CHO TAM GIÁC ABC VUÔNG TẠI A ĐƯỜNG CAO AH. BIẾT AB AC = 5 4 VÀ BC = 82CM. KHI ĐÓ BH = CM

  -  
*

*

tính AB2=822 -542=3808,AB=61.709

tính AH=AB.AC : BC=54.61.709:=40.638

BH=AB2-AH2=61.7092-40.6382=2156.554,BH=46.439


*

Bài 1: mang lại tam giác ABC vuông tại A và gồm đường cao AH. Cho thấy thêm AH=24 centimet và HC=18 cm.Tính: BH, ,BC,AC,AB và ăn diện tích tam giác ABCBài 2: đến tam giác ABC vuông tại A và tất cả đường cao AH. Cho biết thêm AB= 12 centimet và BC=20 cm.Tính: BH, ,AC,HC,AH và mặc tích tam giác ABCBài 3: đến tam giác ABC vuông tại A và tất cả đường cao AH. Cho biết AB=3 cm và AC=4 cm.Tính: BH, ,BC,HC,AH và diện tích tam giác ABCBài 4: mang lại tam giác ABC vuông trên A và tất cả đường cao AH. Cho thấy thêm AC=15 cm và AH =12 cm.Tính: B...

Bạn đang xem: Cho tam giác abc vuông tại a đường cao ah. biết ab ac = 5 4 và bc = 82cm. khi đó bh = cm


Bài 1: mang đến tam giác ABC vuông tại A và bao gồm đường cao AH. Cho biết thêm AH=24 cm và HC=18 cm.Tính: BH, ,BC,AC,AB và mặc tích tam giác ABCBài 2: mang lại tam giác ABC vuông tại A và bao gồm đường cao AH. Cho thấy thêm AB= 12 cm và BC=20 cm.Tính: BH, ,AC,HC,AH và mặc tích tam giác ABCBài 3: mang lại tam giác ABC vuông trên A và bao gồm đường cao AH. Cho biết AB=3 cm và AC=4 cm.Tính: BH, ,BC,HC,AH và ăn mặc tích tam giác ABCBài 4: mang đến tam giác ABC vuông trên A và gồm đường cao AH. Cho biết AC=15 centimet và AH =12 cm.Tính: BH, ,BC,AB,AH và ăn diện tích tam giác ABCBài 5:Cho tam giác ABC vuông trên A và tất cả đường cao AH. Cho thấy AB=20 centimet và HC=9cm.Tính: BH, ,BC,AC,AH và diện tích tam giác ABC


Bài 1 đến tam giác ABC vuông tại A tất cả đường cao AH .biết bảo hành = 9 cm ,HC = 16 cm .tính AH; AC ;số đo góc ABC (số đo góc làm tròn đến độ)

bài 2 mang lại tam giác ABC vuông trên A , mặt đường cao AH. Biết AB = 3 centimet ,AC = 4 cm. Tính độ dài các cạnh BC, AH và số đo góc ngân hàng á châu acb (làm tròn đến độ)


Cho tam giác ABC vuông trên A , mặt đường cao AHa, Biết AH = 6 centimet , bh = 4,5 cm . Tính AB , AC , BC, HCb, Biết AB=6 cm , bh = 3cm . Tính AH , AC ,HC


câu 1:Cho tam giác ABC,vuông tại A,đường cáo AH(H trực thuộc BC).Biết AB=12CM,Ac=5cm.tính BH,CHCâu 2:cho tam giác ABC vuông tại A,đường cáo AH(H ở trong BC).Biết AB=18cm,BH=6cm.tính đô dài những cạnh AB,ACCâu 3:cho tam giac abc vuông trên a,biết ab-3cm,ac=4cm,a.tinh bcb:kẻ con đường cao ah,tính bhCâu 4:cho tam giác ABC Vuông trên A,biết ab=4cm,đường cao ah=2cm.Tính các góc và các cạnh còn lại của tam giác 

câu 1:Cho tam giác ABC,vuông trên A,đường cáo AH(H nằm trong BC).Biết AB=12CM,Ac=5cm.tính BH,CH

Câu 2:cho tam giác ABC vuông tại A,đường cáo AH(H trực thuộc BC).Biết AB=18cm,BH=6cm.tính đô dài các cạnh AB,AC

Câu 3:cho tam giac abc vuông trên a,biết ab-3cm,ac=4cm,

a.tinh bc

b:kẻ mặt đường cao ah,tính bh

Câu 4:cho tam giác ABC Vuông trên A,biết ab=4cm,đường cao ah=2cm.Tính những góc và những cạnh sót lại của tam giác 


Cho tam giác ABC vuông trên A, con đường cao AH. Vẽ HM ⊥ AB;HN ⊥ AC. Biết AB = 3cm; AC = 4 cm

a) Tính BC, BH, CH, MN


BT1: mang đến tam giác ABC vuông trên A ,đường cao AH, biết AB= 12cm, BH= 6cm.Tính AH,AC,BC,CH.

