CÁCH VIẾT CÁC SỐ TRONG TIẾNG ANH TỪ 1 ĐẾN 100

     
phía dấn cách đọc số vật dụng tự giờ đồng hồ Anh từ là một đến 100, cách đổi khác số đếm quý phái số máy tự với cách áp dụng số thiết bị tự.

Số lắp thêm tự giờ Anh từ là một đến 100 viết như vậy nào, viết tắt như vậy nào. Dưới đó là cách viết số trang bị tự trong tiếng Anh. Cạnh bên đó, thucdemcungban.vn sẽ hướng dẫn chúng ta cách đưa thể số đếm quý phái số đồ vật tự và bí quyết dùng số vật dụng tự hợp lý và phải chăng nhất.

Bạn đang xem: Cách viết các số trong tiếng anh từ 1 đến 100

*

Số máy tự trong giờ Anh và bí quyết sử dụng

1. Số sản phẩm tự giờ Anh từ là 1 đến 100

1 - 10

1 (one) → 1st (first)

2 (two) → 2nd (second)

3 (three) → 3rd (third)

4 (four) → 4th (fourth)

5 (five) → 5th (fifth)

6 (six) → 6th (sixth)

7 (seven) → 7th (seventh)

8 (eight) → 8th (eighth)

9 (nine) → 9th (ninth)

10 (ten) → 10th (tenth)

11 - 20

11 (eleven) → 11th(eleventh)

12 (twelve) → 12th (twelfth)

13 (thirteen) → 13th (thirteenth)

14 (fourteen) → 14th (fourteenth)

15 (fifteen) → 15th (fifteenth)

16 (sixteen) → 16th (sixteenth)

17 (seventeen) → 17th (seventeenth)

18 (eighteen) → 18th (eighteenth)

19 (nineteen) → 19th (nineteenth)

20 (twenty) → 20th (twentieth)

21 - 30

21 (twenty-one) → 21st (twenty-first)

22 (twenty-two) → 22nd (twenty-second)

23 (twenty-three) → 23rd (twenty-third)

24 (twenty-four) → 24th (twenty-fourth)

25 (twenty-five) → 25th (twenty-fifth)

26 (twenty-six) → 26th (twenty-sixth)

27 (twenty-seven) → 27th (twenty-seventh)

28 (twenty-eight) → 28th (twenty-eighth)

29 (twenty-nine) → 29th (twenty-ninth)

30 (thirty) → 30th (thirtieth)

31 - 40

31 (thirty-one) → 31st (thirty-first)

32 (thirty-two) → 32nd (thirty-second)

33 (thirty-three) → 33rd (thirty-third)

34 (thirty-four) → 34th (thirty-fourth)

35 (thirty-five) → 35th (thirty-fifth)

36 (thirty-six) → 36th (thirty-sixth)

37 (thirty-seven) → 37th (thirty-seventh)

38 (thirty-eight) → 38th (thirty-eighth)

39 (thirty-nine) → 39th (thirty-ninth)

40 (forty) → 40th (fourtieth)

41 - 50

41 (forty-one) → 41st (forty-first)

42 (forty-two) → 42nd (forty-second)

43 (forty-three) → 43rd (forty-third)

44 (forty-four) → 44th (forty-fourth)

45 (forty-five) → 45th (forty-fifth)

46 (forty-six) → 46th (forty-sixth)

47 (forty-seven) → 47th (forty-seventh)

48 (forty-eight) → 48th (forty-eighth)

49 (forty-nine) → 49th (forty-ninth)

50 (fifty) → 50th (fiftieth)

51 - 60

51 (fifty-one) → 51st (fifty-first)

52 (fifty-two) → 51nd (fifty-second)

53 (fifty-three) → 53rd (fifty-third)

54 (fifty-four) → 54th (fifty-fourth)

55 (fifty-five) → 55th (fifty-fifth)

56 (fifty-six) → 56th (fifty-sixth)

57 (fifty-seven) → 57th (fifty-seventh)

58 (fifty-eight) → 58th (fifty-eighth)

59 (fifty-nine) → 59th (fifty-ninth)

60 (sixty) → 60th (sixtieth)

61 - 70

61 (sixty-one) → 61st (sixty-first)

62 (sixty-two) → 61nd (sixty-second)

63 (sixty-three) → 63rd (sixty-third)

64 (sixty-four) → 64th (sixty-fourth)

65 (sixty-five) → 65th (sixty-fifth)

66 (sixty-six) → 66th (sixty-sixth)

67 (sixty-seven) → 67th (sixty-seventh)

68 (sixty-eight) → 68th (sixty-eighth)

69 (sixty-nine) → 69th (sixty-ninth)

70 (seventy) → 70th (seventieth)

71 - 80

71 (seventy-one) → 71st (seventy-first)

72 (seventy-two) → 72nd (seventy-second)

73 (seventy-three) → 73rd (seventy-third)

74 (seventy-four) → 74th (seventy-fourth)

