Tiếng Anh 7 Unit 2 Communication

     

vegatarians /ˌvedʒəˈteəriən/ (n): người ăn chay1. Work in pairs. Discuss và write F (fact) or M (myth) for each statement.

Bạn đang xem: Tiếng anh 7 unit 2 communication

(Làm theo cặp. Bàn luận và viết F (sự thật – Fact) hoặc M (chuyện hoang mặt đường – Myth) cho mỗi câu.)

Gợi ý

HEALTH FACTS OR MYTHS? (SỰ THẬT hay CHUYỆN HOANG ĐƯỜNG VỀ SỨC KHỎE?)

*

F

People who smile more are happier, và they live longer.

(Người mà lại cười nhiều hơn là người hạnh phúc hơn, với họ sống thọ hơn.)

M

Sleeping in at the weekend helps you recover from a busy week.

(Ngủ vào ngày vào ngày cuối tuần giúp các bạn phục hồi xuất phát điểm từ một tuần bận rộn.)

F

Eat more fresh fish, lượt thích sushi, & you will be healthier.

(Ăn cá tươi, như sushi, và các bạn sẽ khỏe hơn.)

F

Sitting too close to the TV hurts your eyes.

(Ngồi ngay sát ti -vi sẽ gây nên tổn thương đến mắt.)

M

Pick up food you drop quickly, & it’s safe khổng lồ eat.

(Nhặt cấp tốc thức ăn mà các bạn làm rơi, thức ăn sẽ bình yên để ăn.)

M

Vegetarians don’t get enough vitamins in their food.

(Người ăn chay không nhận đủ vi-ta-min vào thức ăn uống của họ.)

2. Listen to the radio show about health facts or myths and kiểm tra your answers in 1.

(Nghe lịch trình phát thanh về những thực sự hay chuyện hoang con đường về sức mạnh và chất vấn câu trả lời của người tiêu dùng trong phần 1.)

Bài nghe

https://thucdemcungban.vn/tieng-anh/wp-content/uploads/2020/08/unit-2-communication-anh-so-5.mp3

Nội dung bài nghe

A: So, can we smile more lớn live longer?

B: Yes, that’s absolutely true.

Xem thêm: Giải Toán 9 Bài 2: Căn Thức Bậc Hai Và Hằng Đẳng Thức, Căn Thức Bậc Hai

A: Does sleeping in help your recover?

B: No, false. Waking up at the same time is better.

A: Should we eat more fresh fish, like sushi?

B: No. Sushi is great. But we shouldn’t eat too much.

A: And sitting too close to lớn the TV?

B: No, it’s not how close you sit. It’s how long you watch TV for.

A: How about picking up food we drop. It is OK?

B: No, that’s a myth! You shouldn’t eat it, ever!

A: OK, last one. Vì chưng vegetarians get less vitamins?

B: No, that’s false. You don’t need meat to lớn get your vitamins.

Hướng dẫn dịch

3. Discuss the following in groups(Thảo luận đầy đủ câu sau vào nhóm.)

“Eat more fresh fish, lượt thích sushi, & you will be healthier”. I am really surprised by this sentence because I never eat fresh fish. I think we can only eat fish after we cook it. If we eat fish without cooking, we can have stomachache. I think so but it’s not true. It’s amazing.”

Hướng dẫn dịch

“Hãy ăn nhiều cá sống, như sushi chẳng hạn, và bạn sẽ khỏe mạnh khỏe hơn”. Tớ thực sự bất ngờ về câu này chính vì tớ chưa lúc nào ăn cá sống. Tớ nghĩ họ chỉ rất có thể ăn cá sau khi chúng ta nấu chín nó. Nếu họ ăn cá mà lại không đun nấu chín, chúng ta có thể bị nhức bụng. Tớ nghĩ vậy nhưng điều ấy không đúng. Thật là lạ.”

4. Work in groups. Think of some ideas about health that are true. Then think of some that are false.(Làm theo nhóm. Suy nghĩ về những ý tưởng phát minh về sức khỏe mà đứng thực sự. Tiếp đến nghĩ về vài chiếc không đúng.)

You can avoid some disease by keeping yourself clean. (This is true.)

Bạn có thể tránh vài bệnh bằng phương pháp giữ bản thân sạch sẽ.

You will turn orange when you eat a lot of oranges. (This is false.)

Bạn sẽ biến thành màu da cam khi chúng ta ăn các cam.

Xem thêm: Luyện Tập: Giải Bài 6 Trang 38 Sgk Toán 9 Tập 2, Bài 6 Trang 38 Sgk Toán 9 Tập 2

5. Demo another group to see how many of your health myths they can sport.

(Kiểm tra đội khác xem từng nào chuyện hoang đường về sức khỏe của người tiêu dùng mà họ hoàn toàn có thể tìm được.)