ĐẶT CÂU HỎI CHO PHẦN GẠCH CHÂN

  -  

+/ sử dụng động từ thường thì ta yêu cầu mượn trợ rượu cồn từ và đảo trợ hễ từ lên trước công ty ngữ cùng sau từ để hỏi.

Eg : They play football everyday.

=> What vì they play everyday?
Bạn đang xem: đặt câu hỏi cho phần gạch chân

*
5 trang | chia sẻ: việt anh | Lượt xem: 29376 | Lượt tải: 0
*Xem thêm: Phân Tích Kỹ Thuật Nhảy Cao Kiểu Bước Qua Cho Người Mới Tập, Https://Pnmtnt

Bạn vẫn xem ngôn từ tài liệu Cách đặt câu hỏi cho từ bị gạch men chân, để cài tài liệu về máy các bạn click vào nút tải về ở trên


Xem thêm: B) Tìm M Để Đường Thẳng Tiếp Xúc Với Parabol Toán 9, Parabol Tiếp Xúc Với Đường Thẳng

CÁCH ĐẶT CÂU HỎI mang đến TỪ BỊ GẠCH CHÂNCác chú ý:Trước hết ta phải xác minh được từ nhằm hỏi.Từ bị gạch men chân không lúc nào xuất hiện nay trong câu hỏi.Nếu trong câu: +/ dùng động từ thường thì ta nên mượn trợ rượu cồn từ và hòn đảo trợ hễ từ lên trước công ty ngữ với sau từ để hỏi.Eg: They play football everyday.=> What bởi vì they play everyday? +/ ví như trong câu sử dụng “động trường đoản cú tobe”, “động từ khuyết thiếu” ta chỉ việc đảo “động từ bỏ tobe”, “động từ bỏ khuyết thiếu” lên trước chủ ngữ với sau từ nhằm hỏi:Eg: She is planting trees now.=> What is she playing now? giả dụ trong câu gồm từ bị gạch ốp chân dùng số đông từ sau thì khio đưa sang câu hỏi ta bắt buộc đổi tương ứng như sau: 1. I, We => You 2. Me, us => you 3. Mine, ours=> yours 4. My, our => your 5. Some=> anyCác từ nhằm hỏi thường gặp trong giờ đồng hồ Anh: What : cái gì (Dùng nhằm hỏi mang đến đồ vật, sự vật, sự kiện...) Which: mẫu mà (Dùng nhằm hỏi khi tất cả sự lựa chọn) Where: ở chỗ nào (Dùng nhằm hỏi mang lại vị trí, nơi chốn ...) When: bao giờ (Hỏi đến thời gian, thời khắc ...) Who : ai, người mà (Hỏi đến người)=> Whom: fan mà (Hỏi mang lại tân ngữ chỉ người)Eg: I buy him some books.=> Who/ Whom vày you buy any books (for)? => Whose: của bạn mà (Hỏi mang lại tính từ bỏ sở hữu, tải cách, đại từ bỏ sở hữu)Eg: This is her pen?=> Whose pen is this? Why: tại sao (Hỏi cho lí do, nguyên nhân) How: ráng nào (Hỏi mang lại tính từ, trạng từ, mức độ khoẻ ...) How old: hỏi mang lại tuổi How tall: hỏi cho độ cao của fan How high: hỏi cho độ cao của đồ vật How thick: hỏi mang lại độ dày How thin: hỏi mang lại độ mỏng mảnh How big: hỏi cho độ mập How wide: hỏi cho độ rộng lớn How broad: hỏi cho bề rộng How deep: hỏi mang lại độ sâu How fast: hỏi cho vận tốc How far ... From ... To lớn ...: hỏi đến độ xa How long: hỏi mang đến độ dàiEg: This ruler is trăng tròn centimeters long.=> How long is this ruler? => How long : hỏi cho thời gian bao thọ Eg: It takes me an hour to vì my homework.=> How long does it take you to bởi vì your homework?(Nó rước mất của doanh nghiệp bao nhiêu thời gian để triển khai bài tập về nhà?) How often: hỏi cho mức độ, tần suất, số lầnEg: I go to school every day.=> How often bởi vì you go lớn school? How much: hỏi cho giá cảEg: This book is 3$. => How much is this book? => How much does this book cost? => What is the price of this book? How much + N (ko đếm được): hỏi mang đến số lượngEg: There is some water in the bottle.=> How much water is there in the bottle? How many+ N(es,s): hỏi cho con số với danh từ đếm đượcEg: There are two pens on the table.=> How many pens are there on the table? I have a pen here.=> How many pens vị you have here? What’s the weather like?: hỏi mang lại thời máu What color: hỏi cho màu sắc What size: hỏi cho kích cỡ How heavy : hỏi cho khối lượng How + do + S + come ...?: hỏi cho phương tiện đi lại does go get travel EXERCISESMake questions for the underlined words or phrases 1. The dictionary is 200,000dong................................................................................................................................................ 2. I made it from a piece of wood................................................................................................................................................. 3. She bought it at the siêu thị over there................................................................................................................................................. 4. No, I wasn’t. (I was tired after the trip.)................................................................................................................................................ 5. It took her three hours lớn finish the composition................................................................................................................................................. 6. I need a phone thẻ to phone my parents................................................................................................................................................. 7. It’s about 1,500 km from Hue to lớn Ho bỏ ra Minh City................................................................................................................................................. 8. The bank is opposite the restaurant................................................................................................................................................. 9. The dress looked very nice.................................................................................................................................................10. I saw her last night.................................................................................................................................................11. Her neighbor gave her a nice dress.................................................................................................................................................12. They returned to America two weeks ago.................................................................................................................................................13. Mrs. Robinson bought a poster.................................................................................................................................................14. My father was in Ha Noi last month.................................................................................................................................................15. He traveled to Nha Trang by coach.................................................................................................................................................16. She went to the doctor because she was sick.................................................................................................................................................17. Phái mạnh left home at 7 o’clock yesterday.................................................................................................................................................18. He taught thucdemcungban.vnlish in the high school.................................................................................................................................................19. The homework was very difficult yesterday.................................................................................................................................................20. She often does the housework after doing exercises.................................................................................................................................................21. They are planting some roses in the garden.................................................................................................................................................22. Liz will send these letters khổng lồ her friends.................................................................................................................................................23. My favorite subject is Math.................................................................................................................................................24. Yes, we do. (We have magazines và newspapers)................................................................................................................................................25. I often listen to lớn music in my không lấy phí time.................................................................................................................................................26. Yes, he is. (He is good at drawing)................................................................................................................................................27. She learns about computers in computer science class.................................................................................................................................................28. My mother is cooking in the kitchen at the moment................................................................................................................................................29. Lan likes playing table tennis.................................................................................................................................................30. I go to lớn the movies twice a week.................................................................................................................................................31. They go to the beach on the summer holidays................................................................................................................................................32. They stay in a hotel................................................................................................................................................