75 (seventy-five) → 75th (seventy-fifth)

76 (seventy-six) → 76th (seventy-sixth)

77 (seventy-seven) → 77th (seventy-seventh)

78 (seventy-eight) → 78th (seventy-eighth)

79 (seventy-nine) → 79th (seventy-ninth)

80 (eighty) → 80th (eightieth)

81 - 90

81 (eighty-one) → 81st (eighty-first)

82 (eighty-two) → 82nd (eighty-second)

83 (eighty-three) → 83rd (eighty-third)

84 (eighty-four) → 84th (eighty-fourth)

85 (eighty-five) → 85th (eighty-fifth)

86 (eighty-six) → 86th (eighty-sixth)

87 (eighty-seven) → 87th (eighty-seventh)

88 (eighty-eight) → 88th (eighty-eighth)

89 (eighty-nine) → 89th (eighty-ninth)

90 (ninety) → 90th (ninetieth)

91 - 100

91 (ninety-one) → 91st (ninety-first)

92 (ninety-two) → 92nd (ninety-second)

93 (ninety-three) → 93rd (ninety-third)

94 (ninety-four) → 94th (ninety-fourth)

95 (ninety-five) → 95th (ninety-fifth)

96 (ninety-six) → 96th (ninety-sixth)

97 (ninety-seven) → 97th (ninety-seventh)

98 (ninety-eight) → 98th (ninety-eighth)

99 (ninety-nine) → 99th (ninety-ninth)

100 (one hundred) → 100th (one hundredth)

Xem đoạn clip cách phát âm số lắp thêm tự trong giờ Anh

2. áp dụng số trang bị tự lúc nào?

- Số thiết bị tự dùng để nói về địa điểm của một đồ gia dụng nào đó hoặc xác xác định trí của thứ đó trong một dãy.

- danh hiệu của vua, hoàng hậu nước ngoài thường lúc viết viết tên với số trang bị tự thông qua số La Mã, khi gọi thì thêm THE trước số sản phẩm tự.

Xem thêm: Tóm Tắt Truyện Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh Review, Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh

Ví dụ

+ Charles II - Đọc: Charles the Second

+ Edward VI - Đọc: Edward the Sixth

+ Henry VIII - Đọc: Henry the Eighth

3. Phương pháp chuyển số đếm quý phái số trang bị tự

3.1. Thêm th ẩn dưới số đếm. Số tận cùng bằng Y, cần đổi Y thành I rồi mới thêm th

Ví dụ:

- four -> fourth

- eleven -> eleventh

- twenty-->twentieth

Ngoại lệ:

- one - first

- two - second

- three - third

- five - fifth

- eight - eighth

- nine - ninth

- twelve – twelfth

3.2. Lúc số phối hợp nhiều hàng, chỉ việc thêm th sinh sống số cuối cùng, giả dụ số sau cuối nằm trong list ngoài lệ trên thì sử dụng theo danh sách đó

Ví dụ:

- 5,111th = five thousand, one hundred & eleventh

- 421st = four hundred & twenty-first

3.3. Khi ý muốn viết số ra chữ số (viết như số đếm tuy nhiên đằng sau cùng thêm TH hoặc ST cùng với số thiết bị tự 1, ND với số sản phẩm công nghệ tự 2, RD cùng với số đồ vật tự 3)

Ví dụ:

- first = 1st

- second = 2nd

- third = 3rd

- fourth = 4th

- twenty-sixth = 26th

- hundred & first = 101st

*

Cách chuyển số đếm sang số máy tự

4. Bài xích tập về số sản phẩm tự trong giờ đồng hồ Anh

Hoàn thành đoạn văn sau với cam kết hiệu viết tắt của số sản phẩm công nghệ tự st, nd, rd cùng th.

This year, Ruby và Mary participated in the London marathon, which took place on the 23..... Of June. They decided that the 1.....to finish the race would buy the drinks after the race. Khổng lồ join the marathon, Ruby & Mary started training on the 11..... Of January. Lớn get to London in time, they left on the 20.....of June. Ruby và Mary were very happy to lớn run the London marathon. The prizes were: 1.....place – a trip around the world, 2.....place – a car & 3.....place – a motorcycle. Mary finished 33.....and Ruby 36...... Even though they didn't win, they had fun and a great time in London. Ruby và Mary returned trang chủ on the 30.....of June.

Xem thêm: Bài Tập Dấu Hiệu Chia Hết Cho 3 Và 9 Chọn Lọc, Có Đáp Án, Cùng Bé Học Toán Tại Teky: Bài 12

Đáp án:

- 23rd

- 1st

- 11th

- 20th

- 1st

- 2nd

- 3rd

- 33rd

- 36th

- 30th

Bạn có thể luyện phát âm trải qua số máy tự trong giờ Anh mà cửa hàng chúng tôi giới thiệu làm việc trên. Kết hợp với phần mượt phát âm giờ Anh hiện đại của thucdemcungban.vn để luyện tập mỗi ngày tại bên nhé các bạn.