GIẢI VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 5 TẬP 2 TRANG 11, 12, 13 ĐẦY ĐỦ

  -  

a. Một hình thang có diện tích s 20m2, đáy béo 55dm và đáy bé nhỏ 45dm. Tính độ cao của hình thang.

Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 11, 12, 13 đầy đủ

b. Tính trung bình cộng hai lòng của một hình thang, biết rằng diện tích s hình thang bởi 7m2 và chiều cao bằng 2m.

3.

Xem thêm: Chất Nào Có Tính Lưỡng Tính Chất Lưỡng Tính? Chất Lưỡng Tính Là Gì

Một thửa ruộng hình thang bao gồm đáy nhỏ nhắn 26m, đáy to hơn đáy bé xíu 8m, đáy bé hơn chiều cao 6m. Vừa đủ cứ 100m2 thu hoạch được 70,5kg thóc. Hỏi thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc trên thửa ruộng đó ?

4. Viết số tương thích vào khu vực chấm.

*

Cho hình chữ nhật ABCD tất cả các kích thước như hình vẽ bên :

Diện tích phần sẽ tô đậm của hình chữ nhật là………… cm2

Bài giải

1.

Diện tích hình thang ô trống đầu tiên :

 (S = left( 15 + 10 ight) imes 12 over 2 = 150cm^2)

Diện tích hình thang ô trống thiết bị hai :

 (S = left( 4 over 5 + 1 over 2 ight) imes 2 over 3 over 2 = 13 over 30m^2)

Diện tích hình thang ô trống thứ bố :

 (S = left( 1,3 + 1,8 ight) imes 0,6 over 2 = 0,93dm^2)

Hình thang

Đáy lớn

Đáy bé

Chiều cao

Diện tích

15cm

10cm

12cm

150cm2

 (4 over 5m)

(1 over 2m) 

(2 over 3m) 

(13 over 30m^2) 

1,8dm

1,3dm

0,6dm

0,93dm2

2.

Xem thêm: Top 7 Bài Thuyết Minh Về Ngôi Trường Của Em "Ý Nghĩa Tình Thầy Cô"

Bài giải

a. 20m2 = 2000dm2

Chiều cao hình thang :

 (2 imes 2000 over 55 + 45 = 40,left( dm ight))

b. Call đáy lớn, đáy nhỏ, chiều cao, diện tích s của hình thang theo thứ tự là: a; b; h; S

(S = a + b over 2 imes h Rightarrow a + b over 2 = S:h)

Trung bình cộng hai đáy của hình thang là:

( 7:2 = 3,5,left( m ight))

Đáp số : a. 40dm ; b. 3,5m

3.

Đáy phệ của thửa ruộng hình thang là :

26 + 8 = 34 (m)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là :

26 – 6 = đôi mươi (m)

Diện tích thửa ruộng hình thang là :

 (left( 34 + 26 ight) imes 20 over 2 = 600,left( m^2 ight))