Các bài toán hình học lớp 5

     

Bộ tư liệu 29 đề toán hình lớp 5 được biên soạn gồm các bài tập giữa trung tâm của Toán hình lớp 5 từ bỏ dạng cơ phiên bản đến nâng cao dành cho học sinh khá giỏi. Tải toàn thể 29 đề toán hình lớp 5 ở cuối bài viết.

Bạn đang xem: Các bài toán hình học lớp 5

29 ĐỀ TOÁN HÌNH LỚP 5

ĐỀ 1

Bài 1: Một tờ bìa hình thang gồm đáy phệ 2,8dm, đáy bé nhỏ 1,6dm, độ cao 0,8dm.


a) Tính diện tích s của tấm bìa đó?

b) bạn ta cắt ra 1/4 diện tích. Tính diện tích s tấm bìa còn lại?

Bài 2: Hình chữ nhật ABCD tất cả chiều nhiều năm 27cm, chiều rộng 20,4cm. Tính diện tích s tam giác ECD?

Bài tập 3: (HSKG): Một thửa ruộng hình thang bao gồm đáy bé 26m, đáy lớn hơn đáy bé 8m, đáy nhỏ hơn chiều cao 6m. Vừa đủ cứ 100m2 thu hoạch được 70,5 kg thóc. Hỏi ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

ĐỀ 2

Bài tập 1: Khoanh vào phương án đúng:

a) hình tròn trụ có 2 lần bán kính 7/8 m thì chu vi của hình kia là:

A. 2,7475cm B. 27,475cm C. 2,7475m D. 0,27475m

b) hình tròn trụ có đường kính 8cm thì nửa chu vi của nó là:

A. 25,12cm B. 12,56cm C. 33,12cm D. 20,56cm

Bài tập 2: Đường kính của một bánh xe đạp điện là 0,52m.

a) Tính chu vi của bánh xe pháo đó?

b) mẫu xe đó sẽ đi được từng nào m nếu như bánh xe pháo lăn xung quanh đất 50 vòng, 80 vòng, 300 vòng?

Bài tập 3: (HSKG) Tính diện tích hình PQBD (như hình vẽ)

ĐỀ 3

Bài tập 1: Hình mặt được vẽ tạo vì một nửa hình tròn trụ và một hình tam giác. Tính diện tích hình bên.

Bài tập 2: Bánh xe lăn trên mặt đất 10 vòng thì được quãng đường dài 22,608 m. Tính 2 lần bán kính của bánh xe cộ đó?

Bài tập 3: (HSKG): Một mảnh đất hình chữ nhật tất cả chiều dài 30m, chiều rộng lớn 20m. Fan ta đào một chiếc ao hình tròn có nửa đường kính 15m. Tính diện tích s đất còn sót lại là bao nhiêu?

ĐỀ 4

Bài tập 1: Hình mặt được vẽ tạo vì một nửa hình tròn và một hình tam giác. Tính diện tích s hình bên.

Bài tập 2: Bánh xe pháo lăn xung quanh đất 10 vòng thì được quãng con đường dài 22,608 m. Tính 2 lần bán kính của bánh xe cộ đó?

Bài tập 3: (HSKG): Một mảnh đất nền hình chữ nhật tất cả chiều dài 30m, chiều rộng 20m, tín đồ ta đào một cái ao hình tròn có bán kính 15m. Tính diện tích đất sót lại là bao nhiêu?

ĐỀ 5

Bài tập 1: Hãy khoanh vào cách giải đúng bài sau: tìm kiếm diện tích hình trụ có nửa đường kính là 5m:

A: 5 x 2 x 3,14 B: 5 x 5 x 3,14 C: 5 x 3,14

Bài tập 2: cho tam giác có diện tích s là 250cm2 và độ cao là 20cm. Tìm lòng tam giác?

H: Hãy khoanh vào phương pháp giải đúng

A. 250 : 20 B. 250 : đôi mươi : 2 C. 250 x 2 : 20

Bài tập 3: Một hình trụ có chu vi là 31,4dm. Hãy tìm diện tích s hình đó?

Bài tập 4: Cho hình thang có diện tích là S, độ cao h, đáy nhỏ nhắn a, đáy phệ b. Hãy viết công thức tìm chiều cao h.

Bài tập 5: (HSKG): Tìm diện tích s hình sau:

ĐỀ 6

Bài tập 1: bạn ta làm một cái hộp ko nắp hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 25cm, chiều rộng lớn 12cm, chiều cao 8 cm. Tính diện tích bìa cần để triển khai hộp (không tính mép dán).

