CÓ BAO NHIÊU THÁNG CÓ 30 NGÀY

     

§105. THÁNG -HĂMGHI NHỚ: 1. 1 năm có 12 tháng là: tháng Một, tháng Hai, mon Ba, mon Tư, mon Năm, mon Sáu, tháng Bảy, mon Tám, tháng Chín, tháng Mười, mon Mười một, tháng Mười hai.2. Số ngày vào từng mon là:THÁNG 131 ngàyTHÁNG 228 hoặc 29 ngàyTHÁNG 331 ngàyTHÁNG 430 ngàyTHÁNG 531 ngàyTHÁNG 630 ngàyTHÁNG 731 ngàyTHÁNG 831 ngàyTHÁNG 930 ngàyTHÁNG 10 31 ngàyTHÁNG 1130 ngàyTHÁNG 1231 ngày^BàilTrả lời các thắc mắc sau:Tháng này là mon mấy? mon sau là tháng mấy? (học sinh từ trả lời) tháng 1 bao gồm baonhiêu ngày?Tháng7 gồm bao nhiêu ngày?Tháng 3 bao gồm baonhiêu ngày?Tháng 10 gồm bao nhiêu ngày?Tháng 6 tất cả baonhiêu ngày?Tháng11 bao gồm bao nhiêu ngày?Bài ỹíảíTháng 1 tất cả 31 ngày. Mon 3 có 31 ngày. Tháng 6 tất cả 30 ngày.Tháng 7 có 31 ngày. Mon 10 gồm 31 ngày. Mon 11 gồm 30 ngày.❖ bài xích 2Dây là tờ kế hoạch tháng 8 năm 2005:00Thứ hai18152229Thứ ba29162330Thứ tư310172431Thứ năm4111825Thứ sáu5121926Thứ bảy6132027CHỦ NHẬT7142128Xem tờ lịch trên rồi vấn đáp các câu hỏi sau:Ngày 19 tháng 8 là sản phẩm mấy?Ngày sau cùng của tháng 8 là trang bị mấy? tháng 8 gồm mấy ngày công ty nhật?Chủ nhật ở đầu cuối của mon 8 là ngày nào?Bàí ỹíảíNgày 19 tháng 8 là trang bị sáu.Ngày cuối cùng của mon 8 là thiết bị tư. Tháng 8 bao gồm bôn ngày công ty nhật.Chủ nhật ở đầu cuối của mon 8 là ngày 28.

Bạn đang xem: Có bao nhiêu tháng có 30 ngày


câu chữ chính

Bài 1 nói tên rất nhiều tháng có: 30 ngày; 31 ngày; 28 hoặc 29 ngày. Bài xích 2 Viết số tương thích vào địa điểm chấm. Bài xích 1, bài 2 máu 21 trang 26 sgk Toán 4 – rèn luyện trang 26 SGK Toán lớp 4

Bài 1

a) nói tên mọi tháng có: 30 ngày; 31 ngày; 28 hoặc 29 ngày

b) mang lại biết: Năm nhuận là năm nhưng tháng 2 gồm 29 ngày

Các năm không nhuận thì tháng 2 chỉ bao gồm 28 ngày

Hỏi: Năm nhuận có bao nhiêu ngày? Năm ko nhuận tất cả bao nhiêu ngày?

Bài 2 Viết số thích hợp vào khu vực chấm:

3 ngày = …giờ (1 over 3)ngày = …giờ 3 giờ 10 phút = ….phút

4 giờ đồng hồ = …..phút (1 over 4)giờ = ….phút 2 phút 5 giây = ….giây

8 phút = ….giây (1 over 2)phút = …giây 4 phút trăng tròn giây = …giây

Hướng dẫn giải:

Quảng cáo

Bài 1

a) các tháng tất cả 30 ngày là: mon tư, mon sáu, mon chín, tháng mười một

Các tháng bao gồm 31 ngày là: tháng giêng, mon ba, mon năm, tháng bảy, tháng tám, mon mười, tháng mười hai.

