Cách Chia 4 Chữ Số Cho 1 Chữ Số

     

Để giúp những em ôn tập và chuẩn bị tốt bàiChia số có bốn chữ số mang đến số tất cả một chữ sốHọc 247 mời những em xem thêm bài học bên dưới đây.Chúc những em tất cả một tiết học tập thật hay với thật vui lúc tới lớp!


1. Cầm tắt lý thuyết

1.1. Kỹ năng và kiến thức cần nhớ

1.2. Giải bài tập Sách Giáo Khoa trang 117

1.3. Giải bài bác tập Sách Giáo Khoa trang 118

1.4. Giải bài tập Sách Giáo Khoa trang 119

2. Bài bác tập minh hoạ

3. Hỏi đáp vềChia số tất cả bốn chữ số đến số bao gồm một chữ số


a) 6369 : 3 = ?

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,6369\03endarrayleft| eginarray*20c3\hline2123endarray ight.\,,,,,,,,,06\,,,,,,,,,,,,09\,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray)

6369 : 3 = ...

Bạn đang xem: Cách chia 4 chữ số cho 1 chữ số

6 phân tách 3 được 2, viết 2.

2 nhân 3 bởi 6; 6 trừ 6 bởi 0.

Hạ 3; 3 phân tách 3 được 1, viết 1.

1 nhân 3 bởi 3; 3 trù 3 bằng 0.

Hạ 6; 6 phân tách 3 được 2, viết 2.

2 nhân 3 bởi 6; 6 trừ 6 bởi 0.

Hạ 9; 9 chia 3 được 3, viết 3.

3 nhân 3 bởi 9; 9 trừ 9 bởi 0.

b) 1276 : 4 = ?

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,1276\,,,,,07endarrayleft| eginarray*20c4\hline319endarray ight.\,,,,,,,,,,,,36\,,,,,,,,,,,,,,,0endarray)

1276 : 4 = ...

12 chia 4 được 3, viết 3.

3 nhân 4 bởi 12; 12 trừ 12 bởi 0.

Hạ 7; 7 phân tách 4 được 1, viết 1.

1 nhân 4 bởi 4; 7 trừ 4 bằng 3.

Hạ 6 được 36; 36 chia 4 được 9, viết 9.

9 nhân 4 bởi 36; 36 trừ 36 bởi 0.

c) 9365 : 3 = ?

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,9365\03endarrayleft| eginarray*20c3\hline3121endarray ight.\,,,,,,,,06\,,,,,,,,,,,05\,,,,,,,,,,,,,,,2endarray)

9365 : 3 = ... (dư ...)

9 phân chia 3 được 3, viết 3.

3 nhân 3 bởi 9; 9 trừ 9 bởi 0.

Hạ 3; 3 chia 3 được 1, viết 1.

1 nhân 3 bằng 3; 3 trừ 3 bằng 0.

Hạ 6; 6 chia 3 được 2, viết 2.

2 nhân 3 bằng 6; 6 trừ 6 bằng 0.

Hạ 5; 5 phân chia 3 được 1, viết 1.

1 nhân 3 bởi 3, 5 trừ 3 bởi 2.

d) 2249 : 4 = ?

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,2249\,,,,24endarrayleft| eginarray*20c4\hline562endarray ight.\,,,,,,,,,,,09\,,,,,,,,,,,,,,,1endarray)

2249 : 4 = ... (dư ...)

22 phân tách 4 được 5, viết 5.

5 nhân 4 bằng 20; 22 trừ đôi mươi bằng 2.

Hạ 4, được 24: 24 phân tách 4 được 6, viết 6.

6 nhân 4 bởi 24; 24 trừ 24 bởi 0.

Hạ 9; 9 chia 4 được 2, viết 2.

2 nhân 4 bảng 8; 9 trừ 8 bởi 1.

e) 4218 : 6 = ?

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,4218\,,,,01endarrayleft| eginarray*20c6\hline703endarray ight.\,,,,,,,,,,,,18\,,,,,,,,,,,,,,,0endarray)

4218 : 6 = ...

42 chia 6 được 7, viết 7.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Cuối Kì 1 Toán 12 Môn Toán Mới Nhất, Đề Thi Học Kì 1 Lớp 12 Môn Toán Mới Nhất

7 nhân 6 bởi 42; 42 trừ 42 bằng 0.

Hạ 1; 1 phân tách 6 được 0, viết 0.

0 nhân 6 bởi 0 ;1 trừ 0 bằng 1.

Hạ 8 được 18; 18 phân chia 6 được 3, viết 3.

