Cho 500Ml Ba(Oh)2 0,1M Vào V Ml Dd Al2(So4)3 0,1M Sau Phản Ứng Thu 12,045G Kết Tủa

     
Câu hỏi vào đề: 50 vấn đề hay với khó tương quan tới hỗn hợp kết tủa (Al(OH)3_ BaSO4_ BaCO3_ CaCO3) !!


Bạn đang xem: Cho 500ml ba(oh)2 0,1m vào v ml dd al2(so4)3 0,1m sau phản ứng thu 12,045g kết tủa

*

Định hướng tư duy giải

Nếu kết tủa là cực đại


Hòa tan trọn vẹn hỗn vừa lòng X có Al; K cùng BaO vào nước dư, thu được dung dịch Y cùng 0,09 mol khí H2. Mang đến từ từ đến khi hết dung dịch đựng 0,04 mol H2SO4 cùng 0,12 mol HCl vào Y, thu được 5,18 gam tất cả hổn hợp kết tủa với dung dịch Z chỉ cất 9,42 gam láo hợp các muối clorua với muối sunfat trung hòa. Phần trăm khối lượng của Al gồm trong X là?


Hòa tan hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp X gồm Al; K cùng BaO vào nước dư, thu được hỗn hợp Y với 0,115 mol khí H2. Cho từ từ cho đến khi hết dung dịch đựng 0,04 mol H2SO4 cùng 0,1 mol HCl vào Y, nhận được 7,00 gam các thành phần hỗn hợp kết tủa và dung dịch Z chỉ đựng 9,13 gam lếu láo hợp những muối clorua với muối sunfat trung hòa. Cực hiếm của m là?
Xem thêm: Tiếng Việt Lớp 3 Bài 15A ; Người Cha Già Mong Điều Gì Ở Cậu Con Trai

Cho m gam bố vào 500ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M . Sau phản nghịch ứng thu được dung dịch X , kết tủa Y với khí Z. Khối lượng dung dịch X sụt giảm so với khối lượng dung dịch lúc đầu là 19,59 gam. Sục tự từ cho dư khí CO2 vào dung dịch X thì thấy mở ra a gam kết tủa. Quý giá của a gần cực hiếm nào nhất sau đây?


Hỗn hợp X bao gồm Al2O3, Ba, K (trong kia số mol của Al2O3 gấp hai số mol của Ba). Hòa tan hoàn toàn X vào nước dư, thu được dung dịch Y cùng 0,07 mol khí H2. Cho từ từ cho đến khi hết dung dịch gồm 0,04 mol H2SO4 với 0,08 mol HCl vào Y, thu được hỗn hợp Z (chỉ chứa m gam những muối clorua cùng muối sunfat trung hòa) với 15,83 gam tất cả hổn hợp kết tủa. Quý hiếm của m là?


Hòa tan hoàn toàn hỗn hòa hợp X gồm Na; bố và Al2O3 vào nước dư, thu được dung dịch Y cùng 0,08 mol khí H2. Cho từ từ cho đến khi hết dung dịch cất 0,09 mol H2SO4 cùng 0,19 mol HCl vào Y, nhận được 14,76 gam các thành phần hỗn hợp kết tủa cùng dung dịch Z chỉ chứa 12,435 gam láo hợp những muối clorua và muối sunfat trung hòa. Phần trăm trọng lượng của Al2O3 tất cả trong X là?


Cho m gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Ba, Al với Fe tác dụng với một số lượng nước dư chiếm được 8,96 lít H2 (đktc), hỗn hợp Y và chất rắn Z. Cho tổng thể chất rắn Z công dụng với 200 ml dung dịch CuSO4 0,75M, khuấy các thu được 13,8 gam hỗn hợp kim loại và dung dịch T đựng hai muối. đến dung dịch T chức năng với một lượng dư dung dịch NaOH, lọc rước kết tủa nung trong không khí đến cân nặng không đổi thu được 6,0 gam chất rắn. Những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Quý giá của m là
Xem thêm: Tả Khu Vườn Vào Buổi Sáng Dep Troi Lop 6 Mẫu), Tả Một Khu Vườn Vào Buổi Sáng Đẹp Trời Lớp 6

*