Tháng có 28 (hoặc 29) ngày là mon hai

b) Năm nhuận bao gồm 366 ngày, năm không nhuận có 365 ngày.

Bài 2

3 ngày = 72 giờ đồng hồ (1 over 3)ngày = 8 giờ 3 giờ 10 phút = 190 phút

4 giờ đồng hồ = 240 phút (1 over 4)giờ = 15 phút 2 phút 5 giây = 125 giây

8 phút = 480 giây (1 over 2)phút = 30 giây 4 phút 20 giây = 260 giây


*

Tháng Một (giêng), tháng Hai, mon Ba, tháng Bốn, tháng Năm, tháng Sáu, mon Bảy, mon Tám, tháng Chín, tháng Mười, mon Mười một, mon Mười hai

Số ngày vào từng tháng Tháng 1
Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6
31 ngày28 hoặc 29 ngày31 ngày30 ngày31 ngày30 ngày
Tháng 7Tháng 8Tháng 9Tháng 10Tháng 11Tháng 12
31 ngày31 ngày30 ngày31 ngày30 ngày31 ngày
Năm nhuận

Là năm sẽ cất một ngày dư ra. Để khẳng định một năm như thế nào đó liệu có phải là năm nhuận dương lịch không thì ta rước năm kia đem phân chia cho 4. Nếu phép phân tách hết thì chính là năm nhuận, còn phép chia có dư thì chính là năm không nhuận

Bài tập áp dụng về ngày, tháng và năm

I. Bài tập trắc nghiệm:Khoanh tròn vào đáp án đúng:

Câu 1:Các tháng bao gồm 30 ngày là:

A. Mon 4, tháng 6, tháng 9 B. Tháng 2, mon 4, tháng 8

C. Mon 4, mon 6, tháng 10 D. Mon 4, mon 6, mon 12

Câu 2:Thứ tứ tuần sau là ngày 6 tháng 5. Vậy thứ bốn tuần này là ngày:

A. 28 tháng bốn B. 30 tháng bốn C. 29 tháng 4 D. 1 tháng 5

Câu 3:Tháng 2 bao gồm 30 ngày. Đúng xuất xắc sai?

A. Đúng B. Sai

Câu 4: 1 năm có bao nhiêu tháng bao gồm 31 ngày?

A. 4 mon B. 5 mon C. 6 mon D. 7 tháng

Câu 5:Ngày 5 mon 5 của năm nào đó là thứ ba. Hỏi ngày 23 tháng 5 của năm chính là thứ mấy?

A. Thứ bảy B. Nhà nhật C. Sản phẩm công nghệ hai D. Sản phẩm ba


Bài tập tự luận

Bài 1:Tháng 1, tháng 3, mon 5, mon 7, mon 8, mon 10, mon 12 có bao nhiêu ngày? vào thời điểm năm nhuận tháng 2 tất cả bao nhiêu ngày? mon 4, mon 6, mon 9, mon 11 tất cả bao nhiêu ngày?

Bài 2:Xác định coi các dưới đây năm như thế nào là năm nhuận: 2020, 1996, 1969, 1992, 2002

Bài 3:Ngày đôi mươi tháng 11 năm 2010 là ngày đồ vật bảy. Hỏi ngày đôi mươi tháng 11 năm 2020 là ngày sản phẩm công nghệ mấy?

Lời giải bài tập về ngày, tháng cùng năm

I. Bài xích tập trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
ACBDA

II. Bài bác tập tự luận

Bài 1:

Tháng 1, mon 3, tháng 5, tháng 7, mon 8, mon 10, tháng 12 gồm 31 ngày

Vào năm nhuận tháng 2 gồm 29 ngày

Tháng 4, mon 6, mon 9, tháng 11 có 30 ngày

Bài 2:

Vì 2020 : 4 = 505 bắt buộc năm 2020 là năm nhuận

Vì 1996 : 4 = 499 nên năm 2020 là năm nhuận

Vì 1969 : 4 = 492 dư 1 nên năm 1969 không phải là năm nhuận

Vì 1992 : 4 =498 nên năm 1992 là năm nhuận

Vì 2002 : 4 = 500 dư hai năm năm 2002 không phải là năm nhuận

Bài 3:

Từ trăng tròn tháng 11 năm 2010 đến trăng tròn tháng 11 năm 2020 là 10 năm trong các số đó có năm 2020, 2016, 2012 là năm nhuận cần số ngày là 365 x 10 + 3 = 3653 ngày

Mà vị 3653 : 7 = 521 dư 6 phải ngày 20 tháng 11 năm 2020 là vật dụng 6

Bài tập Toán lớp 3

1. Viết tiếp vào nơi chấm:

Một năm có ….. Tháng là: ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

2. Viết tiếp vào địa điểm chấm:

a) đều tháng tất cả 31 ngày là: ……………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Có ….tháng mà mỗi tháng bao gồm 31 ngày.

Số ngày của mỗi tháng tất cả 32 ngày là:

31 × ….. = ….. (ngày)

b) đều tháng bao gồm 30 ngày là: ………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

Có …… tháng mà mỗi tháng bao gồm 30 ngày.

Số ngày của các tháng đều phải có 30 ngày là:

30 × ….. = ….. (ngày)

c) Tháng 2 năm 2009 tất cả ….. Ngày.

d) Năm 2009 tất cả số ngày là:

…… + ….. = …… (ngày)

3. Đây là tờ kế hoạch của tháng 1 năm 2009. Cho biết ngày 1 tháng 1 năm 2009 là sản phẩm công nghệ 5.

a) Em hãy viết toàn bộ các số chỉ ngày của tháng một năm 2009 bên dưới đây.

….……………………………………………………………………………….

Xem thêm: Lời Chúc 8 Tháng 3 Cho Cô Giáo Hay Mừng Ngày Quốc Tế Phụ Nữ, 50+ Lời Chúc 8

b) Tháng này còn có mấy ngày nhà nhật? ……………………………………..


c) công ty nhật sau cuối của mon là ngày nào? …………………………

d) Ngày thời điểm cuối tháng là ngày đồ vật mấy? …………………………………..

e) Ngày 2 mon 2 là năm 2009 là ngày thiết bị mấy? …………………..

Đáp án bài xích tập Toán lớp 3

1.Một năm gồm 12 mon là: tháng 1 ; mon 2 ; tháng 3 ; tháng tư ; mon 5 ; tháng 6 ; tháng 7 ; mon 8 ; mon 9 ; mon 10 ; mon 11 ; mon 12.

2.a) đều tháng bao gồm 31 ngày là: tháng 1 ; mon 3 ; mon 5 ; tháng 7 ; mon 8 ; tháng 10 ; tháng 12.

Có 7 tháng cơ mà mỗi tháng tất cả 31 ngày.

Số ngày của những tháng đều sở hữu 31 ngày là: 31 × 7 = 217 (ngày)

b) hồ hết tháng có 30 ngày là: tháng bốn ; mon 6 ; mon 9 ; mon 11.

Có 4 tháng nhưng mỗi tháng có 30 ngày. Số ngày của các tháng đều có 30 ngày là:

30 × 4 = 120 (ngày).

c) Tháng hai năm 2009 có 28 ngày.

d) Năm 2009 bao gồm số ngày là: 217 + 120 + 28 = 365 (ngày).

3.

Xem thêm: 2 Bài Văn Mẫu Phát Biểu Cảm Nghĩ Về Bài Thơ Cảnh Khuya Lop 7 Ngắn Gọn

b) 4 ngày ; c) 25 ngày ; d) lắp thêm bảy ; e) thiết bị hai.

Giải Toán lớp 3 bài bác Tháng – Năm

bài xích 1 (trang 108 SGK Toán 3): vấn đáp các thắc mắc sau đây:

tháng này là mon mấy? mon sau là tháng mấy?