Bài tập 2: Chu vi của một hình vỏ hộp chữ nhật là từng nào biết DTxq của nó là 385cm2, độ cao là 11cm.

Bài tập 3: Diện tích toàn phần của hình lập phương là 96 dm2 .Tìm cạnh của nó.

Xem thêm: Ta Bài Văn Về Covid-19 - Các Bài Văn Nghị Luận Xã Hội Về Đại Dịch Covid 19

Bài tập 4: (HSKG): fan ta sơn toàn bộ mặt ngoại trừ và vào của một chiếc thùng hình hộp chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 75cm, chiều rộng 43cm, độ cao 28cm (thùng có nắp).

a) Tính diện tích cần sơn?

b) Cứ mỗi m2 thì sơn hết 32000 đồng. Tính số tiền sơn loại hộp đó?

ĐỀ 7

Bài tập 1: một cái thùng tôn có mẫu mã hộp chữ nhật tất cả chiều lâu năm 32 cm, chiều rộng 28 cm, độ cao 54 cm. Tính diện tích tôn cần để làm thùng (không tính mép dán).

Bài tập 2: Chu vi lòng của một hình vỏ hộp chữ nhật là 28 cm, DTxq của nó là 336cm2. Tính độ cao của cái hộp đó?

Bài tập 3: (HSKG): bạn ta quét vôi toàn bộ tường ngoài, trong với trần nhà đất của một lớp học tất cả chiều nhiều năm 6,8m, chiều rộng lớn 4,9m, độ cao 3,8 m.

a) Tính diện tích s cần quét vôi, biết diện tích các cửa đi và cửa sổ là 9,2m2?

b) Cứ quét vôi mỗi m2 thì hết 6000 đồng. Tính số chi phí quét vôi lớp học đó?

ĐỀ 8

Bài tập 1: Hình lập phương đầu tiên có cạnh 8 cm, Hình lập phương thiết bị hai có cạnh 6 cm. Tính diện tích s xung quanh và mặc tích toàn phần của từng hình lập phương đó?

Bài tập 2: một chiếc thùng ko nắp có mẫu thiết kế lập phương bao gồm cạnh 7,5 dm. Người ta quét sơn toàn thể mặt vào và kế bên của thùng đó. Tính diện tích quét sơn?

Bài tập 3: (HSKG): tín đồ ta đóng góp một thùng mộc hình lập phương bao gồm cạnh 4,5dm.

a)Tính diện tích s gỗ để đóng loại thùng đó?

b) Tính tiền cài đặt gỗ, biết cứ 10 dm2 có mức giá 45000 đồng.

ĐỀ 9

Bài tập 1: ck gạch này còn có bao nhiêu viên gạch?

A. 6 viên B. 8 viên C. 10 viên D. 12 viên

Bài tập 2: Hình chữ nhật ABCD có diện tích s 2400cm2. Tính diện tích s tam giác MCD?

Bài tập 3: (HSKG): fan ta đóng góp một thùng gỗ hình vỏ hộp chữ nhật gồm chiều dài 1,6m, chiều rộng 1,2m, chiều cao 0,9m.

a) Tính diện tích gỗ để đóng mẫu thùng đó?

b) Tính tiền mua gỗ, biết cứ 2 mét vuông có giá chỉ 1005000 đồng.

ĐỀ 10

Bài tập1: 1. Điền lốt > , 3 142 dm3 …. 3,142 m3 b) 8 m3 2789cm3 …. 802789cm3

Bài tập 2: Điền số thích hợp vào chỗ …….

Xem thêm: Thủy Phân Không Hoàn Toàn Tetrapeptit (X), Ngoài Các Α, Amino Axit Còn Thu Được Các Đi Peptit: Gly

a) 21 m3 5dm3 = …… m3 c) 17,3m3 = …… dm3 ….. Cm3

b) 2,87 m3 = …… m3 ….. Dm3 d) 82345 cm3 = ……dm3 ……cm3

Bài tập 3:  Tính thể tích 1 hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm chiều dài là 13dm, chiều rộng là 8,5dm ; chiều cao 1,8m.

Bài tập 4: (HSKG): Một bể nước tất cả chiều lâu năm 2m, chiều rộng 1,6m; chiều cao 1,2m. Hỏi bể rất có thể chứa được từng nào lít nước? (1dm3 = 1 lít)