3 nhân 6 bằng 18; 18 trừ 18 bằng 0.

g) 2407 : 4 = ?

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,2407\,,,,,00endarrayleft| eginarray*20c4\hline601endarray ight.\,,,,,,,,,,,,07\,,,,,,,,,,,,,,,3endarray)

2407 : 4 = ... (dư ...)

24 chia 4 được 6, viết 6.

6 nhân 4 bởi 24; 24 trừ 24 bởi 0.

Hạ 0 ; 0 phân tách 4 được 0, viết 0.

0 nhân 4 bởi 0, 0 trừ 0 bằng 0,

Hạ 7; 7 phân chia 4 được 1, viết 1.

1 nhân 4 bởi 4, 7 trừ 4 bằng 3.


Bài 1: Tính

(eginarray*20c4862\endarrayleft| eginarray*20c2\hlineendarray ight.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,eginarray*20c3369\endarrayleft| eginarray*20c3\hlineendarray ight.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,eginarray*20c2896\endarrayleft| eginarray*20c4\hlineendarray ight.)

Hướng dẫn giải:

Thực hiện nay phép tính phân chia theo vật dụng tự từ bỏ trái thanh lịch phải.

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,4862\,08endarrayleft| eginarray*20c2\hline2431endarray ight.\,,,,,,,,,,06\,,,,,,,,,,,,,02\,,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,3369\,03endarrayleft| eginarray*20c3\hline1123endarray ight.\,,,,,,,,,,06\,,,,,,,,,,,,,09\,,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,2896\,09endarrayleft| eginarray*20c4\hline724endarray ight.\,,,,,,,,,,,16\,,,,,,,,,,,,,,,0endarray)

Bài 2: tất cả 1648 gói bánh được chia đều vào 4 thùng. Hỏi từng thùng bao gồm bao nhiêu gói bánh?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:

4 thùng: 1648 gói bánh

1 thùng: ? gói bánh

Muốn tìm giải thuật ta đem số gói bánh của tứ thùng phân tách cho 4.

Bài giải

Mỗi thùng gồm số gói bánhlà:

1648: 4 = 412 (gói)

Đáp số: 412 gói.

Bài 3: Tìmx

a)x × 2 = 1846 b)3 × x = 15783

Hướng dẫn giải:

Muốn search thừa số ta đem tích phân tách cho quá số còn lại.

a)x × 2 = 1846

x = 1846 : 2

x = 923

b)3 × x = 15783

x = 1578 : 3

x = 526


Bài 1: Tính

(eginarray*20c2469\endarrayleft| eginarray*20c,,2\hlineendarray ight.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,eginarray*20c6487\endarrayleft| eginarray*20c,,3\hlineendarray ight.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,eginarray*20c4159\endarrayleft| eginarray*20c,,5\hlineendarray ight.)

Hướng dẫn giải:

Thực hiện tại phép chia các số theo thứ tự từ trái lịch sự phải.

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,2469\,04endarrayleft| eginarray*20c2\hline1234endarray ight.\,,,,,,,,,,06\,,,,,,,,,,,,,09\,,,,,,,,,,,,,,,,,1endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,6487\,04endarrayleft| eginarray*20c3\hline2162endarray ight.\,,,,,,,,,,18\,,,,,,,,,,,,,07\,,,,,,,,,,,,,,,,,1endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,4159\,,,,,,15endarrayleft| eginarray*20c5\hline831endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,09\,,,,,,,,,,,,,,,,4endarray)

Bài 2: Người ta gắn thêm bánh xe vào ô tô, mỗi ô tô rất cần phải lắp 4 bánh xe. Hỏi gồm 1250 bánh xe thì lắp được rất nhiều nhất từng nào ô tô như thế và còn thừa mấy bánh xe cộ ?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:

4 bánh xe: 1 ô tô

1250 bánh xe: ? ô tô và thừa ? bánh xe.

Muốn tìm giải thuật ta mang số bánh xe đã cho phân tách cho số bánh xe buộc phải lắp của từng ô tô.

Cách giải:

Ta có 1250 : 4 = 312 (dư 2)

Vậy 1250 bánh xe pháo lắp được rất nhiều nhất vào 312 xe pháo ô tô như vậy và còn vượt 2 bánh xe.

Bài 3:

*

Hướng dẫn giải:

Chia hình đã mang lại thành tám hình tam giác rồi ghép các hình tam giác nhỏ dại theo các hình em vừa chia.

