Cách tính thể tích hình nón

     

Bài viết sẽ share các cách làm tính diện tích xung quanh diện tích s toàn phần hình nón vàthể tích hình nón, khối nón, kèm lấy ví dụ minh họa. 

Hình nón (hay còn gọi là khối nón) là 1 hình học không khí 3 chiều, tất cả đáy là một trong những hình tròn, đỉnh nhọn. Rất có thể hình dung 1 hình nón được tạo nên thành lúc quay một tam giác vuông xung quanh trục một cạnh góc vuông của nó một vòng.

Bạn đang xem: Cách tính thể tích hình nón

*


Công thức tính diện tích xung quanh

Diện tích xung quanh hình nón bởi của buôn bán kính mặt đáy nhân với đường sinh cùng hằng số pi.

Sxp = π.r.l

Trong đó:

Sxp: diện tích s xung quanhπ : hằng số pi (được làm tròn là 3,14)l: độ dài con đường sinhr: bán kính mặt đáy

Tính diện tích s toàn phần

Diện tích toàn phần hình nón bởi tổng diện tích s xung quanh và ăn mặc tích mặt đáy

Stp = Sxp + Sđáy

=> Stp= π.r.l + π.r2 

Trong đó:

Stp: diện tích s toàn phầnSxp: diện tích s xung quanhSđáy : diện tích s đáyπ : hằng số pi (được làm tròn là 3,14)l: độ dài con đường sinhr: nửa đường kính mặt đáy

Công thức tính thể tích khối nón

Thể tích hình nón bằng 1/3 diện tích đáy nhân với chiều cao của hình nón (khoảng cách từ chổ chính giữa đến đỉnh)

*

Trong đó: 

V: thể tíchSđáy : diện tích s đáyπ : hằng số pi (được làm cho tròn là 3,14)r: bán kính mặt đáyh: chiều cao hình nón (khoảng biện pháp từ chổ chính giữa đáy tới đỉnh)

Xác định con đường sinh, đường cao và nửa đường kính đáy

Đường cao là khoảng cách từ tâm dưới mặt đáy đến đỉnh của hình chóp.

Đường sinh là khoảng cách từ 1 điểm ngẫu nhiên trên mặt đường tròn đáy cho đỉnh của hình chóp.

Xem thêm: Tranh Vẽ Tranh Đề Tài Ước Mơ Làm Ca Sĩ Là Ai? Vẽ Tranh Đề Tài Ước Mơ Làm Ca Sĩ Hát Karaoke Hay

Do hình nón được sinh sản thành khi quay một tam giác vuông xung quanh trục một cạnh góc vuông của nó một vòng, nên hoàn toàn có thể coi con đường cao và nửa đường kính đáy là 2 cạnh góc vuông của tam giác, còn con đường sinh là cạnh huyền.

Do đó, khi biết đường cao và bán kính đáy, ta có thể tính được con đường sinh bởi công thức:

*

Biết bán kính và mặt đường sinh, tính con đường cao theo công thức:

*

Biết con đường cao và con đường sinh, tính nửa đường kính đáy theo công thức:

*

Ví dụ minh họa

Tính diện tích xung quanh, diện tích s toàn phần với thể tích hình tròn có bán kính đáy là 6cm, mặt đường cao là 8cm.

Xem thêm: Top 10 Bài Văn Thuyết Minh Về Chiếc Áo Dài Việt Nam Hay Nhat

Đường sinh của hình nón:

*

Diện tích xung quanh:

Sxp = π.r.l = 3,14 . 6 . 10 = 188,4 (cm2)

Diện tích toàn phần:

Stp = Sxp + Sđáy = Sxp + π.r2 = 188,4 +3,14 . 62 = 301,44 (cm2)

Thể tích hình nón:

*

Nhìn chung, hình nón là một hình không thực sự phức tạp, bởi vậy, nếu nắm vững những công thức cơ phiên bản trên, bạn sẽ dễ dàng tính được diện tích xung quanh, diện tích toàn phần cùng thể tích hình nón.