Cho đường tròn (c) (x-1)^2+(y-2)^2=4

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt rượu cồn trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

Cho đường tròn (C) : (x-1)2 +(y-2)2= 4. Lập phương trình tiếp tuyến (d) biết:

1) d sinh sản với 2 trục toạ độ 1 ∆ vuông cân.

Bạn đang xem: Cho đường tròn (c) (x-1)^2+(y-2)^2=4

2) d sinh sản với hai trục toạ độ 1∆ có diện tích bằng 4.


*

1.Viết phương trình mặt đường thẳng qua A(2;3) và giảm (C): (x+1)^2 + y^2=9 trên M cùng N làm sao cho MN=6.

2. Mang lại đường tròn (C): (x-2)^2+(y-4)^2= 4 . Viết phương trình tiếp con đường của đường tròn hiểu được tiếp tuyến chế tạo ra với nhị trục tọa độ tam giác vuông cân.


*

CHỦ ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

Bài 1) Viết PTTQ của con đường thẳng d

a) Qua M(-1;-4) và song song với đường thẳng 3x+5y-2=0

b) Qua N(1;1) và vuông góc với mặt đường thẳng 2x+3y+7=0

Bài 2) Viết PT mặt đường thẳng đi qua M(2;5) và phương pháp đều nhị điểm P(-1;2),Q(5;4)

Bài 3) mang đến đường thằng d1: 2x-y-2=0 ; d2: x+y+3=0 và điểm M(3;0). Viết phương trình con đường thẳng D trải qua M, giảm d1 cùng d2 thứu tự tại điểm A và B làm thế nào để cho M là trung điểm của đoạn thẳng AB.

Xem thêm: Giới Thiệu Cầu Tràng Tiền Huế Được Bắc Qua Sông Gì, Cầu Tràng Tiền Biểu Tượng Nét Đẹp Miền Đất Cố Đô

Bài 4) đến tam giác ABC biết A(2;1) B(-1;0) C(0;3)

a) Viết PTTQ của mặt đường cao AH

b)Viết PTTQ của con đường trung trực của đoạn thẳng AB

c) Viết PTTQ của mặt đường thẳng BC

d) Viết PTTQ của mặt đường thẳng qua A và tuy vậy song với mặt đường thẳng BC

Bài 5) Trong phương diện phẳng cùng với hệ tọa độ Oxy, viết phương trình đường thẳng (Delta) tuy vậy song với con đường thẳng d: 3x-4y+1=0 và phương pháp d một khoảng chừng bằng 1

Bài 6) Trong khía cạnh phẳng với hệ tọa độ Oxy, mang lại tam giác ABC biết phương trình cạnh BC: x-2y+5=0, phương trình mặt đường trung tuyến đường BB': y-2=0 với phương trình đường trung con đường CC': 2x-y-2=0. Search tọa độ các đỉnh của tam giác.

Bài 7) Trong phương diện phẳng cùng với hệ tọa độ Oxy, cho hai tuyến đường thằng d1: x-y-4=0 , d2: 2x=y-2=0 với 2 điểm A(7;5) B(2;3). Search điểm C trên phố thẳng d1 cùng điểm D trên đường thằng d2 làm sao để cho tứ giác ABCD là hình bình hành.

Bài 8) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, đến hình chữ nhật ABCD có điểm I(6;2) là giao điểm của nhì đường chéo cánh AC với BD. Điểm M(1;5) thuộc mặt đường thẳng AB cùng trung điểm A của cạnh CD thuộc đường thằng d: x+y-5=0. Viết phương trình đường thẳng AB.

CHỦ ĐỀ ĐƯỜNG TRÒN:

Bài 9) Trong khía cạnh phẳng với hệ tọa độ Oxy, mang lại đường thằng d: 2x-y-5=0 cùng hai điểm A(1;2) B(4;1). Viết phương trình con đường tròn (C) bao gồm tâm nằm trong d và đi qua hai điểm A,B

Bài 10) Trong khía cạnh phẳng cùng với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng d1: x+3y+8=0, d2: 3x-y+10=0 với điểm A(-2;1). Viết phương trình con đường tròn (C) có tâm trực thuộc d1 đi qua điểm A và tiếp xúc với d2

Bài 11) Trong khía cạnh phẳng cùng với hệ tọa độ Oxy, mang đến hai điểm A(-1;1) B(3;3) và con đường thẳng d: 3x-y+8=0. Viết phương trình con đường tròn (C) trải qua hai điểm A,B và tiếp xúc với d

Bài 12) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai tuyến phố thẳng d: x+2y-3=0 cùng (Delta): x+3y-5=0. Viết phương trình mặt đường tròn (C) có nửa đường kính bằng (frac2sqrt105), tất cả tâm thuộc d cùng tiếp xúc với (Delta)

Bài 13) Trong khía cạnh phẳng với hệ tọa độ Oxy, mang lại đường tròn (C): (left(x-1 ight)^2+left(y-2 ight)^2=8)

a) Viết phương trình tiếp con đường của đường tròn (C) trên điểm A(3;-4)

b) Viết phương trình tiếp tuyến đường của con đường tròn (C) trải qua điểm B(5;-2)

c) Viết phương trình tiếp tuyến đường của mặt đường tròn (C), biết tiếp tuyến đường vuông góc với mặt đường thẳng d: x+y+2014=0

d) Viết phương trình tiếp tuyến đường của mặt đường tròn (C), biết tiếp tuyến sản xuất với trục tung một góc 45 độ

CHỦ ĐỀ ELIP

Bài 14) xác minh các đỉnh, độ dài những trục, tiêu cự, tiêu điểm, trọng điểm sai của elip gồm phương trình sau:

a) (fracx^22+fracy^22=1)

b) (4x^2+25y^2=100)

Bài 15) Lập phương trình chủ yếu tắc của Elip, biết

a) Elip đi qua điểm M(left(2;frac53 ight)) và tất cả một tiêu điểm F1(-2;0)

b) Elip nhận F2(5;0) là 1 trong tiêu điểm và có độ nhiều năm trục nhỏ bằng (4sqrt6)

c) Elip tất cả độ nhiều năm trục lớn bởi (2sqrt5) cùng tiêu cự bằng 2.

Xem thêm: Please Be Advised Là Gì - What Is The Meaning Of Please Be Adviced That

d) Elip đi qua hai điểm M(2;(-sqrt2)) và N(left(-sqrt6;1 ight))

Bài 16) Lập phương trình bao gồm tắc của Elip, biết:

a) Elip gồm tổng độ lâu năm hai trục bởi 8 và chổ chính giữa sai (e=frac1sqrt2)

b) Elip gồm tâm sai (e=fracsqrt53) cùng hình chữ nhật cơ sở tất cả chu vi bằng 20.

c) Elip gồm tiêu điểm F1(-2;0) và hình chữ nhật đại lý có diện tích bằng (12sqrt5)