Ta hoàn toàn có thể làm như sau:

*


Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 3224 : 4 b) 2819 : 7

1516 : 3 1865 : 6

Hướng dẫn giải:

Đặt tínhTính: chiếu lệ chia các số thứu tự từ trái thanh lịch phải.

a)

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,3224\,,,,,,02endarrayleft| eginarray*20c4\hline806endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,24\,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,1516\,,,,,,01endarrayleft| eginarray*20c3\hline505endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,16\,,,,,,,,,,,,,,,,1endarray)

b)

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,2819\,,,,,,01endarrayleft| eginarray*20c7\hline402endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,19\,,,,,,,,,,,,,,,,5endarray)

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,1865\,,,,,,06endarrayleft| eginarray*20c6\hline310endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,05\,,,,,,,,,,,,,,,,5endarray)

Bài 2: một đội nhóm công nhân phải sửa quãng mặt đường dài 1215m, đội đã sửa được(frac13)quãng đường. Hỏi team công nhân đó còn phải sửa bao nhiêu mét đường nữa?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:

Cần sửa: 1215m

Đã sửa:(frac13)quãng đường

Còn lại: ? m

Muốn tìm giải mã ta cần:

Tìm độ dài của quãng mặt đường đã sửa.Tìm độ nhiều năm quãng mặt đường còn lại bằng cách lấy độ nhiều năm quãng đường yêu cầu sửa trừ đi độ nhiều năm quãng đường đã sửa.

Bài giải

Đội công nhân này đã sửa được số mét con đường là:

1215 : 3 = 405 (m)

Số mét con đường còn nên sửa là:

1215 – 405 = 810(m)

Đáp số: 810 m.

Bài 3: Điền Đ hoặc S vào ô trống

*

Hướng dẫn giải:

Kiểm tra bí quyết đặt tính cùng tính của phép chia đã cho rồi điền Đ hoặc S tương thích vào vị trí trống.

a) Điền Đ vào ô trống.

b) Điền S vào ô trống. Do 1608 : 4 = 402.

c) Điền S vào ô trống. Vì chưng 2526 : 5 = 505 (dư 1).


Bài 1: Đặt tính rồi tính

a)1608 : 4 b) 2035 : 5 c) 4218 : 6

2105 : 3 2413 : 4 3052 : 5

Hướng dẫn giải:

Đặt tínhTính: Lần lượt thực hiện phép phân tách theo vật dụng tự trường đoản cú trái thanh lịch phải.

a)

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,1608\,,,,,,00endarrayleft| eginarray*20c4\hline402endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,08\,,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,2105\,,,,,,00endarrayleft| eginarray*20c3\hline701endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,05\,,,,,,,,,,,,,,,,,2endarray)

b)

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,2035\,,,,,,03endarrayleft| eginarray*20c5\hline407endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,35\,,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,2413\,,,,,,01endarrayleft| eginarray*20c4\hline603endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,13\,,,,,,,,,,,,,,,,,1endarray)

c)

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,4218\,,,,,,01endarrayleft| eginarray*20c6\hline703endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,18\,,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,3052\,,,,,,05endarrayleft| eginarray*20c5\hline610endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,02\,,,,,,,,,,,,,,,,,2endarray)

Bài 2: search x

a)x × 7 = 2107

b) 8 × x = 1640

c)x × 9 = 2763

Hướng dẫn giải:

Muốn kiếm tìm thừa số ta lấy tích chia cho quá số kia.

a)x × 7 = 2107

x = 2107 : 7

x = 301

b)8 × x = 16408

x = 1640 : 8

x = 205

c)x × 9 = 2763

x = 2763 : 9

x = 307

Bài 3: Một siêu thị có 2024 kilogam gạo, cửa hàng đã bán(frac14) số gạo đó. Hỏi shop còn từng nào ki-lô-gam gạo ?

Tóm tắt:

Có : 2024kg

Đã bán:(frac14)

Còn lại: ? kg

Muốn tìm giải thuật ta cần:

Tìm số ki-lô-gam gạo vẫn bán.Tìm số ki-lô-gam gạo còn lại.

Bài giải

Số gạo đã cung cấp là:

2024 : 4 = 506 (kg)

Số gạo còn sót lại là:

2024 – 506 = 1518 (kg)

Đáp số:1518 kg.

Xem thêm: Top 10 Bài Văn Giải Thích Câu Tục Ngữ Tấc Đất Tấc Vàng " (Lớp 7) Hay Nhất

Bài 4: Tính nhẩm

6000: 2 =

8000: 4 =

9000: 3 =

Hướng dẫn giải:

Em đem chữ số hàng trăm ngàn chia cho số bao gồm một chữ số rồi viết phân phối tận cùng kết quả 3 chữ số 0.

6000 : 2 = 3000