – 25 

x = 25

b) x – 17 = 49 

x = 49 + 17 

x = 66

c) 51 – x = 27

x = 51 – 27

x = 24

Câu 3:

*

Câu 4:

Số tròn chục lớn nhất có 2 chữ số là số 90

Tuổi của ông là: 90 tuổi.

Tuổi của bà là: 

90 – 9 = 81 (tuổi)

Đáp số: 81 tuổi.

Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 2 học tập kì 1 - sách cũ

Hiển thị nội dung

Top 10 Đề thi Toán lớp 2 giữa kì 1 tất cả đáp án

Top 10 Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 bao gồm đáp ánGiới thiệu kênh Youtube thucdemcungban.vn


Đã có app thucdemcungban.vn trên năng lượng điện thoại, giải bài bác tập SGK, SBT soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài giảng....miễn phí. Sở hữu ngay vận dụng trên apk và iOS.

*

*

Loạt bài Đề thi Toán, giờ Việt lớp 2 gồm đáp án được biên soạn bám đít nội dung lịch trình sách giáo khoa Toán 2, tiếng Việt 2.

Xem thêm: 7 Bài Văn Mẫu Giải Thích Câu Có Công Mài Sắt Có Ngày Nên Kim Siêu Hay

Nếu thấy hay, hãy cổ vũ và share nhé! Các comment không cân xứng với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.