Luyện Từ Và Câu Lớp 4 Trang 58 Danh Từ Chung Và Danh Từ Riêng

     

Giải bài tập Luyện từ cùng câu: Danh từ tầm thường và danh từ riêng rẽ trang 57 SGK giờ Việt 4 tập 1. Câu 2. Viết họ với tên 3 chúng ta nam, 3 bạn gái trong lớp em. Họ với tên chúng ta ấy là danh từ chung hay danh từ riêng biệt ? bởi vì sao ?


I. Nhấn xét

1. Tìm các từ gồm nghĩa như sau :

a) dòng nước chảy kha khá lớn, trên đó thuyền bè di chuyển được.

Bạn đang xem: Luyện từ và câu lớp 4 trang 58 danh từ chung và danh từ riêng

b) cái sông lớn số 1 chảy qua nhiều tỉnh phía nam giới nước ta.

c) người đứng đầu đơn vị nước phong kiến.

d) Vị vua bao gồm công tấn công đuổi giặc Minh, lập ra bên Lê sinh hoạt nước ta.

Gợi ý:

Con hiểu kĩ nhằm tìm các từ theo tế bào tả.

Trả lời:

a. Sông

b. Cửu Long

c. Vua

d. Lê Lợi

2. Nghĩa của những từ tìm kiếm được ở bài tập 1 không giống nhau như thay nào ?

- so sánh a với b.

- so sánh c với d.

Gợi ý:

Con xem xét và trả lời.

Trả lời:

So sánh a với b

a) Sông: Tên bình thường để chỉ những dòng nước chảy kha khá lớn.

b) Cửu Long: Tên riêng của một chiếc sông.

So sánh c với đ.

Xem thêm: Cách Quy Đổi 1 Sào Bắc Bộ Bằng Bao Nhiêu M2 )? Miền Nam, Miền Trung, Miền Bắc?

c) vua: Tên chung chỉ người đứng đầu bên nước phong kiến

d) Lê Lợi: Tên riêng rẽ một vị vua.

3. Bí quyết viết những từ trên bao gồm gì khác biệt ? 

- so sánh a với b.

- đối chiếu c với d.

Gợi ý:

Con cân nhắc và trả lời.

Trả lời:

Tên bình thường của làn nước chảy kha khá lớn (sông) ko viết hoa. Tên riêng biệt chỉ một chiếc sông rõ ràng (Cửu Long) viết hoa.

So sánh c cùng với d: Tên thông thường của tín đồ đứng đầu nhà nước phong con kiến (vua) ko viết hoa. Tên riêng một vị vua rõ ràng (Lê Lợi) viết hoa.


II. Luyện tập

1. Tìm những danh từ chung và danh từ riêng trong đoạn văn sau : 

Chúng tôi / đứng / trên / núi / bình thường /. Chú ý / thanh lịch / trái / là / mẫu / sông / Lam / uốn khúc / theo / hàng / núi / Thiên Nhẫn /. Phương diện / sông / hắt / ánh / nắng / chiếu / thành / một / mặt đường / quanh teo / white xóa /. Nhìn / sang / phải / là / hàng / núi / Trác / gắn sát / cùng với / dãy / núi / Đại Huệ / xa xa /. Trước / khía cạnh / chúng tôi /, giữa / nhì / hàng / núi / là / bên / bác Hồ /.

Theo HOÀI THANH với THANH TỊNH

Gợi ý:

Danh tự chung là tên gọi của một các loại sự vật.

Danh trường đoản cú riêng là tên riêng của một sự vật. Danh trường đoản cú riêng luôn luôn được viết hoa.

Xem thêm: Top 12 Bài Thuyết Minh Về Cây Thước Kẻ, Thuyết Minh Về Cây Thước Kẻ

Trả lời:

Danh từ bỏ chung: núi / dòng, sông / dãy / phương diện / sông / ánh / nắng / đường / hàng / nhà 

Danh trường đoản cú riêng: tầm thường / Lam / Thiên Nhẫn/ Trác / Đại Huệ / bác bỏ / Hồ.

2. Viết họ với tên 3 các bạn nam, 3 nữ giới trong lớp em. Họ với tên chúng ta ấy là danh từ thông thường hay danh từ riêng ? bởi vì sao ?