BT2: mang đến tam giác ABC vuông tại A ,đường cao AH, biết (fracHBHC)=(frac34). Tính AB,AC,BC.

Giair giúp mik với ạ

 


ai biết giải giúp minh với:Câu 1:Cho tam giác ABC tất cả 3 góc nhọn,các đường cao AD,BE,CK cắt nhau trên H.chứng minha,tứ giác HECD nội tiếpb,Tia da là tia phân giác góc EDK Cây 2:cho tam giác ABC vuông tai A,biết ab=6cm,ac=8cmA.tính bcB,kẻ đường cao AH,tính Ah Câu 3:Cho tam giác abc vuông trên A,BIẾT AC=4cm,Bc=5cm.A,Tính cạnh ABB,kẻ mặt đường cao AH,TÍNH AHCâu 4:Cho tam giác vuông ABC,vuông tại A(H thuộc BC).bIẾT AB=12CM,AC=5CM.tính BH,CHCâu 5:cho tam giác ABC vuông trên A,đường cao AH(H THUỘC BC).biết BC...

ai biết giải giúp minh với:

Câu 1:Cho tam giác ABC tất cả 3 góc nhọn,các đường cao AD,BE,CK giảm nhau trên H.chứng minh

a,tứ giác HECD nội tiếp

b,Tia da là tia phân giác góc EDK

 Cây 2:cho tam giác ABC vuông tai A,biết ab=6cm,ac=8cm

A.tính bc

B,kẻ mặt đường cao AH,tính Ah

 

Câu 3:Cho tam giác abc vuông tại A,BIẾT AC=4cm,Bc=5cm.

Xem thêm: Từ Điển Tiếng Việt " Tứ Quý Át Nghĩa Là Gì ?, Tiếng Việt Tứ Quý Át Là Gì

A,Tính cạnh AB

B,kẻ đường cao AH,TÍNH AH

Câu 4:Cho tam giác vuông ABC,vuông tại A(H thuộc BC).bIẾT AB=12CM,AC=5CM.tính BH,CH

Câu 5:cho tam giác ABC vuông tại A,đường cao AH(H THUỘC BC).biết BC=18cm,BH=6cm.Tính độ dài những cạnh AB,AC

Cau 6:Cho tam giác ABC,vuông tại A,biết AB=4cm,đường cao AH=2CM,tính những góc và các cạnh sót lại cua tam giac.?


1. Cho tam giác ABC vuông trên A, biết AH = 16, bảo hành = 9. Tính AB.2. Cho tam giác ABC vuông trên A, AB = 6cm, AC = 8cm. Tính độ dài HB.3. đến tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AB = 12, BC = 15. Tính HC.4. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết HB = 6, HC = 9. Tính độ nhiều năm AC.5. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AB = 12cm, BC = 16cm. Tính AH6. Cho tam giác ABC vuông trên A, con đường cao AH. Biết HB = 8cm, HC = 12 cm. Tính AC. 

1. Cho tam giác ABC vuông tại A, biết AH = 16, bh = 9. Tính AB.

2. Cho tam giác ABC vuông trên A, AB = 6cm, AC = 8cm. Tính độ dài HB.

3. Mang lại tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AB = 12, BC = 15. Tính HC.

4. Cho tam giác ABC vuông trên A, đường cao AH. Biết HB = 6, HC = 9. Tính độ lâu năm AC.

Xem thêm: Bài Văn Và Dàn Ý Thuyết Minh Cây Bút Ngữ Văn 9 Thuyết Minh Cây Bút

5. Cho tam giác ABC vuông tại A, con đường cao AH. Biết AB = 12cm, BC = 16cm. Tính AH

6. Cho tam giác ABC vuông tại A, mặt đường cao AH. Biết HB = 8cm, HC = 12 cm. Tính AC.